Projekce viny

3.8.2007 00:00
Duchovno

Tento problém má nedozírný dosah. Lidstvo si přivyklo hledat výmluvu pro vše, co by nemělo být, ve vnějším prostředí. Přehled viníků, které jednotlivec činí odpovědnými za svůj osud, zahrnuje rodinné příslušníky stejně jako vládu, časové faktory podobně jako společenské uspořádání. Takováto projekce viny byla dokonce povýšena na vědeckou úroveň, kde je pod hlavičkou psychologie a sociologie tento kolektivní omyl schvalován.

Všichni hovoří o tom, jak člověka ovlivňují a utvářejí faktory vnějšího prostředí. Psychologové i "praktici" hledají příčiny neurotických poruch v dětství, ve způsobu výchovy, v traumatických zážitcích ve vztahu mezi rodiči a dětmi. Zdá se, že zanedlouho převezme psychoterapie regresivní metody a naráz začneme věřit, že příčiny neuróz lze nalézt již v prenatálních zážitcích. Nejrozličnější teorie a léčebné metody mají přes svoji rozdílnost jeden společný znak: hledají příčiny určité situace nebo poruchy vždy ve vnějším prostředí. Necháme-li si někým líčit jeho osud, označí nám v každé situaci rovněž osoby či okolnosti, které nesou případnou vinu.

V současné době, charakterizované záplavou sociologů, bude obtížné sprovodit ze světa pohádku o vlivu vnějšího prostředí. Každá teorie uznávající projekci viny najde s jistotou všeobecné přijetí. To, co k této otázce nabízí esoterika, je podstatně méně líbivé a praktické, ale odměnou je návod, jak je možno změnit vlastní osud, ukázat cestu z nemoci a splnit to, co všichni ostatní mohou jen slibovat.

Člověka neformují vlivy vnějšího prostředí, neutváří jej výchova, není viníka odpovědného za jeho osud. Bakterie a viry nevyvolávají nemoci. Všichni, kteří věří, že mají exaktní důkazy pro tato popřená tvrzení, se mýlí v jednom: všechno to, co pokládají za důkaz, se opírá o pozorování souvislostí, jsou to pouhé korelace.

Tyto korelace vypovídají o tom, že při výskytu určité infekční choroby lze nalézt vždy jistý virus, že u mladého zločince je možno vystopovat určité utváření rodinných poměrů, při neurotické poruše toho kterého typu usuzujeme na problematický vliv matky. V tomto smyslu jsou souvztažnosti souhlasné, ale dokazují pouze to, že při objevení se jednoho lze nalézt i druhé.

Nyní následuje velmi populární další krok vědy, který je však zcela nevědecký: interpretace se stává kauzalitou. Z pozorování "vždy, když - tak také" vyvozuje věda pokoutně "proto - neboť". Právě tato transformace výsledků již nesouhlasí. Je nepopiratelné, že při výskytu jisté nemoci jsou přítomny jisté viry, ale tvrzení o virech jako příčině nemoci bude pro budoucí generace asi takovým důvodem k srdečnému smíchu, jakým je pro nás názor o tom, že Země je plochá. Není tedy tak snadné vyvrátit naše tvrzení, že není žádného ovlivnění vnějším světem.

Zdroj: Thorwald Dethlefsen - Osud jako šance

Související články

Zákon rezonance

10.7.2007 00:00

Všechno, co mě potkává, se mě nějak týká!

2.1.2007 00:00

Každý strůjcem štěstí svého

20.9.2005 00:00

Nemoc není náhoda

13.3.2001 00:00

Existuje náhoda ?

26.10.2000 00:00

Odpusťte svým rodičům

23.10.2000 00:00

Osud - je nevyhnutelný?

17.10.2000 00:00

Svět je odrazem našeho nitra

26.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Tedy tento článek mi připadá naprosto bezobsažný. To je pořád o tom,...
Koudyr  |  9.8.2007 18:00

http://www.novinky.cz/kultura/americane-objevili-kneznu-libusi-a-chystaji-o-n...
Kauča  |  9.8.2007 18:58

http://www.super.cz/co-se-kde-sustne/16751-preucil-v-novem-filmu-muci-a-znasi...
Urban  |  9.8.2007 19:18

Chtěla bych vidět, jak autor nechá své dítě mezi tuberáckými...
Striga  |  19.11.2007 21:18

Nejsem odborník na psychologii ani sociologii, nedovoluji si proto hodnotit...
Jarda  |  11.9.2009 08:45

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *