Čím meditace je a čím není

11.1.2000 00:00
Duchovno

Většina z nás chápe meditaci špatně.Často ji spojujeme s obecnou definicí "hluboce přemýšlet, hloubat". Ale meditace je způsob ovládání mysli, nikoli druh myšlení.

Další běžnou představou je, že meditace je spojená s mysticismem, okultní náboženskou praxí a asketickým, nespolečenským způsobem života. To je ovšem také nesprávná charakterizace. Meditace je praktická technika péče o mysl , již nejúčinněji praktikují lidé, kteří jsou v životě velmi aktivní a kteří chtějí dosáhnout optimálního zdraví a duševní pohody.

V tomto smyslu jsou výsledky vědeckého zkoumání prospěšnosti meditace velmi přesvědčivé. U lidí, kteří pravidelně meditují, se dramaticky snižuje množství symptomů stresu. Jejich krevní tlak a hladina stresových hormonů je nižší, jejich srdeční tep a dech pomalejší. Ti, kdo pravidelně meditují, se také lépe přizpůsobují stresovým situacím, neboť na ně reagují dynamičtěji a překonávají je rychleji.

Výzkum také ukazuje, že meditace má pozitivní vliv na psychologickou vyrovnanost, která vede k lepší seberealizaci, zvyšuje sebeúctu a snižuje úzkost a deprese. Meditace se také úspěšně užívá při léčení posttraumatického stresu, alkoholismu, narkomanie a chronických bolestí. Ale zdá se, že lidé, kteří meditují, jsou celkově zdravější a vyžadují méně zdravotní péče.

Výraz "meditace" je vlastně přibližným ekvivalentem sanskrtského slova dhyana, které znamená nepřerušený proud k předmětu meditace, jímž může být představa, slovo, pojem nebo dech. Z technického hlediska je meditace druhým ze tří kroků kompletního procesu. Prvním krokem je koncentrace, při které se mysl soustřeďuje na jediný předmět, místo aby přeskakovala z jedné věci na druhou. S prohloubením koncentrace se proud meditace ustálí a člověk se oprošťuje od rušivých vlivů a získává hluboký pocit klidu.

Třetímu kroku v procesu meditace se říká samadhi a znamená naprosté splynutí s předmětem meditace. V tomto stavu, který překračuje normální myšlenkové procesy, prožíváme ještě hlubší radost a klid a získáváme jasné pochopení své pravé přirozenosti. Proces meditace tedy zahrnuje soustředění mysli, vytvoření nepřerušovaného, plynulého proudu mysli a splynutí s předmětem meditace.

Zdroj: JOHN HARVEY, Ph. D

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Mě by zajímalo jak dlouha psal ten Vít tak dlouhý příspěvek, ale...
jsem z toho jelen  |  19.3.2016 09:31

Pochybuju, že by to někdo dal celý, leda masochista. Nesmíš automaticky...
Medotátor  |  20.3.2016 19:42

Co se dá dělat, nějaký Kouba tady z toho před deseti lety udělal one...
Řehoř  |  20.3.2016 19:49

Tahle diskuse se objevila v seznamu nových, a přitom tu nikdo nic dlouho...
Shogun  |  15.4.2016 19:45

Jsou jednotlivci i skupiny které páchají meditace i v přírodě když je...
Karel  |  15.4.2016 20:26

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *