Vědecký výzkum o reinkarnaci

26.2.2000 00:00
Duchovno

Známý americký soudobý psychiatr českého původu Stanislav Grof ve své knize "Dobrodružství sebeobjevování" (Gema, 1989) přiznává, že vzpomínky pacientů na minulé inkarnace pozoroval již dlouho předtím, než sám akceptoval jejich existenci a začal je brát vážně.

"Mnohokrát se objevovaly v sezeních s vědci, kteří předtím považovali víru v reinkarnaci za absurdní pověru a kulturní blud primitivních národů. Grof také potvrzuje, že v řadě případů lidé, kterým pojmy reinkarnace a karma vůbec nebyly známy, nejenže prožili dramatické vzpomínky na minulé životy, ale získali také obsáhlé porozumění specifickým aspektům tohoto učení, totožným s aspekty nacházenými v různých duchovních systémech.

Jako příklad uvádí pacienta nemocného rakovinou. Byl téměř negramotný a pracoval jako pomocný dělník. Přesto zažil úplný vhled do procesu reinkarnace a získal pevnou víru v kontinuitu života. Tato skutečnost mu pomohla čelit nevyléčitelné rakovině s mnoha metastázemi a nakonec zemřít s klidem v duši.

Mnohé vize při terapeutických sezeních byly až donedávna pokládány za svět iluzí a fantazie - je pravda, že nezřídka skutečně jde jen o svět iluzí, avšak mnohé případy svědčí o hlubších souvislostech.
Lidé, kteří nahlédnou do své minulosti, jsou schopni podat přesné svědectví o dané historické době či konkrétních událostech a mnohokrát již bylo prokázáno, že tyto informace (historiky následně prověřené v archivech) nemohli získat obvyklými způsoby, běžnými pěti smysly. A. Donimirskij ve své práci "Hypotézy na téma reinkarnace" rozebírá např. vzpomínky Edgara Cayce, v nichž popsal předinkovské období v Peru, civilizaci, jejiž existenci potvrdily teprve zcela nedávno archeologické vykopávky.

Můžete namítnout, že tyto informace lze čerpat i z energo-informačních polí a že dané výpovědi proto nejsou ještě jednoznačným důkazem a potvrzením učení o reinkarnaci.
Jenže podle zkušeností terapeutů mají vzpomínky na minulé životy VĚTŠINOU vztah k situacím současným, tyto zážitky nejen přispívají k pochopení různých psychopatologických jevů v současném životě klientů, ale pomáhají i v jejich léčení. Popisy desítek případů z vlastní praxe uvádí např. v knihách "Jsem" a "Já jsem" PhDr. Marta Foučková (ČR). V mnoha případech terapeut pozoruje, že lidé prožívající obrazy z minulých životů poznávají v konkrétních scénách své blízké či osoby jinak úzce spojené s jejich současným životem. I když většina popisovaných zkušeností terapeutů plně odpovídá i našim poznatkům o působení karmického zákona "bumerangu", je nutno každý případ posuzovat individuálně.

Někdy totiž skutečně může terapeut vyvést svého klienta jen do světa iluzí a fantazie. Přesvědčili jsme se o tom názorně v případech, kdy jsme např. klienta požádali, aby se rozpomenul na poslední inkarnaci v 19. století. Při ověřování uvedených skutečností zjišťujeme, že se nezakládají na pravdě. K iluzím řadíme i ojedinělé zážitky těch, kteří mají pocit, že byli "za trest" inkarnováni do zvířat. Anatomie kosmického člověka a zvířete je natolik odlišná (zcela rozdílný počet čaker i jemných těl), že zpětnou inkarnaci do zvířat považujeme za nereálnou.

Pozoruhodné jsou poznatky chasidského rabína Dr. Y Gershoma, který navzdory tomu, že judaizmus podobně jako křesťanství o reinkarnaci přímo nehovoří, zjistil, že oběti holokaustu žijí s největší pravděpodobností opět mezi námi. Setkal se s více než 300 lidmi, kteří věří, že v minulém životě zahynuli v holokaustu. Většina z těchto lidí nejsou Židé, nezřídka mají i světlé oči a vlasy - k poznání své minulé identity často dospívají za zvláštních okolností: zaslechnou např. židovskou píseň, kterou nikdy před tím neslyšeli, a ta najednou evokuje scénu z plynové komory... vše pociťují natolik autenticky, že to okamžitě vnímají jako svou vlastní, reálnou zkušenost z minulého života.

Mnozí lidé, zejména malé děti ve věku do pěti let, si na svůj předcházející život vzpomínají zcela SPONTÁNNĚ. Ve světovém tisku nalezneme o těchto jevech dostatek informací. Z mnohých uvedeme např. časopis "Echo planety" č. 19/1989, kde se v článku "Zázraky Země zázraků" dočteme o malém Titu z Indie, který o sobě prohlašoval, že je Suresh Varma, majitel obchodu, přitom jeho hlas neuvěřitelně zhrubl, jako by byl opravdu dospělý muž.
Tvrdil, že jeho manželka se jmenuje Uma. Popsal scénu, jak a kde byl zastřelen. Poté upadl do hysterie, házel po rodičích talíře a křičel na ně, že "nejsou jeho rodiče". Vylekaní rodiče Shanti a Mahavir Prasad vyhověli dítěti a odjeli s ním do třináct kilometrů vzdálené vesnice, kde měla údajně žít jeho manželka. Ke svému překvapení opravdu našli na udané adrese ženu jménem Uma, která jim potvrdila, že před pěti lety ovdověla a její muž byl skutečně zastřelen. Všechna dítětem uvedená fakta odpovídala skutečnosti.
Malý Titu hledal svůj "Fiat" a velice se rozhořčoval nad tím, že mu ho prodali. Tento případ upoutal pozornost vědců. Zjistili zajímavou skutečnost: v místě údajného průstřelu hlavy měl malý Titu viditelné mateřské znaménko. Potvrdilo se, že na přibližně stejném místě byl skutečně zraněn i zesnulý Suresh Varma.

Na prověření podobných případů byly vytvořeny speciální vědecké komise. V knize "Reinkarnace - 20 ověřených případů vzpomínek na předešlé životy" americký lékař - psychiatr virginské univerzity pro@ A. Stevenson podrobně popisuje 20 případů: 7 v Indii, 3 na Cejloně, 2 v Brazílii, 7 na Aljašce (u Eskymáků) a jeden v Libanonu. Také prof. Stevenson našel v 18 případech na tělech dětí "viditelné" stopy předcházejícího vtělení. Děti měly charakteristická znamení na kůži v těch místech těla, kde došlo podle jejich tvrzení k vážnému poranění. Jinak se tyto děti většinou vyvíjely normálně a po pátém roce na své zážitky z minulých životů zapomínaly.

Dnes již známe statisíce případů regresních terapií, při nichž lidé začínají hovořit jazyky, které nikdy předtím neznali, identifikují se s osobami, o nichž historie mlčí, ale jejichž identitu lze často skutečně ověřit.
V r. 1992 při natáčení vědecko-populárního filmu "Reinkarnace" jsme zdokumentovali mimo jiné případ člověka, kterého jsem uvedl do fázového stavu tvůrčí extáze a on uviděl obrazy ze svého předposledního života. Vyprávěl nám, jak sloužil u Lva Tolstého, známého ruského spisovatele, v Jasné Poljaně. Uvedl své jméno, příjmení, jména dětí i své manželky. Skupina historiků spolu s filmovým štábem našla záznamy o těchto osobách a verifikovala tak jeho tvrzení.

Zjistil jsem, že k vyvolání vzpomínek na minulé životy není potřebné používat regresní hypnózu či hlubinné regresní terapie, které popisuje většina psychologů. Profesionální psychoenergosugestologové nahlížejí do vlastní blízké i vzdálené minulosti zcela samostatně v průběhu doby četných meditací ve stavech rozšířeného vědomí. Informaci můžeme získat bez jakýchkoliv rizik pro destabilizaci naší psychické sféry. Rozšíříme-li přirozenou cestou své vědomí po úroveň porozumění zákonům Stvořitele, jsme schopni si poměrně snadno vytvořit ve své mysli "projekční obrazovku" a "listovat" minulostí. Při tomto postupu je však nezbytně důležité obrátit svou mysl k Panně Marii s prosbou o pomoc a ochranu. Mnozí tento fakt přijímají s nevolí, protože ti, kteří by rádi poodhrnuli závěs do minulosti, se často nedokáží ztotožnit s křesťanskou Matkou Boží. Svým žákům opakuji, že "cesty za poznáním" nelze konat bez ochrany bytostí z vyšších duchovních sfér, objevovat jemný svět může bez rizika jen hluboce věřící a Panna Maria je duchovní substancí, která v této době nejsilněji působí na Zemi. S její pomocí lze odhalit tajemství, která nám zůstávala skryta bez rizika psychických traumat.

Od momentu, kdy jsem objevil tento způsob vhledu do minulých existencí našeho "já", jsem provedl již stovky meditací se stejným výsledkem. Ti, kteří se obrátili s prosbou k Panně Marii, v 89% uviděli, ti, kteří nebyli pod ochranou vyšších duchovních bytostí, neviděli nic. Tato cesta poznání se mi jeví jako dosud nejbezpečnější a nejpřirozenější.
Zkušenosti z těchto meditací, stejně tak jako fakta, která jsem uvedl výše, mi dovoluji říci, že reinkarnace je reálný jev

zdroj: Albert Ignatenko - Schola Vitae

Související články

Karmické vztahy s dětmi

7.9.2001 00:00

Reinkarnace a karma

28.2.2001 00:00

Něco je za oponou

9.2.2001 00:00

Převtělování jako základní projev života

12.12.2000 00:00

Je osud spravedlivý ?

23.6.2000 00:00

Karma a léčení

21.3.2000 00:00

Proč trpíme

24.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Proč sem leze? :-) Přeci proto aby nás poučil o té jediné a neomylné...
Karel  |  11.11.2016 15:16

Promiňte, že jsem se vás dotkl nezájmem o vaše názory.
!  |  11.11.2016 15:47

Mě si se vůbec nedotknul. :D Jen se mi libí tací kteří si hrají na...
Karel  |  11.11.2016 18:59

Tomasi, budes to pored Ty, nebot do nikoho jineho nevlezes, je to jenom hra a...
rose  |  12.11.2016 08:39

q smrt je proste nebyti, opak zivota. Po smrti nejsme o nic vic nez mrtve...
rose  |  14.11.2016 17:46

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *