Křesťanství

23.12.2002 00:00
Duchovno

Křesťanství je založeno na životě Ježíše Krista a představuje největší náboženství na světě, s více než 1,5 miliardou věřících. Ježíš byl Žid, který se narodil kolem roku 7 př. n. 1. a který hlásal, že království Boží přijde v budoucnosti, ale že se už také projevuje v přítomnosti.

Přestože se Ježíš považoval za naplnění židovského Starého zákona, odmítl židovské očekávání nacionalistického mesiáše. Místo toho přišel na zem jakožto Syn Boží, mesiáš, jenž může odpouštět hříchy a bude vystupovat jako konečný soudce na konci času.

Ježíš předložil "novou smlouvu", která zdůrazňovala, že ti, kdo v něj věří (a prostřednictvím něj v Otce), budou zachráněni před smrti.

Evangelia zaznamenávají tuto "dobrou zprávu", že Ježíš, který byl plně člověkem a plně Bohem, zemřel na kříži, aby odčinil hříchy svého lidu. Po své smrtí a pohřbení byl Ježíš vzkříšen a zjevil se mnoha svým stoupencům. Po svém pobytu na této zemi se Ježíš vrátil k Otci.

V životě jeho stoupenců se teď aktivně projevuje Duch svatý (třetí část Trojíce, jež tvrdí, že je jeden Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý). Víra v Ježíše Krista křesťany ujišťuje, že jejich hříchy jsou odpuštěny, a slibuje jim věčný život v nebi.

Křesťanství se vyznačuje požadavkem, aby se věřící změnili a dodržovali přísné mravní poselství, které zdůrazňuje milovat nepřátele, konat dobro vůči lidem, kteří člověku ubližují, a chovat se k bližním tak, jak si člověk přeje, aby se ostatní chovali k němu.

Křesťanská etika vyžaduje, aby věřící soucítili se slabými, nemocnými a nesvobodnými. Od učedníků, kteří z lásky k Bohu chtějí plnit jeho vůli, se očekávají dobré skutky zde na zemi. Přesto nikdo nedosáhne dokonalosti a musí najít odpuštění a věčnou spásu skrze víru v Ježíše Krista.

Zdroj: G. Kenneth West - Dobrodružství psychického vývoje - Kapitoly z vývojové psychologie, nakladatelství Portál

Související články

Židovství

19.12.2002 00:00

Buddhismus

12.12.2002 00:00

Hinduismus

4.12.2002 00:00

Tradiční hledání víry

26.11.2002 00:00

Čarodějnictví dneška

2.4.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Tomáš Garrigue Masaryk:...
Strašlivá zrada Masarykova. Memorandum zaslané Dr. V. Vondrákem předsedovi ministerské rady Antonínu Švehlovi v roce 1927  |  15.10.2017 23:19

něco málo k diskuzi: Okolnosti zrodu ČSR: otřesné informace, fakta a...
kydač špíny, dědek pavlačák  |  15.10.2017 23:43

Co říkáte na akci Poláků, kdy se jich 1,5 milionu modlilo na hranicích...
Luděk  |  16.10.2017 08:30

Snažej se... Ale pozor, nemluvme o Polácích.. Ten národ je zhruba...
jsou to borci!!  |  16.10.2017 11:11

TGM byl určitě proamerický - takže to lecos vysvětluje.
Logika  |  16.10.2017 11:13

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *