Neduální vědomí

17.5.2017 00:01
Duchovno

Je-li naše vědomí neduální, jsme natolik uvolnění, že nic nenamítáme proti životu, jenž je takový, jaký je.

Z neduálního pohledu se naše vnímání projevuje jako neochvějná přítomnost; a my tedy existujeme jako neoddělené, vtělené vědomí vnímajícího svědka.  V tomto prostoru jsme si neustále vědomi tonální kvality bytí, v níž holografickým způsobem spočívá význam, a zároveň jsme bezpodmínečně spojeni s projevy života. Naše neduální přítomnost, jež spočívá v holografické matrici taková, jaká je, vyzařuje tonalitu, která transmutuje inertní síly a proměňuje je v tvořivé síly života. Stáváme se tak tedy “vyzařováním zdraví“.

Nejsme již sami se sebou ve válce a přítomnost našeho těla vyzařuje tonalitu zdraví a celistvosti, což je láska. Jsme a žijeme zároveň jako konečná lidská bytost i nekonečné pradávné vědomí, v celistvosti. Dokonalá celistvost je to, čemu říkám zdraví. V tomto oceánu tančíme, milujeme, jíme, hrajeme si, dáváme ošetření, zlobíme se a cítíme se malí, strádáme, jsme zlomení či máme strach - nic zde není vyloučeno a vše se nachází v prostoru celistvosti.

Nazývat to zdravím - či jakkoli jinak - je ale zavádějící, protože tato kvalita se přirozeně nachází v našem těle jako oslnivý prostor ticha a klidu, v němž vyvstává veškerý život, hraje si, nese plody a ustupuje. Když je vaše mysl klidná, můžete vnímat zvuk ticha, který věčně šeptá na pozadí a jehož nadčasová kvalita je vždy přítomná. Naše vědomí ticha a klidu v nás probouzí novou vitalitu a proměňuje náš pocit oddělenosti od života - naše osamění - a spojuje nás znovu se životem tím, že si uvědomíme prostor celistvosti. Různorodost i jednota se stanou našimi stálými společníky. Jsou spojeny stálostí a klidem, který vnímáme jako vnitřní samotu. Polarity se zde nacházejí pospolu, neodporují si, paradox je rozřešen a válka končí.

Na tomto místě si můžeme do hloubky odpočinout. Aktivita se navrací do prostoru ticha a klidu a ticho a klid se projevují jako aktivita; vše na periferii je propojeno se středem a ze středu vyzařuje život k nekonečné periferii a pak se znovu vrací do středu: to je neutrál, v němž je život dokonalý.

Je-li naše vědomí neduální, jsme natolik uvolnění, ze nic nenamítáme proti životu, jenž je takový, jaký je.

Tento stav vyrovnává neurčitý pocit vnitřního tlaku, který nás vede k tomu, abychom na sobě pracovali s pomocí mnoha duchovních technik, a uleví nám od mírné úzkosti, jež nás neustále žene vpřed a nutí nás něco dělat. To, co Bonder nazývá základním mystériem srdce (či základním zraněním) a Neil Cohen základním pocitem oddělenosti, se pak dostane do našeho vědomí. Dochází ke sjednocení protikladů, což je vyšší řád transcendentní funkce popsané Carlem Jungem. Jung ukazuje, jak je tato transcendentní funkce aktivována, sestoupíme-li do nevědomého jádra nechtěných, zničujících pocitů. Zůstaneme-li tam dost dlouho, dokud dokážeme snést intenzitu těchto pocitů, promění se a získají opačnou kvalitu. To, co bylo zničující, se promění v naši sílu. Přestaneme-li se bránit svým pocitům a dovolíme-li jim být takové, jaké jsou, navrátí se do svého původního stavu. Neutrál, neduální bod v SA uzlu, jež se nachází v našem srdci, je zdrojem a jádrem naší střední linie, naším středem a základem.

Zdroj: Charles Ridley - Ticho a klid - Kraniosakrální biodynamika a evoluce vědomí, nakladatelství Maitrea

Související články

Plán se zrcadlí v tichu

22.4.2016 00:01

Jóganidrá - hluboká relaxace

27.12.2013 00:01

Nechte své ego rozplynout

28.3.2013 00:01

Čím méně se bráním, tím větší je moje bezpečí

28.2.2013 00:01

Je pýcha překážkou duchovnosti?

20.12.2012 00:01

Důvěra

13.6.2012 00:01

Posilujeme cokoliv, na co se zaměřujeme

31.5.2012 00:01

Přijetí svědka a meditace ne-mysli

2.3.2012 00:01

Nemoc je nářek duše

7.6.2011 00:00

Zákon protikladů

23.11.2010 00:00

Pravdu nám zakrývá mlha lží

15.4.2010 00:00

Únik do duchovna

17.3.2010 00:00

Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?

11.2.2010 00:00

Pozorování bez kritiky

23.12.2009 00:00

Bezpodmínečně bez hodnot: Soucit zenu

15.10.2009 00:00

Proč jsme nešťastní?

13.3.2009 00:00

Pravda

12.12.2008 00:00

Touha po jistotě

3.7.2008 00:00

Samota je vaší podstatou

15.2.2008 00:00

Komunikace srdce s vnějším světem

10.1.2008 00:00

Vnitřní svatostánek

13.4.2007 00:00

Meditace je uvolnění

21.3.2007 00:00

Nepřátelé na cestě poznání

30.6.2006 00:00

Bdělá přítomnost

16.6.2006 00:00

Nedávej ničemu přednost

17.5.2006 00:00

Mahámudrá - práznota

5.5.2006 00:00

Kundalini

11.4.2006 00:00

Sedm posvátných pravd - pravda třetí

13.12.2005 00:00

Člověk jako součást celku

12.4.2005 00:00

Světlo a zlo

24.12.2004 00:00

Nevědomost a nevinnost

22.10.2004 00:00

Všechno je JEDNO

11.7.2003 00:00

Neklást odpor

8.4.2003 00:00

Ne-mysl

7.3.2003 00:00

Připoutanost - zdroj našeho utrpení

9.8.2002 00:00

Klec šla hledat ptáka.

23.7.2002 00:00

Osvoboďte se od své mysli

26.6.2002 00:00

Změna jako přirozený sklon všech věcí a situací

18.6.2002 00:00

Odvaha být zdravý

28.4.2002 00:00

Univerzální princip jednoty

8.3.2002 00:00

Je možné ve vyléčeném stavu zemřít?

28.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dokonalost je v jednoduchosti.
Jarry  |  17.5.2017 23:05

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *