Hospic - důstojné umírání

22.5.2006 00:00
Duchovno

Hospic věnuje péči pacientům v preterminálním a terminálním stadiu jejich onemocnění, tj. v závěrečné fázi života, umírání. Většinu klientely tvoří onkologicky nemocní pacienti.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že ve světě není bolest až z 80 % účinně léčena. Ne jinak je tomu i v České republice. I to je jeden z důvodů, proč se ve společnosti stále častěji diskutuje o euthanasii.

Domníváme se, že euthanasie je zbytečná a nedůstojná lidské jedinečnosti, že dělá z lidského života spotřební zboží. Vycházíme z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti. Nechceme proti euthanasii bojovat jen prázdnými slovy, nýbrž skutky.

 

Hospic pacientovi při jeho přijetí - za využití nejmodernějších poznatků paliativní medicíny - slibuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že vždy bude zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstane osamocen.


Klademe si za cíl vysokou kvalitu života i v jeho závěrečných fázích. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální i spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. Za důležitou považujeme také péči o blízké pacienta v období jejich zármutku. Mají vždy připravené místo na přistýlce a volný režim návštěv 365 dní v roce 24 hodin denně.

Cílem paliativní péče je dosažení nejvyšší možné kvality života pacientů a jejich rodin. Hospic je zařízením nejen pro umírající, hospic je zařízením i pro doprovázející. Ruce milující rodiny jsou nejmilejší postelí umírajícího...

Dalším důvodem, kromě bezprostřední pomoci potřebným, je boj proti některým mýtům. Například:

 • umírání musí probíhat vždy v osamění, s bolestí
 • umírání již není život
 • lidé mají umírat v nemocnicích, aby neděsili své blízké
 • lidé musejí umírat v nemocnicích, aby se jim dostalo adekvátní péče
 • paliativní péče je určena starým lidem
 • paliativní hospicová péče je určena jen těm, kdo jsou smířeni se smrtí
 • paliativní hospicová péče je určena pouze nemocnému členu rodiny
 • nemocný nechce, aby jej blízcí viděli nekompetentního (slabého, vyčerpaného...)
 • v umírání člověk nevnímá, není schopen kontaktu, nezáleží mu na tom, kdo se o něj stará
 • bolesti umírajících jsou dostatečně zvládány

  Jeden z posledních výzkumů v ČR o stavu péče o nevyléčitelně nemocné dospěl k zajímavým závěrům:

 • Veřejnost je nespokojená.
 • Nejkritičtější jsou profesionálové, tj. lékaři.
 • Nikdo se nestará o psychické utrpení nemocných a jejich rodin.
 • 90 % dotázaných lékařů se bojí komunikovat s umírajícími i jejich rodinami.

  V jihočeském kraji není v provozu, jako jednom z posledních, žádný hospic. Tuto mezeru zaplní právě Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Podle mezinárodně uznávaných standardů je optimální stav hospicových lůžek 5 na každých 100 tisíc obyvatel. Žije-li v našem kraji cca 625 tisíc obyv., pak přepočtený požadavek je 31 lůžek. Náš hospic s budovanými 29 lůžky tuto potřebu prakticky zaplňuje.

  Hospic vzniká jako nestátní zdravotnické zařízení podle zák. č. 160/1992 Sb. Jeho zřizovatelem a provozovatelem je Občanské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

  Zdroj: http://www.hospicpt.cz/www/sdruzeni/index.htm
 • Přehled komentářů

  zobrazit všechny komentáře 

  Tak francouzskejma klíčema?
  Třeba francouzskejma klíčema?  |  1.4.2011 14:34

  Na nový typ revoluce jsou tihle hajzli připraveni! Chce se ohlédnout do...
  Hubert  |  1.4.2011 14:35

  Na svobodné názory má náš portál cenzory. Za co myslíš, že nás...
  ,,,  |  1.4.2011 14:36

  Zkuste napsat příspěvek do nějaké diskuse na serveru České televize....
  Petr  |  1.4.2011 21:21

  Opravdu to smažou? Kreténi...
  Cretino  |  30.1.2015 19:54

  zobrazit všechny komentáře

  Přidat komentář

   
  * *