Jak mohu víc milovat?

15.6.2011 00:00
Duchovno

Láska sama o sobě úplně stačí. Není třeba ji zdokonalovat. Je dokonalá tak, jak je; není možné ji nějak zdokonalit. Už to samotné přání je důkazem nepochopení lásky a její podstaty. Můžete získat dokonalý kruh? Všechny kruhy jsou dokonalé; kdyby nebyly dokonalé, nebyly by to kruhy.

Dokonalost je kruhu dána a totéž platí i o lásce. Nemůžete mi­lovat míň a nemůžete milovat víc - protože tu nejde o kvantitu. Je to kvalita, jež se nedá vyčíslit.

Samotná otázka ukazuje, že jsi dosud nezakusil, co je láska, a snažíš se skrýt svou nelásku za touhu „víc milovat“. Ten, kdo lásku poznal, tuhle otázku nikdy nepoloží.

Lásku je třeba pochopit; není to biologické poblouznění - v tom případě jde o chtíč, jenž je projevem všech zvířat. Není na něm nic zvláštního; je dán dokonce i stromům. Je to přirozený způsob re­produkce. Není na něm nic duchovního a nic výjimečně lidského.

Takže za prvé jasně rozlišujte mezi chtíčem a láskou. Chtíč je sle­pá vášeň; láska je vůně tichého, poklidného a meditativního srdce. Láska nemá nic společného s biologií nebo chemií či hormony. Láska je vzlet vašeho vědomí do vyšších sfér, mimo hmotu a tělo. Jakmile začnete lásku vnímat jako cosi transcendentního, přestane být láska zásadní otázkou. 

Zásadní otázkou je překonání těla a poznání čehosi ve vlastním nitru, co je mimo to všechno - mimo vše změřitelné. Tohle je vyznám slova „materie“ neboli hmota. Pochází z kořene sanskrtské-ho slova „matra“ znamenajícího měření; je to něco, co se dá změřit. Z téhož kořene pochází i francouzské slovo „metre“. 

Zásadní otázkou je, jak se dokážete oprostit od toho, co je změ- řitelné, a dostat se k tomu, co se změřit nedá. Jinak řečeno, jak překonat hmotu a víc zaměřit svůj zrak na vědomí. Vědomí nemá žádné hranice a čím jste vědomější, tím víc si uvědomujete, kolik se vám naskýtá nových možností. Jakmile dosáhnete jednoho vrcholu, objeví se před vámi další vrchol. Je to nekonečné putování.

Láska je vedlejším produktem rozvíjejícího se vědomí. Je jako vůně květiny. Tu nemůžete hledat v kořenech; tam ji nenajdete. Vaše hmotné tělo jsou vaše kořeny; vaše vědomí je váš rozkvět.

Až se postupně budete víc a víc stávat rozvitým lotosem vědomí, budete překvapeni a zaraženi, protože budete prožívat onu úžasnou věc, která se jako jediná dá nazvat láskou. Jste plni radosti, plni blaženosti, každá částečka vašeho bytí tančí v extázi. Jste jako deš­ťový mrak, jenž chce uvolnit kapky a pršet. Jakmile překypujete blažeností, ucítíte uvnitř nesmírnou touhu o tohle vše se podělit. A sdílení je láska.

Láska není něco, co vám může dát ten, kdo dosud nepoznal stav blaženosti. A v tom spočívá neštěstí celého světa: Všichni chtějí být milováni a předstírají, že milují. Nemůžete milovat, protože nevíte, co je vědomí. Nevíte, co je satjam, šivam, sundaram neboli Pravda-Dobro-Krása.

Nepoznali jste pravdu, nezakusili jste stav božskosti a neznáte vůni krásy. Co chcete dávat? Jste tak prázdní, tak marní... Ve vašem bytí nic neroste, nic se tam nezelená. Ve vašem nitru nekvetou žádné květy. Vaše jaro ještě nenastalo.

Láska je vedlejší produkt... když nastane jaro a vy náhle začnete rozkvétat, rozvinou se květy a všude kolem se rozlije vaše poten­ciální vůně. Podílení se o tu vůni, podílení se o tu nádheru, podílení se o tu krásu, to je láska.

A vůbec nejde o její zdokonalování. Láska je dokonalá; láska je vždy dokonalá. Pokud je, tak je dokonalá. A není-li, tak prostě není. Dokonalost se nedá od lásky oddělit.

Zdroj: Osho - Nic není nemožné, nakladatelství Beta

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Možná to bude tím, že oba mluvíme o něčem úplně jiném. Ty totiž...
Albi  |  17.6.2011 03:40

♥♥♥ MILUJI LUCKU VONDRÁČKOVOU !!! ♥♥♥
Superman  |  17.6.2011 14:18

Přesně, nesouhlasím jenom v jedné věci - spolu s láskou MŮŽE být...
Ol  |  17.6.2011 17:00

možná že v tom originále to zní jinak ,zdá se mi to nějak divné
překlad  |  30.7.2011 23:00

Chcete-li lásku nějak definovat, pak jde o větší otevření srdeční...
J.B.  |  5.8.2011 09:47

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *