Skutečné umění se dotýká našeho srdce a spojuje nás s Nekonečnem

29.4.2016 00:01
Duchovno

Umění je považováno za dechberoucí, oduševnělé. Existuje umění bez oduševnění? Mohou bez toho umělci žít?

Vzhledem k tomu, že všechna stvoření pochází z Jednoho, ze zdroje všeho života, který je světlem a životem, a tedy je dechem všeho, mohli bychom předpokládat, že také všechna výtvarná umění jsou oduševnělá. Nicméně některé umění nás hluboce zasahuje, zatímco jiné ne. Často vyhledáváme umění, které nás oslovuje, se kterým se můžeme vnitřně ztotožnit.

Proč tomu tak je? Co vnitřně vlastníme, hledáme a přitahujeme svým zrakem. To je způsob, kterým přistupujeme ke světu a také k výtvarnému umění: hlavně svým smyslovým vnímáním. Hledáme podstatu, obsah a formu vyjádřenou umělcem. Rozpoznáváme zdroj jejich inspirace, jejich vnitřní ideu, která je utvářena v liniích a strukturách; malby se nás dotýkají, ožívají a živí nás.

Umění se může dotýkat srdce. Konkrétní umělecké dílo může rezonovat v našem srdci. Může nás udeřit jako blesk a přivést nás k okamžitému pozastavení.


V tuto chvíli mizí naše vnitřní omezení. Zažití krásy se nás dotýká v našem srdci a v naší duši. Začínáme po ní toužit stále více. V hloubi nás vyrůstá touha po našem pravém domově. Tato hluboká pravzpomínka v nás může být uvolněna. Touha po jiném, vyšším životě se rozvíjí a otevírá se příležitost k nové perspektivě.

Ano, umění, které nás může vést do našeho vnitřního světa, je skutečně královské.

Možná, že to je ten důvod našeho zájmu o umění, proč navštěvujeme výstavu za výstavou. Neustále hledáme to, co je ztraceno.

Pomáhá nám umění v hledání navzdory skutečnosti, že často nenacházíme to, co hledáme? A ... je jasné, co hledáme? Život, který zřejmě neexistuje, ale přesto jej musíme někde najít, věci, které nemohou být nikdy známé?


Podle Mikhaila Naimy je umění malého významu, pokud se nevyvine do síly, která může osvobodit lidi z pout jejich omezení a vést je do Nekonečna“.


Umělec používá svou nejvyšší inspiraci, kterou může nalézt v tomto světě, aby učinil viditelným něco, co předtím viditelné nebylo.


Pravý umělec nás zde předchází. Opravdové umělecké dílo je vždy zrozeno ze zkušeností s Nekonečnem. Nekonečná krása, forma a představivost; s těmito kvalitami je umělec schopen navázat spojení s jinou realitou.


Úspěšné umělecké dílo nás může s velkou intenzitou nechat zažít, že my, lidské bytosti, jsme ve skutečnosti dvojnásobnými bytostmi.
Ano, jsme smrtelní. Přesto jsme také schopni zažít něco, co sahá mnohem dál.
Jsme součástí světa přírody, to nemůže být jinak, ale jsme také spojeni s vnitřním světem, který je věčný.
Ve svém srdci jsme spojeni se „siločarovou strukturou“ našeho mikrokosmu, miniaturním světem, s vyzařujícím jasným plamenem našeho atomu jiskry Ducha v jeho středu.
Ano, umění, které nás může vést do našeho vnitřního světa, je skutečně královské; umění jako vývoj a projev toho - v dynamické nádheře -, co Bůh zamýšlel pro lidskou bytost, předurčenou pro tuto slavnou událost božskými silami a hodnotami, které pocházejí z věčnosti.


Ten, kdo vlastní uměni a vědu, vlastní také náboženství.
Goethe

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum - Pentagram
Související články

Plán se zrcadlí v tichu

22.4.2016 00:01

Vnitřní smysl života

4.9.2012 00:01

Pět posvátných učitelů na cestě života

7.6.2012 00:01

Jak čelit své duchovní krizi

8.3.2012 00:01

Šamanské bubnování

21.2.2012 00:01

Mystéria smrti a znovuzrození

20.1.2012 00:01

Konference: Umělecká terapie pomáhá i nemocným i postiženým

26.5.2011 00:00

Očista tancem

7.4.2011 00:00

Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm

16.3.2011 00:00

Universum hudby

20.12.2010 00:00

Tanec jako duchovní cesta

25.1.2010 00:00

Mystika pro každého?

13.1.2010 00:00

Vířící dervišové a súfistická zbožná hudba

14.7.2009 00:00

Alikvotní zpěv - hudba, meditace i terapie

29.5.2009 00:00

Meditace na obraz

20.5.2009 00:00

Léčivý zbuk tibetských mís

3.4.2009 00:00

Tao rapu

6.10.2008 00:00

Mystérium indických chrámů a zvuku

25.8.2008 00:00

Umělcův záměr vystavit umírajícího člověka vyvolává bouřlivé reakce

23.5.2008 00:00

Muzikoterapie alkoholiků

11.4.2008 00:00

Vnitřní svatostánek

13.4.2007 00:00

Tanečník a tanec

18.10.2006 00:00

To nezničitelné v člověku

6.9.2006 00:00

Sedm posvátných pravd - pravda šestá

13.1.2006 00:00

Symbolická síla deseti sefír

26.10.2005 00:00

Numinózní zážitky

20.12.2002 00:00

Léčivé bubny

6.2.2002 00:00

Tibetské mísy

5.11.2001 00:00

Transovní tance

25.9.2001 00:00

Jakou hudbu poslouchat, abychom byli zdraví

25.7.2001 00:00

Taneční extáze pro zdraví

27.1.2001 00:00

Osm univerzálních léčivých principů

20.12.2000 00:00

Silová místa vytvořená člověkem

19.4.2000 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Mohou obrazy léčit ?

6.1.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *