Budha - Učitel Světa

29.6.2001 00:00
Duchovno

Budha byl tibetsko-barmský princ, jenž žil před dvěma a půl tisíci lety. Nejprve byl nazýván Gautama z klanu Sakya. Později byl zván Sakyamuni Buddha, Učitel Světa. Jeho osobní duchovní cesta byla plná bolesti a strádání.

Příběh začíná u jeho otce, velkého krále, jenž vyslechl proroctví, které pravilo, že se jeho syn stane bud'to velkým vladařem, anebo velkým mudrcem. Protože starý král dával přednost první variantě, zahrnul syna světskými povinnostmi a snažil se jej odradit od každého pomyšlení na dráhu učitele a mudrce. Gautama ovšem velmi toužil poznat svět. Nakonec otec svolil a Gautama se vydal na svou první cestu mimo hradby města a na této cestě uviděl první čtyři znamení, první čtyři překážky. Potkal velmi starého muže (stáří), smrtelně nemocného (nemoci), uviděl mrtvolu (smrt) a potulného jogína (jenž odvrhl iluzorní materiální aspekty světa). Tato znamení samsary Gautamu natolik zaujala, že odvrhl své bohatství a moc, aby mohl hledat cestu jak ulevit světu od jeho strádání.

Gautama prošel mnoha dobrodružstvími a překonal mnoho překážek. V jedné z nejdůležitějších epizod na cestě za osvícením a poznáním se ocitl v pralese na severu Indie. Jako budoucí buddha seděl a meditoval, když tu se před ním náhle materializoval démon iluzí, Mara. Vida, že jeho největší nepřítel sedí a tiše medituje, rozhodl se démon překazit Gautamovo úsilí.

Mara zavolal své tři "dcery", Hněv, Nevědomost a Touhu, aby před Gautamem tančily a dráždily jej. Ale Gautama se nenechal vyrušit. Mara se tedy proměnil v posla a oznámil Gautamovi, že jeho rodiče zoufale potřebují jeho pomoc. Avšak skrze svou moudrost a poznání Gautama věděl, že tomu tak není.

V zoufalství povolal Mara armádu, jež měla zaměřit všechnu svou sílu a moc svých zbraní na tohoto jediného muže. Avšak ve chvíli, kdy se jejich zbraně dotkly buddhovy aury, změnily se v květiny. Nakonec se zoufalý démon hněvivě ptal Gautamy, jak se on, ubohý smrtelník, opovažuje usilovat o osvícení. "Já, Mara, jsem ten, kdo by měl po právu být "Učitelem Světa." Jeho armáda démonů a stvůr souhlasně hlučela. Nato se zeptal Mara Gautamy, kdo je svědkem jeho práva na buddhovství. "Země je můj svědek." odvětil Gautama. V té chvíli se z hlubin země vynořila bohyně země a souhlasným gestem stvrdila Gautamova slova.

Mara byl naprosto poražen. Jeho pohled na svět a jeho nevědomost a zloba byly přemoženy silou ducha mladého Buddhy. Od této chvíle byl Buddha učitelem tohoto Světa.

Tím, že si uvědomil světlo čistého uvědomění a schopností vidět podstatu věcí, rozšířil Buddha své srdce a obsáhnul jím celý svět pro příštích padesát let, přinášeje poznání a osvícení ostatním lidem. Není divu, že se v pozdějším období stal Buddha hlavním modelem duchovního hrdinství pro většinu lidstva.

Zdroj: Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů - kruh moudrosti - Peter Gold - Pragma

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

je všemocný Bůj! Střezte se Átéčka!
Kunddhartha  |  19.6.2018 16:21

Okamžitě zakupte tuto léčivou mast z léčivého konopí a namažte si ji...
Kunddhartha  |  19.6.2018 16:23

myslíš,že někdo kdo o tom nemá ponětí,to bude číst?nebude ani...
Petr  |  19.6.2018 17:10

Čím víc nad tím přemýšlím, tak vidím, že Budha je cesta, po které...
Milan  |  16.7.2018 12:50

to není vůbec chyby, ale naopak, jedna z reálných a možných cest...Chce...
Radek  |  16.7.2018 16:48

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *