Bezpodmínečně bez hodnot: Soucit zenu

15.10.2009 00:00
Duchovno

Když jednou večer Síčirí Kodžun recitoval sútry, vešel k němu zloděj s ostrým mečem a žádal peníze nebo život. Síčirí mu řekl: "Neruš mě. Peníze jsou v tamté zásuvce." Pak se vrátil ke svému odříkávání.

Za chvilku ale přestal a zavolal: "Neber všechny peníze. Zítra musím zaplatit daně."
Vetřelec vzal většinu peněz a chystal se odejít. "Poděkuj, když ti někdo dá dar," dodal Síčirí. Muž mu poděkoval a odešel.
Pár dní poté ho chytli a on se přiznal kromě jiného i k okradení Síčirího. Když byl Síčirí předvolán jako svědek, řekl: "Tento muž není zloděj, alespoň ne podle mě. Já jsem mu ty peníze dal a on mi za ně poděkoval."
Poté, co muže propustili z vězení, šel za Síčirím a stal se jeho žákem.

Ježíš říká: "Nesuďte." Kdyby byl zůstal u toho, byl by to býval dokonalý zen. Ale snad proto, že promlouval k Židům a musel mluvit židovským způsobem, tak k tomu ještě dodal: "...abyste nebyli souzeni." To už zen není. To už je obchod. Tento dodatek to zkazil, zkazil kvalitu a hloubku toho výroku.

"Nesuďte" úplně stačí; není k tomu třeba nic dodávat. "Nesuďte" znamená neposuzovat. "Nesuďte" znamená dívat se na život bez hodnocení. Nehodnoťte - neříkejte: "Tohle je dobré" a neříkejte: "Tohle je špatné." Nemoralizujte - neříkejte, že je něco božské, a neříkejte, že je něco zlé. "Nesuďte" je úžasným prohlášením, že neexistuje Bůh ani Ďábel.

Kdyby byl Ježíš zůstal u toho, tento malý výrok - jediné slovo "nesuďte" - by změnilo celou povahu křesťanství. On k tomu ale něco přidal a tím to pokazil. Řekl: ".. .abyste nebyli souzeni." Teď už to má podmínku. Teď už to není neposuzující, je to jednoduchý obchod - "abyste nebyli souzeni." Je to jako v obchodě.

Nesuďte ze strachu - abyste nebyli souzeni. Ale jak můžete přestat posuzovat ze strachu, z chamtivosti? Nesuďte, abyste nebyli souzeni - jenže chamtivost a strach vás nemohou zbavit hodnot. Je to zaměřené na sebe sama - "Nesuďte, abyste nebyli souzeni." To je egoistické. Zkazilo to všechnu krásu toho výroku. Příchuť zenu je pryč, už je to obyčejné. Je z toho dobrá rada. Nepřináší to ale revoluci; je to jen rodičovská rada. Velmi dobrá rada, ale nijak radikální. Ta druhá část je ukřižováním radikálního výroku.

Zen se zastavuje v tomto bodě: Nesuďte. Protože zen říká, že všechno je takové, jaké je - nic není dobré, nic není špatné. Věci jsou takové, jaké jsou. Některé stromy jsou malé a jiné vysoké. Někdo je morální a někdo jiný vost - neboť chamtivost není nic jiného než strach vzhůru nohama. Jsou to dvě strany jedné mince: na jedné straně je chamtivost, na druhé straně je strach. Ten, kdo se bojí, je pořád chamtivý, ten, kdo je chamtivý, se ustavičně strachuje. Zůstávají spolu, jdou ruku v ruce.

Jedině pochopení, jedině vědomí, jedině schopnost vidět věci takové, jaké jsou... Cožpak neumíte přijmout existenci takovou, jaká je? Tím, že ji nepřijímáte, se stejně nic nezmění. Co se změnilo? Už tisíce let spoustu věcí odmítáme - a přesto tu stále jsou, dokonce jich je ještě víc. Zloději nezmizeli. Ani vrazi nezmizeli. Nic se nezměnilo; věci jsou přesně takové, jaké byly vždy. Věznic je stále víc. Zákony se pořád rozrůstají a jsou čím dál komplikovanější. A protože jsou zákony čím dál komplikovanější, zaměstnáváme čím dál víc zlodějů - právníků, soudců... Nikde se nic nemění.

Zen nemá zájem nikoho měnit. A přitom vás paradoxně změní. Nezabývá se tím, jací byste měli být, zabývá se jen tím, jací jste. Podívejte se na to, co je, podívejte se na to milujícíma, starostlivýma očima. Snažte se pochopit, co to je, a z toho pochopení vzejde proměna. Tato proměna je přirozená - nemusíte ji dělat, ona jednoduše nastane.

Zen proměňuje, ale nemluví o proměně. Mění, ale nezabývá se změnou. Přidává lidským bytostem víc krásy než cokoliv jiného, ale vůbec mu ot ot nejde. Tato krása přichází jako milost, jako dar. Předchází jí porozumění. Právě v tom, že je bezpodmínečně bezhodnotový, spočívá nádhera zenu. Hodnocení je nemoc mysli - tak to říká zen. Nic není dobré ani špaatné, věci jsou prostě takové, jaké jsou. Všechno je takové, jaké je.

Zdroj: Osho - Soucit, nakldatelství Eugenika

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nemít žadné hodnoty i to je Ideologika a má svou hodnotu, pro danou...
Merat-zen  |  2.11.2009 15:52

Nesoudil mistr jeho činění, aby mohl raagovat, tedy posuzoval, soudil,...
Merat-zen-pokračování  |  2.11.2009 15:59

Nepřemíšlí mistr zenu o tom jak by měl reagovat, aby naplnil hodnotu...
Merat-zen-pokračování  |  2.11.2009 16:06

Zen je jeho svobodná volba a může zen jako Ideologiku opustin a najít...
Merat-zen-pokračování  |  2.11.2009 16:22

S tím oshem ste to špatně pochopili..Ti lidé to pro něj dělali s...
Veronika  |  28.5.2010 19:02

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *