Kritika přináší utrpení

13.8.2010 00:00
Duchovno

Jistě není třeba pochybovat o tom, že denně je nespočetné množství lidí vystaveno kritice jiných lidí, čímž je způsobováno velké utrpení.

V Kázání na hoře se říká:

"Nesuďte, abyste nebyli sami souzeni!" (Lukáš, 6:37) Co mohou tato slova v uvedené souvislosti pro nás znamenat?

Rozepře a konflikty mezi lidmi způsobují silné negativní změny v mentálním poli a astrálním poli, jež obklopují lidstvo. V tom na prvním místě vedou velké skupiny se svými světonázorovými, náboženskými, politickými a sociálními doktrínami. Právě tak to však platí pro jednotlivého člověka v jeho osobních vztazích. Vlastnosti a způsoby chování druhých nám připadají problematické a těžko přijatelné. To platí nejen ve vztahu k cizím lidem, nýbrž kritické myšlenky mnohdy chováme také vůči přátelům a rodinným příslušníkům, třebaže k těmto lidem pociťujeme většinou lásku.

Proč je tomu tak?

Člověk těžko snáší, když se někdo jiný nechová podle jeho představ. Potom vysílá kritické myšlenky, chová v sobě škodolibost nebo říká zlomyslná a zraňující slova, což se v nejhorším případě může vystupňovat až v zášť.

Existuje jedna forma kritiky, která je pokládána za prostředek, jak dosáhnout toho dobrého a tomu špatnému se vyhnout nebo to zmařit. Je ale kritika myšlená jako pomoc neboli konstruktivní kritika schopna odstranit slabosti principiálně uložené v člověku? Uvažme, že také tato metoda hledá u druhého vždy chyby! Vždyť vše je nakonec přece poměřováno našimi vlastními normami. Vlastní aurické neočištěné a nevytříbené životní pole nedovoluje rozpoznat to dobré v našem okolí!

Tak život v agresi a obraně, v sebepotvrzování a honbě za majetkem přetrvává jako realita v tomto světě, který všechny snahy o mír vždy opět zmaří. Harmonické soužití lidí podle Božích zákonů v tomto světě zůstává iluzí!

Ve všech dobách však byli moudří lidé, kteří věděli následující:

Existují prapůvodní životní zákony, které vedou zpět k jednotě a odstraňují všechen svár. Tyto zákony vytvářejí živé spojení na jiné úrovni. Tam neexistuje žádná kritika, která odsuzuje a která porovnává "ty" a "já", "dobré" a "špatné" a nutí k sebeutvrzování.

Jak člověk může s těmito původními životními zákony znovu navázat spojení? Skrze tříbení, vhled a pochopení, víru a hlubokou vnitřní touhu po novém životním poli. Na cestě tam se může rozvinout klid, laskavost, porozumění a trpělivost, které vyvolají pozitivní změny v našem vlastním aurickém poli. Člověk, který v plné odpovědnosti za sebe samého vytvoří spojení s původním zdrojem, se změní a také celé aurické pole, z něhož lidstvo žije. K člověku plynou nové síly, které s sebou přinášejí trpělivost a porozumění. Tento proces změny má tříbící, podněcující a napravující účinek, jenž se pak dotýká každého člověka.

Čím účinnější je atom jiskry Ducha v člověku, tím více disharmonie ve vlastním životě může být na základě sebepoznání odstraněno. Kdo takto kráčí svou životní cestou, se osvobodí navždy. Již nemusí pěstovat žádný druh kritiky, chce-li jiným ukázat cestu ke svobodě.

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

Související články

Pravdu nám zakrývá mlha lží

15.4.2010 00:00

Pozorování bez kritiky

23.12.2009 00:00

Bezpodmínečně bez hodnot: Soucit zenu

15.10.2009 00:00

Moc slova a tajemství ticha

22.7.2009 00:00

Co dětem brání být sebou samými?

18.4.2006 00:00

Vztahy - zrcadlo naší duše

20.4.2000 00:00

Pátá čakra

9.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

To jó znáš tohle: žena od manželství očekává že se muž změní:...
Gekk  |  24.10.2010 13:37

a oba se vychovávají navzájem,pak se diví,když povaha manžela přejde...
Grek  |  24.10.2010 13:45

To je dobrý:-)..máte tady všichni pravdu.
Žaneta  |  24.10.2010 14:28

Moje žena mi naznačovala,co chce na nastávající výročí:,,řekla-chci...
Blažej  |  25.10.2010 02:51

I kritika se musí umět podat s citem...
Ejdrijen  |  26.4.2014 16:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *