Základem naší hlouposti je negace

3.9.2008 00:00
Duchovno

Turgeněv napsal jeden krátký příběh: V jednom městečku žil velmi inteligentní člověk, génius. Ve stejném městě žil i hrozný hlupák, idiot. Jednoho dne přistoupil k inteligentnímu člověku tento hlupák a chtěl, aby mu řekl, jak se stát inteligentním. Inteligentní člověk se ho zeptal, zda chce být inteligentní nebo pouze vypadat jako inteligentní, protože stát se inteligentem je velmi dlouhý proces, ale inteligentně vypadat je velmi snadné. Idiot řekl, aby mu ukázal tu snadnější cestu, že stačí, když bude inteligentně vypadat.

Inteligentní člověk mu vysvětlil, že stát se inteligentním znamená možnost dělat chyby, ale chce-li pouze vypadat jako inteligentní, nesmí nikdy udělat žádnou chybu. Idiot byl netrpělivý a požadoval, aby mu trik ihned vysvětlil. Pak inteligentní člověk něco zašeptal do jeho ucha... a od toho dne začali v městě idiota považovat za inteligentního člověka.

Lidé ve městě si začali říkat: Jak se tento člověk mohl stát tak inteligentním? Co mu asi řekl ten inteligentní člověk? Jednoduše hlupákovi řekl, aby každý výrok, který uslyší, hned negoval. Když někdo řekl: "Něco na tom uctívání idolů je," idiot okamžitě odpověděl, že na tom nic není. Idiot se zeptal inteligentního člověka: "Mohu tak mluvit, i když o tom nic nevím?"

Inteligentní člověk mu odpověděl: "Nestarej se, zda něco víš nebo nevíš, pouze všechno, co se řekne, neguj. Řekne-li někdo, že Kalidásova díla jsou vynikající, řekni pouze, že je to všechno odpad. Řekni jim, aby dokázali, že je to výborné! Když někdo řekne, že Beethovenova hudba je nebeská, řekni, že i v pekle hrají takovou hudbu a řekni mu, aby dokázal, jaká je to nebeská hudba. Pouze všechno odmítni a bude-li ti někdo odporovat, vyzvi ho, aby dokázal svoje tvrzení."

Za dva týdny se idiot stal v celém městě známý svou inteligencí. Lidé o něm začali říkat, že je velmi hloubavý a že je těžké ho pochopit. Když někdo řekl, že Shakespearova poezie je krásná, odpověděl, že je to všechno odpad, kterýkoliv školák může také napsat básně. Člověk je pak na rozpacích, protože v takové situaci lze jen stěží dokázat svá tvrzení.


Toto století je v mnoha směrech stoletím hlouposti. Základem naší hlouposti je negace. Celé století jsme jednu věc za druhou odmítali. Když ti druzí nejsou schopni něco dokázat, přidají se také k negaci. Pamatujte si, čím je život negativnější, tím se stává bezvýznamnějším.

Žádná pravda nemůže být poznána bez toho, abyste byli pozitivní. Čím je život negativnější, i když zvenčí se může zdát inteligentnější, tím bude vnitřně stupidnější. Čím více je život negativní, tím více nebude možné, aby ho prosákly pravda, blaženost a krása. Jelikož všechny povznášející zážitky se uskutečňují pouze v mysli, která je pozitivní.

Kdykoliv někdo řekne "ne", něco v jeho mysli se zavře. Přemýšleli jste někdy o působení slov? Zavřete-li se v pokoji a nahlas řeknete "ne", zjistíte, že celé vaše srdce se stáhne a uzavře. Když řeknete nahlas "Ano," zjistíte, že vaše srdce rozevře křídla a vzlétne. Nerodí se pouze slova, jejich vyslovením se vytváří i jistá paralelní událost. Vyslovením "ne" se něco ve vás stáhne a vyslovením "ano" se něco ve vás otevře.

Někdo se jednou zeptal svatého Augustina: "Co je tvým uctíváním? Co je tvou modlitbou?" Svatý Augustin odpověděl: "Ano, ano a ještě jednou ano, Pane můj! To je mé uctívání, to je celá má modlitba."

Osho - Skrytá mystéria, nakladatelství Eugenika

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Omlouvám se za chyby, když to po sobě čtu je to hrůza.
Merat  |  3.11.2009 14:08

OSHO je zvláštní případ. Mejdřív jsem ho úplně zavrhl jako...
Nartim  |  23.11.2010 13:53

Osho = velkej blábol dobrej akorát pro závisláky na meditacích.
Návštěvník  |  23.11.2010 20:47

Když je někdo na dně, tak jediné co jej může zachránit, je Vit Kouba,...
GVKB  |  6.12.2014 11:45

Ty sis nechal poradit od toho Turgeněva, co? Osho je jeden z mála...
Shogun  |  6.12.2014 12:42

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *