Dalajlama: Každý má svou cestu

26.6.2001 00:00
Duchovno

Není příliš důležité, je-li člověk věřící nebo nikoli. Mnohem důležitější je, aby to byl dobrý člověk.

Jako člověk, který se blíží k sedmdesátce, jsem nashromáždil dostatek zkušeností, abych si byl naprosto vědom toho, že Buddhovo učení je pro lidstvo významné a užitečné.

Pokud je nějaký člověk uvede do praxe, bude z toho mít prospěch nejen on, ale i ostatní. Má setkání s mnoha nejrůznějšími lidmi po celém světě mi však pomohla uvědomit si, že jsou zde i jiná náboženství a jiné kultury, které jsou neméně než má vlastní schopny umožnit jednotlivcům vést užitečný a uspokojivý život. A novic jsem došel k závěru, že není příliš důležité, je-li člověk věřící nebo nikoli. Mnohem důležitější je, aby to byl dobrý člověk.

Říkám to s vědomím skutečnosti, že přestože většina z téměř šesti miliard lidi žijících na zemi přísluší k té či oné víře, vliv náboženství na životy lidí je spíše okrajový, zvláště v rozvinutém světě. Je pochybné, zda celkově celá miliarda lidí je tím, čemu já říkám oddaní náboženští praktici, což jsou Lidé, kteří se každodenně pokoušejí přesně dodržovat zásady a předpisy své náboženské víry. V tomto smyslu zůstává zbytek lidí nepraktikujíc. Ti, kteří jsou oddanými praktiky, jdou nejrůznějšími náboženskými cestami. Z tohoto pohledu se stává zřejmé, že jsme velice rozdílní a že žádné náboženství nemůže uspokojit všechny lidi. Můžeme rovněž dojít k závěru, že my lidé můžeme klidně žít bez útočiště náboženské víry.

To může u osobnosti náboženského života vypadat jako neobvyklé stanovisko. Já jsem však napřed Tibeťan a teprve potom dalajlama, a jsem nejdříve člověk a potom teprve Tibeťan. Takže zatímco jako dalajlama mám zvláštní zodpovědnost k Tibeťanům, jako mnich mám zvláštní zodpovědnost podporovat soulad mezi různými náboženstvími a jako člověk mám největší zodpovědnost k celému lidstvu - což máme my všichni. A protože většina lidí nepraktikuje žádné náboženství, mým zájmem je pokusit se najít způsob, jak sloužit všem lidem, aniž bych se odvolával na náboženskou víru.

Věřím tomu, že pokud se podíváme na hlavní světová náboženství z co nejširší perspektivy, zjistíme, že všechna - buddhismus, křesťanství, hinduismus, islám, judaismus, sikhismus, zoroastrismus a ostatní - mají za cíl pomoci lidem dosáhnout trvalého štěstí. A všechna jsou podle mého názoru schopna jim to umožnit. Za takových okolností je rozmanitost náboženství (z nichž každé podporuje stejné základní hodnoty) žádoucí a užitečná.

Ne že bych to vždy vnímal takto. Když jsem byl mladší a žil jsem v Tibetu, celým svým srdcem jsem věřil, že buddhismus je nejlepší cestou. Říkal jsem si, že by bylo nádherné, kdyby se všichni stali buddhisty. Ale to pramenilo z nevědomosti. My Tibeťané jsme samozřejmě slyšeli o ostatních náboženstvích. Ale to málo, co jsme o nich věděli, pocházelo z tibetských překladů sekundárních, buddhistických pramenů. Je přirozené, že tyto prameny se soustředily na ty stránky ostatních náboženství, které byly z buddhistického pohledu nejspornější. Nebylo to proto, že by si buddhističtí autoři přáli záměrně zesměšnit své oponenty. Spíše to odráželo skutečnost, že neměli potřebu hovořit o těch stránkách, proti kterým neměli žádné námitky od té doby, kdy byla tato díla jako celek k dispozici v Indii, kde psali.

Bohužel v Tibetu tomu tak nebylo. Zde žádné překlady těchto rukopisů k dispozici nebyly.

Jak jsem vyrůstal, měl jsem postupně možnost dozvědět se více o ostatních světových náboženstvích. Zvláště po svém odchodu do exilu jsem začal potkávat lidi, kteří věnovali celý svůj život různým vírám - někteří prostřednictvím modliteb a meditací, jiní s pomocí aktivní služby ostatním a získali ve své konkrétní tradici hluboké zkušenosti. Takové osobní výměny zkušeností mi pomohly uznat obrovskou hodnotu každé z hlavních náboženských tradic a vedly mě k hluboké úctě k nim. Pro mě nejcennější cestou stále zůstává buddhismus. Ten nejlépe odpovídá mojí osobnosti. Ale to neznamená, že bych se domníval, že buddhismus je nejlepší cestou pro každého, stejně jako se nedomnívám, že každý musí nutně být věřícím.

Zdroj: Etika pro nové milénium - Jeho Svatost Dalajlama - Pragma

Související články

Nalezení rovnováhy - rozhovor s Dalajlámou

27.2.2000 00:00

Trpělivost

12.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jasne ze bude.Kdyby Buh( a at je to cokoliv) mel byt neodpoustejici,to by to...
Nath  |  29.7.2004 20:04

Doporucuji si sehnat meditacni hudbu od Dalajlamy, pusobi to hodne relaxacne..
Václav Gerla  |  27.1.2007 02:28

Buddhismus a křesťanství Oddělují je nepřekonatelné rozdíly:...
Janet  |  26.5.2010 21:17

http://beranci.mypage.cz/
Janet  |  26.5.2010 21:23

Kde se dá sehnat?
Andrea  |  13.10.2013 19:56

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *