Světlo léčící fyzické nemoci

26.2.2000 00:00
Duchovno

V tibetském buddhismu je vizualizace nejoblíbenějším prostředníkem léčení emocionálních blokád i fyzických potíží.

Než začnete s vizualizací, připravte si uvolněnou atmosféru, ať jde: o uvolnění mentální blokády nebo fyzickou nemoc, jako je nádor či , ucpání tepny. Zhluboka se nadechněte nebo chvíli sledujte své klidné, dýchání.
Je-li blokáda chladná nebo ji pociťujete jako chladnou, chvíli ji vnímejte jako ledovou, tvrdou nebo zchlazenou.

Pak si před sebou s trochu výše představte svůj zdroj síly. Naplňte se pocitem víry v léčivou sílu mysli. Nyní přivolejte ze zdroje síly světlo podobné plameni. Jestliže je vaším zdrojem síly představa božstva, z jeho očí, ruky nebo těla by mohlo vycházet plamenné světlo.

Teplé červené světlo proniká blokádou. Jestliže je studená blokáda , ve vaší hlavě, vnímejte teplo a příjemný pocit všude tam, kde se světlo dotýká vašeho těla. Představte si, jak se ledová kostka pomalu roztápí, až ze úplně rozpustí ve vodě. Voda pomalu stéká dolů vaším tělem, prochází krkem, hrudí, žaludkem, nohama a vychází ven chodidly, prsty u nohou a dolními dveřmi, až zcela zmizí v zemi.

Můžete také pracovat s dalšími teplými nebo studenými blokádami. Jestliže souvisí vaše nemoc s teplem, představte si chladné bílé světlo vycházející ze zdroje síly a obklopující horní část těla. Přitahuje jako zmagnetizované železo všechny nemoci a vychází z horní části hlavy, odkud se rozptýlí po obloze. Pokud vám vaše nemoc připadá chladná, představte si, jak teplé červené světlo vycházející ze zdroje síly zaplavuje vaše břicho a nohy. Přitahuje nemoc a vychází z chodidel, pak se rozptýlí v zemi.

Připadá-li vám bolest nebo překážka ostrá jako kámen, hůl, hřebík nebo nůž, nejprve si ji představte v této formě. Potom si představte, že pouhým dotykem světla ze zdroje síly je bolest ostrá jako hřebík najednou vytažena, jako by to byla tříska nebo trn. Věřte, že je úplně odstraněna a je pryč, nezůstává po ní žádná stopa. Odpočívejte s pocitem klidu, úlevy a energie dobrého zdraví.

Máte-li nádor, po krátkém zaměření na místo, kde se nachází, a ohledání jeho přibližného tvaru byste si mohli představit velmi jasné, laseru podobné světlo vycházející ze zdroje síly. Pouhý dotyk tohoto světla rozřeže nádor na nepatrné části a ty se rozpadnou na atomy. Atomy nádoru jsou vytlačeny povrchem vašeho těla ven, nebo vyjdou v moči či stolici.

Máte-li tepny ucpané plakem, nejprve si je představte a určete polohu blokovaného místa. Potom použijte léčivé světlo ze zdroje síly, a to rozpustí, vyčistí a odstraní všechny škodlivé usazeniny. Znovu a znovu vnímejte, jak se vaše arterie uzdravují a čistí, takže krev jimi může procházet, aniž by narážela na překážky.
A tak si podle potřeby můžeme léčivé světlo představit v různých formách - jako horké, teplé, ostré nebo chladné světlo. Někteří lidé si také představují paprsky světla jako koště vymetající nemoc nebo kapky světla podobné vodě vymývající nečistoty z těla.

Použijte metodu, která vám připadá nejlepší. Jestliže jsou například nervy nebo svaly stlačovány nebo drceny, proveďte konvenční fyzické cvičení nebo terapii s pocitem, že světlo dodávající teplo pomáhá uvolňovat klouby a různé tlaky a léčit každou poškozenou tkáň.

zdroj: Tulku Thondup Rinpočhe - Léčivá síla mysli

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Je to užasna kniha od užasného autora,který podle svých zkušeností ví...
radek  |  3.3.2008 21:19

Doufám, že to nikdo nebere vážně. Imho by se takové věci měly...
Formol  |  27.12.2008 23:35

Být Vámi, neradila bych lidem co si mají myslet, v co věřit, a v co ne....
Beata  |  1.1.2010 12:03

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *