Cesta šamana

18.11.2011 00:01
Duchovno

Šaman je termín, jehož antropologové užívají pro zvláštní druh lidí - medicinmany, kmenové kouzelníky nebo léčitele využívající mimořádných stavů vědomí k léčení sebe i druhých, k předvídání budoucnosti, otvírání cest pro mimosmyslové vnímání a ke komunikaci se zvířaty, přírodními živly a bytostmi ze zásvětí.

Vlastním jádrem šamanismu je představa, že během mimořádných stavů vědomí se jedinec může vydat na prospěšné vizionářské cesty do jiných světů a dimenzí reality. První šamané byli prvními objevi­teli a „kartografy“ těchto vnitřních krajů.

Šamanismus je obecný jev. Je také velice starý, jeho počátky lze vystopovat již u cromagnonce, paleolitického člověka. Mnohé skalní malby a rytiny na stěnách velkých jeskyní v Altamiře, Font de Gaume, Les Trois Fr?res a jinde zachycují šamanské výjevy.

Archeologické, historické a antropologické průzkumy naznačují, že základní rysy šamanismu a jeho technologie posvátného zůstávají v průběhu tisíciletí relativně nezměněny. Přečkaly migrace přes půlku světa, zatímco mnohé další aspekty ostatních kultur zazname­naly dramatické změny. To napovídá, že šamanismus zachycuje zá­kladní, nadčasové a univerzální roviny lidské duše.

Během věků šamani po celém světě nashromáždili nesmírné množství vědomostí, které předávají novým adeptům. Toto vědění je znovu a znovu potvrzováno hlubokou osobní zkušeností léčitelů i je­jich vyléčených pacientů. Termín šaman je s největší pravděpodobností odvozen z tunguzsko-mandžuského slovesa  znamenajícího „vědět“. Doslovný překlad tunguzského slova šaman je tedy „člověk, který ví“. Šamani jako strážci odvěkých znalostí mimořádných stavů vědomí představují nesmírně cenný zdroj informací o procesech, k nimž dochází během transformačních krizí.

Několik důležitých aspektů šamanismu se úzce dotýká pojetí du­chovní krize. Šaman je často uveden na léčitelskou dráhu nějakým dramatickým zážitkem, plným emocionálního a psychosomatic­kého zmatku, jenž často dosahuje takových rozměrů, jež by zá­padní psychiatr klasifikoval jako psychotické. A přece budoucí ša­man vychází z krize se zlepšeným zdravím a jako plně funkční je­dinec.

Za druhé, šaman, jehož cesta učení byla završena, má schopnosti a vnitřní zdroje, díky nimž vstupuje do mimořádných stavů vědomí podle vlastní vůle, tedy do takových stavů, které mohou být opět po­važovány za psychotické. Přesto během těchto prožitků může šaman nebo šamanka normálně fungovat, využít je k různým účelům a vrá­tit se zpět bez negativních následků.

Za třetí, mezi schopnosti ša­manů patří konečně také schopnost navodit mimořádné stavy vě­domí u jiných lidí a vést je cestou, jež vede k vyléčení nebo je pro­spěšná jiným způsobem.

Zdroj: Stanislav A Christina Grofovi - Nesnadné hledání vlastního já - Růst osobnosti pomocí transformační krize

Související články

Krize při životním zlomu

27.1.2010 00:00

Rada babiček - Grandmothers Council

29.12.2009 00:00

Víra v nemoc může i zabíjet

8.12.2009 00:00

Historie omamných drog

22.5.2008 00:00

Rituály plodnosti a posvátné falické tance

30.7.2007 00:00

Rituály mysli

27.9.2006 00:00

V peruánské Amazonii se léčí ayahuaskou

6.10.2005 00:00

Etický kodex duchovního průvodce

4.3.2005 00:00

Rituály jako mezníky v adolescenci

14.11.2003 00:00

Šamanské cesty

22.1.2003 00:00

Extatické zkušenosti

16.1.2002 00:00

Jsme loutky nebo osobnosti?

19.11.2001 00:00

Tibetské mísy

5.11.2001 00:00

Poselství od protinožců

5.10.2001 00:00

Transovní tance

25.9.2001 00:00

Kuřidla pro potěchu, meditaci i léčení

26.7.2001 00:00

Šamanovo tělo

10.6.2001 00:00

Šaman - první odborník na posvátno

14.5.2001 00:00

Šamanský přístup k bylinám

14.5.2001 00:00

Magické užívání bylin

26.4.2001 00:00

Osm univerzálních léčivých principů

20.12.2000 00:00

Zázrak lidského hlasu

15.11.2000 00:00

Poslouchejte, co říkají vaše sny

30.10.2000 00:00

Jedovaté rostliny v dějinách lidstva

31.8.2000 00:00

Šamani a šamanky, kněží a kněžky, medicinmani a medicinmanky

21.8.2000 00:00

Lidský hlas - nástroj k léčení

19.7.2000 00:00

Co musí umět indiánský léčitel

10.7.2000 00:00

Tajemství zdraví druidů

7.6.2000 00:00

SABAT - sexuální rituál

27.4.2000 00:00

Silová místa vytvořená člověkem

19.4.2000 00:00

Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00

Čarodějnictví dneška

2.4.2000 00:00

Styk šamanů s duchy rostlin

18.2.2000 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Takže tě v blázinci prohlásili za zdravého?
!  |  8.3.2015 12:58

Od člověka co nezná ani své jméno,to je dobrá poznámka.myslím,že tě...
Roman  |  8.3.2015 15:35

Za těch pár příspěvků mimo mísu už jsme se tu od tebe stačili...
Shogun  |  8.3.2015 16:09

Bez komentáře...
Roman  |  8.3.2015 17:05

Na vulgarismy a prudeni nemá cenu reagovat.
Iva  |  8.3.2015 18:12

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *