Správně vidíme jen srdcem

3.11.2003 00:00
Duchovno

"Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné," tajemně prozrazuje liška svému novému příteli na rozloučenou. Snad není nikoho, kdo by se nerozpomenul na Saint- Exupéryho okouzlujícího malého prince!

Jeho pohádkový příběh promlouvá svou krásou a prostotou k našemu nejhlubšímu nitru. Nemusíme znát bibliografii tohoto letce a básníka, abychom podlehli působivosti tohoto vyprávění a byli hluboce dotčeni rozmanitými obraznými příběhy.

A přece se kolem toho, co je za těmito příběhy myšleno, vznáší tajemství, kterému se sice můžeme přiblížit, ale jeho závoj jen tak beze všeho odhalit nemůžeme.

Malý princ: Jeho hledání přátelství, společenství a pravé duševní sounáležitosti, nových zkušeností a poznatků jej vede světy nebo skutečnostmi nejrůznějšího druhu.
Jeho způsob uvažování mu častokrát pomůže k postřehům, které se zdají být naším očím paradoxní. Proč? Protože vychází ze zcela jiné skutečnosti, ze skutečnosti svého hvězdného domova. Pro něho je v rámci jeho logiky všechno jasné a srozumitelné.

A čtenář?
Ten je v upřímné prostotě srdce pohnut, i když oči jsou slepé.

Tak se vede mnohým, kteří hledají, protože jim staré skutečnosti a poznání již nemohou poskytnout žádnou životní základnu. Hledají ve svých každodenních skutečnostech, ale velice často nacházejí sice jen demaskování, ale nic, co by jim pomohlo na cestě dál. Hledají ve starých svatých a moudrých knihách, a nacházejí paraboly, alegorie, metafory, podobenství, obrazy a symboly.

Tajemné moudrosti, po nichž touží, jsou však těžko dosažitelné, protože nejsou dostupné lidskému rozumu. Za závoj obrazů a podobenství by mohlo pohlédnout pouze otevřené srdce.

Jak je tomu ale ve světě? To, co bylo myšleno jako obraz a podobenství, je považováno za skutečnost a původní smysl uniká. Tak se pravda skrytá za podobenstvím často už ani nehledá, a je-li hledána, nemůže již být pro nedostatek poznání a rozlišovací schopnosti nalezena, a nebo je také nesprávně vykládána.

"Můj národ je ztracen, protože nemá poznání," prohlašuje Bible ústy proroka. Jak se ale získá pravé poznání?

Odpověď spočívá ve slovech z " Malého prince": jenom srdcem jsme schopni vidět věci správně.

Je tedy na nás, abychom otevřeli svá srdce. Je na nás, abychom svým zrakem pronikli obrazy a podobenství různých kultur a učení moudrosti, které byly člověku dány jako úomoc, a přiblížili se tak pravdě v nich ukryté.

To můžeme, protože pravda, manifestující se v čase v těch nejrozmanitějších formách, přebývá také hluboko v srdci. Otevřme proto svá srdce doširoka, aby se oči probudily a poznaly pravdu!

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Znovu jsem si přečetla svou reakci a nemám pocit, že by byla cynická a...
Jana  |  16.11.2003 21:03

jejich duchovni uceni bylo "vytunelovano" jinymi narody, pronarody a radoby...
Huna  |  18.2.2004 04:04

Pokud vím, tak v Egyptě před mnoha tisíci lety o Indiánech nikdo...
Honza M  |  25.8.2011 14:57

Tvrzení že správně vidíme jen srdcem je z anatomického i...
Správně vidíme jen srdcem  |  25.8.2011 21:32

Pravda je jen jedna - od věků. Nikdo nepotřebuje nikoho vytunelovávat....
Chambavamba  |  25.8.2011 21:36

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *