Tajní agenti Boha

22.11.2006 00:00
Duchovno

Uprostřed noci mě moje manželka, která je v sedmém měsíci těhotenství a čeká naše druhé dítě, probudí a pošeptá mi: "Já vím, že je noc, ale já mám strašnou chuť na čokoládovou tyčinku - nejraději s arašídy." Beru to jako věc cti. Nebojím se, že už nebudu moci usnout, nýbrž že nebudu schopen obstarat tu správnou tyčinku. Skoro hodinu jezdím kolem zavřených obchodů, dokud si nevzpomenu na automat se sladkostmi v Holliday Inn. Během celé té doby nemám své já. Jsem agent své ženy. Má radost pochází z toho, že si nevšímám svého já, že je mi lhostejné, že jsem ho ztratil. Jak zvláštní a očistné je uvědomit si, že služba druhému já může vaše já tak naplňovat.

Vším, co děláme, můžeme být agenty Boha, a pomáhat tak uskutečňovat Boží plán. Nepřicházíme tím o svou svobodu ani zodpovědnost. Stejně jako Abrahamův služebník Eliezer, který šel hledat manželku pro Izáka, jsme i my posly na posvátné misi, zpět v zemi narození našeho mistra. Naše mise propůjčuje i triviálním činům velkou důležitost. Joseph Weiss ve svém klasickém eseji "Via Passiva in Early Hasidism" (Via passiva v raném chasidismu) učí, že "mystik se stává nástrojem, jehož pomocí Bůh koná svou výlučnou aktivitu. [Od mystika] se chce, aby považoval své činy za nic sloužil Božímu dílu jako prostředek..."

V Mesriči se lidem říkalo, aby byli jako šofarot neboli beraní rohy! Právě tak jako šofar není schopen vydat nijaký zvuk, dokud se do něj nezaduje, tak i lidé mohou vyslovit své modlitby jen proto, že je k tomu pohne v jejich nitru Bůh. Když se modlíme, rozhodujeme se být nádobami pro slova, která plynou celým stvořením s naším souhlasem i bez něho. My jim propůjčujeme hlas. Arthur Green a Barry Holtz hovoří o chasidské modlitbě a poznamenávají:

Člověk by měl být natolik pohroužen do modlitby,
že by si již neuvědomoval své já.
Pro takového člověka neexistuje už nic
kromě proudu Života;
všechny jeho myšlenky jsou u Boha.
Člověk, který ještě ví, jak intenzivně se modlí,
dosud nepřekonal pouta já.


Zdroj: Lawrence Kushner: Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl. Nalézání Já, spirituality a nejvyššího smyslu v židovské tradici. Nakladatelstvi Dharmagaia.

Související články

Tanečník a tanec

18.10.2006 00:00

Rituály mysli

27.9.2006 00:00

Umýt nádobí

21.3.2006 00:00

Související produkty

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Toto téma, které tady rozebíráme je velmi složité,ale zcela určitě ne...
AnnaFa  |  19.3.2007 16:40

Člověk je tajným agentem Boha Jak bojovat s nemocemi? Tam kde není...
GVKB  |  28.9.2012 22:56

Jojo....pravda
Angelika  |  2.5.2013 15:12

Copak nám Bůh dost jasně v Bibli neříká, že se máme shromažďovat v...
Angelika  |  2.5.2013 15:14

Církve jsou patrně ejefektivněji pracující obchodní firmy. Obchodují s...
!  |  3.5.2013 11:45

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *