Vysoká cena modlitby: Odevzdání se

23.3.2012 00:01
Duchovno

Základní podmínkou úspěšné modlitby je odevzdání se. Samo to slovo nás většinou vyděsí. Ale platí pravidlo, že odevzdání se je nezbytnou podmínkou modlitby.

Vzpomínám si na příběh jedné ženy, sám jsem se s ní však nikdy nesetkal. Ve svém článku popisovala své skromné začátky - byt se studenou vo­dou, žádné úspory. Pak potkala svého budoucího muže. On byl ztělesněním jejího vysněného hrdiny. Nevěřila svým uším, když ji požádal o ruku. Kromě jiného měl i nějaký majetek, a tak se přestěhovali na předměstí, kde měli teplou vodu, velká okna a zelené trávníky. A v létě květiny. A brzy se těšili také ze zázraku dětí.

Pak pocítila, že je nemocná. Nakonec zašla k lékaři a ten ji po­slal do nemocnice na vyšetření. Když se tam pak na ni lékař smutně podíval a oznámil jí, že jí přestala fungovat játra, nebyla na to vůbec připravená. Téměř na něho vykřikla: „Chcete tím říct, že umřu?“ Se sklopenýma očima řekl lékař vážně: „Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách.“ Pak se obrátil a tiše vyšel z jejího nemocničního pokoje.

Cítila, jak jí prostupuje hněv. V návalu zuřivosti se rozhodla, že si to s Bohem vyřídí. V nemocničním pyžamu a županu se potá­cela po chodbách do kaple. Chtěla totiž, aby to byla konfrontace tváří v tvář. Byla strašně slabá a po cestě se musela opírat o zeď. Když došla do kaple, byla už tma. Kromě ní tam nebyl nikdo. Došla do centrální lodi a pokračovala k oltáři. Během své, jak se Jl zdálo, nekonečné cesty z pokoje do kaple si připravovala svou reč: „Bože, jsi lhář, jsi skutečný podvodník. Celé dva tisíce let se vydáváš za lásku. Ale vždycky, když někdo najde alespoň kousek štěstí, podtrhneš mu nohy. Chci, abys věděl, že jsem na to přišla. Prohlédla jsem tě!“

Když byla v hlavní lodi a blížila se k oltáři, upadla. Byla veli­ce slabá a sotva viděla. Její oči jen stěží přečetly slova, vetkaná do koberce na stupni před svatostánkem. Četla a opakovala slo­va „BOŽE, BUĎ MILOSTIV MNĚ HŘÍŠNÉMU“. A náhle byla všechna hněvivá slova i celá touha vyřídit si to s Bohem pryč. Zůstalo jen: „Bože, buď milostiv mně hříšné.“ Pak složila svou unavenou   hlavu na překřížené ruce a naslouchala. Hlubo­ko v sobě uslyšela: „Tohle všechno je jen pozvání, abys mi ode­vzdala svůj život. Ty víš, že jsi to dosud nikdy neudělala. Ti lé­kaři pro tebe dělají všechno, co mohou, ale jenom já tě mohu uzdravit.“

V tichosti a temnotě oné noci se obrátila k Bohu. Byl to oka­mžik jejího odevzdání se. Když se dostala zpátky do svého poko­je, upadla do hlubokého spánku. Druhý den, poté, co absolvovala vyšetření, jí lékař oznámil radostnou zprávu. „Zdá se, že vaše já­tra už zase pracují.“ Podobně jako Joba ve Starém zákoně i ji Bůh přivedl na okraj propasti, ale jen proto, aby ji vedl k odevzdání se. To je důležitý předpoklad pro komunikaci v modlitbě. Prosba „buď vůle tvá“ je ohromující oprávnění, které může vzbuzovat strach. Zanechává nás nahé a bezbranné. Bez masky, bez ochran­ných bariér. Platí jen: „Ztiš se a uvědom si, že já jsem Bůh.“

Zdroj: John Powell - Štěstí začíná uvnitř, nakladatelství Portál

Související články

Je meditace protikřesťanská?

23.12.2009 00:00

Vnitřní svatostánek

13.4.2007 00:00

Modlitba snižuje krevní tlak

27.9.2005 00:00

Pokora

3.5.2005 00:00

Čtyři základní léčebné metody svaté Hildegardy

15.3.2005 00:00

Soustředění na přítomnost

17.6.2004 00:00

Modlení před spaním zbavuje nočních můr

26.2.2004 00:00

Mantra pro štěstí

1.2.2001 00:00

Kouzlo slova

11.7.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

To tu ještě chybělo.
:-(  |  24.5.2012 20:28

A o zdraví něco nemáš? V češtině?
:-(  |  24.5.2012 20:28

Lekem je voda Gangy... doufám však, že až po důkladné desinfekci a...
Gang@STER  |  24.5.2012 20:32

Slivovica - nemusíš ani převařovat.
:-)  |  24.5.2012 20:36

O zdravi mam mnoho veci, ale v cestine jen mensi cast. Doporucuji gugl...
Jan@VEDA  |  25.5.2012 10:53

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *