Co je to prána?

22.6.2000 00:00
Duchovno

Prána je univerzální podstatou veškeré energie. Je to životní síla, která proniká vším. Může být statická i dynamická. Je ve všem. V člověku jako v mravenci, v rostlině jako v kameni. Je ve světle, v elektřině, v magnetismu, v pohybu elektronů - jako je melodií v hudbě nebo září v lidských očích.

Člověk ji dostává dechem, potravou, vzduchem, vodou, sluncem, nejrůznějšími způsoby. Hlavně však ji přijímá svým nervovým systémem a absorbuje ji dýcháním. Přebytek prány se ukládá v mozku a v nervových centrech. A můžeme si při této příležitosti hned říci, že největší množství prány se vytváří sublimací nebo transformací plodivé síly. Jogín ji shromažďuje právě v mozku. Té se pak v sanskrtu říká ódžas.

Jogín cvičící tajné nauky a přetvářející vitální síly v ódžas akumuluje její přebytek v mozku, jako by ukládal megawatty elektřiny v obrovském akumulátoru. Tato síla se pak stává zdrojem jeho energie, zdrojem jeho tajných sil a nejdůležitějším pramenem jeho schopností ovládat mysl. Protože je živá, putuje tělem jako proud. Toto proudění je zprostředkováno velice jemnými průduchy, tzv. nádí. Důležité jsou tři z nich - idá, pingalá a sušumná. Idá probíhá od levé nosní dírky nahoru k mozku a pak podél levé strany páteře až dolů k pohlavním orgánům. Pingalá stejně tak, jenomže po pravé straně páteře. Nejdůležitější ze všech, sušumná, vede středem páteře až do středu lebeční kosti.

Tyto tři hlavní nádí musí žák důkladně pročistit, má-li správně postupovat. V nauce tummo jako ve všech tantrických naukách se největší pozornost věnuje právě sušumně, neboť tudy má po svém probuzení procházet tvořivá sila Boží, tzv. kundaliníšakti, hadí síla, jak se jí také říká pro její svinutou polohu. Tato síla je právě oním ženským tvořivým principem v makro i mikrokosmu. Úspěšný jogín vede tuto sílu nad hlavu do sedmého lotosu, tzv. sahasráry, aby se tam spojila se svým základním, mužským principem, z něhož vzešla. To se děje buď za účelem získání transcendentálních sil, anebo což je pro nás důležitější za účelem realizace skutečnosti. V křesťanské mystice se této realizaci, tomuto spojení obou principů, říká "mystická svatba".

Zdroj: Tajné nauky Tibetu - Eduard Tomáš

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Od toho jogový termit "pranajama" = dechová cvičení.
Karel  |  24.11.2014 04:01

Prána jako kosmická energie a sluneční energie opravdu z vědeckého...
dr. Pivrnec  |  28.11.2014 11:06

jakožto energie je všude okolo nás,a v nás také...někdo jí má...
Prána  |  1.9.2017 10:13

a jste pomýlený,jako většina "ODBORNÍKŮ"dnes.Ano,prána je...
bohužel,kyslík není prána,  |  1.9.2017 10:19

Prána je sanskrtský (indický jazyk) termit pro dech. Proto se dechovým...
Karel  |  1.9.2017 10:33

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *