Jak meditovat

19.9.2011 00:00
Duchovno

Meditace je stav bez myšlení. Stav čistého vědomí bez obsahu.

Obvykle je naše vědomí přeplněné myšlenkami a mysl je v neustálém pohybu: pohybují se myšlenky, touhy, vzpomínky a přání. I když spíme, naše mysl pracuje, sní. Když ustane pohyb a zastaví se myšlení, žádné myšlenky se netoulají, nevznikají žádné žádostí, v nitru se rozhostilo ticho - toto ticho je stav meditace (Osho, 1991).

Jak meditovat

Najděte si pohodlnou polohu:

-    Sedněte si na židli, nohy opřete chodidly o podlahu, uvolněte kolena, ruce nechte nehybně v klíně.

-    Záda nejdříve vyrovnejte, hlavu rovně a volně nad páteří, vytáhněte se na­horu jako loutka a pak se lehce spusťte dolů, lehce nahrbte záda.

-    Volně se naklánějte ze strany na stranu a zepředu dozadu, dokud se váš trup nebude cítit vyváženě v bocích.

-    Zavřete ústa, dýchejte nosem a jazyk volně opřete o půnebí úst.

-    Jiná poloha může být v tureckém sedu nebo v kleče na měkkém polštáři.

Zůstaňte několik minut v kontaktu se sebou. Se zavřenýma očima se zaměřte na místo doteku se židličkou, polštářem nebo podlahou. Všimněte si, jak secítíte. Zaměřte se na ta místa, kde se jedna část těla dotýká jiné. Všimněte si pocitů v místech doteku. Všimněte si, kolik prostoru vaše tělo zabírá. Vnímejte hranice mezi svým tělem a prostorem kolem.

Několikrát se zhluboka nadechněte a všímejte si svého dechu. Všimněte si, zda je vaše dýchání rychlé nebo pomalé, hluboké nebo mělké a kam jde váš dech do těla (vysoko nahoru do vaší hrudi, blízko žaludku nebo do spodní části břicha). Nyní praktikujte přesouvání dechu z místa na místo, nejdříve dýcháním do hrudi, pak do oblasti žaludku, pak do dolní části trupu. Všímejte si, jak se vaše břicho roztahuje a stahuje. Toto hluboké dýchání je nejvíce uvolňující bě­hem meditace. Může to být napoprvé těžké, ale pokud to budete cvičit, bude to čím dál tím lehčí.

Během meditace zachovejte pasivní postoj. Pamatujte si, že když začnete po­prvé meditovat, budete mít hodně obtěžujících myšlenek, ale chvíle fixované pozornosti budou zvyšovat vaši schopnost nechat zatoulané myšlenky odejít. Netrapte se nad tím, zda děláte věci správně anebo dost dobře. Uvědomte si, že cokoliv se stane, má se stát.

Možná budete chtít strávit nějaký čas tím, že budete trénovat proces nevšímání si obtěžujících myšlenek. Několikrát se zhluboka nadechněte. Pokud máte ně­jakou myšlenku nebo vjem, představte si, že tuto myšlenku nebo vjem zavíráte do bubliny. Pak jen sledujte, jak tato bublina mizí. Taky si můžete představit, jak myšlenka nasedá na list a odplouvá proudem řeky.

Při některých meditacích, ve kterých upřeně nehledíte na určitý objekt, můžete za­vřít oči nebo je nechat upřené na určitý bod na zemi nebo na stěně. Pokračujte v me­ditaci tak dlouho, jak je vám to příjemné. Můžete začít jen s pětiminutovou meditací. Když si pak na meditaci více zvyknete, můžete mít chuť strávit v ní více času - do 20-30 minut dvakrát denně v pravidelně naplánovaném čase. Můžete si najít skupinu, se kterou budete meditovat pravidelně.

Zdroj: Ján Praško - Jak vybudovat a posílit sebedůvěru, nakladatelství Grada

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nevím, ale dle mého názoru je spousta druhů meditací. A není to vždy o...
An  |  26.9.2013 14:42

Copak je to „půnebí"?
Sax  |  16.3.2015 00:50

Patro....
Palacký X  |  16.3.2015 01:07

Meditace? Každý duchovní směr má svůj vlastní osobitý druh meditací....
Karel  |  16.3.2015 08:54

Máš naprostou pravdu.Ale nakonec to má jít k tomu...
Roman  |  16.3.2015 09:09

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *