Duchovno výpis článků

Jak pohlížet na osobnost

Jak pohlížet na osobnost

13.4.2011 00:00  |  Duchovno

Co považujeme za své běžné „já“? Zpravidla především své tělo, své myšlenky a své prožitky. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 17.6.2011 15:37

Prožitky blízké smrti: NDE - near death experience

Prožitky blízké smrti: NDE - near death experience

6.4.2011 00:00  |  Duchovno

Kosmologie všech starověkých a předindustriálních kultur popisují biologickou smrt spíše jako určitý přechod než nezvratný konec lidské existence. ... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 24.9.2011 13:30

Krize způsobené duchovním probuzením

Krize způsobené duchovním probuzením

18.3.2011 00:00  |  Duchovno

Otevření kanálu mezi vědomými a nadvědomými rovinami, mezi egem a transpersonálním Já a následná záplava světla, energie a ra?dosti často přinášejí nádherné uvolnění. ... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 29.1.2012 09:00

Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm

Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm

16.3.2011 00:00  |  Duchovno

Óm maní padmé húm je jedno z nejkrásnějších vyjádření nejvyššího prožitku. Znamená to „zvuk ticha, diamant v lotosu“. I ticho má svůj zvuk, svou hudbu..., ačkoli se nedá slyšet běžným sluchem ani spatřit běžným zrakem. ... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 26.9.2011 11:40

Konverze

Konverze

21.12.2010 00:00  |  Duchovno

Konverze označuje přechod od jednoho systému názorů ke druhému. V náboženské oblasti to znamená, že člověk může přecházet z jedné víry do druhé: z ateisty se stane teista; z věřícího nevěřící. Konverze může být náhlým nebo postupným procesem. ... celý článek

Komentářů: 14 | Poslední komentář: 10.12.2011 09:09

Universum hudby

Universum hudby

20.12.2010 00:00  |  Duchovno

Tak jsem dychtil mnohými způsoby po spáse, hledal jsem zapomnění a vysvobození, tak velmi jsem žíznil po Bohu, po poznání a klidu, ale nacházel jsem to vše pouze v hudbě. Nemusí to být Beethoven nebo Bach: že je hudba vůbec na světě, že člověk může být tu a tam až do hloubi srdce zasažen tóny a zaplaven harmonií, to pro mne znamenalo stále větší útěchu a opodstatněnost celého života. Hermann Hesse... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 29.5.2012 20:09

Vnitřní mládí: otázka postoje

Vnitřní mládí: otázka postoje

2.12.2010 00:00  |  Duchovno

Někteří mladší lidé jsou duchovně strnulí. A jsou naopak staří lidé, kteří jsou plni nadějí, nadšení, vnitřního života a elánu. Existuje totiž mládí vnitřní. Toto vnitřní mládí je postojem člověka. Projevuje se ve vnitřní pružnosti, čilosti, vitalitě, bdělosti a otevřenosti. K mládí patří i schopnost se pro něco nadchnout. ... celý článek

Komentářů: 0

Zákon protikladů

Zákon protikladů

23.11.2010 00:00  |  Duchovno

Absolutní jednota, bezvýhradná láska, dokonalý pokoj, všezahrnující celek ? to je Bůh. Člověk této jednoty nemůže dosáhnout, ale touží po ní. Cíli své touhy se přiblíží a setkává se s božským v sobě stejně jako ve svém protějšku, otevře-li se celým svým vnímáním bezvýhradné lásce a dovede- li zakoušet pokoj.... celý článek

Komentářů: 0

Mystika

Mystika

12.11.2010 00:00  |  Duchovno

Mystickou zkušeností se nazývá taková zkušenost, při níž člověk nazírá nejvyšší skutečnost těžko vyjádřitelnou běžnými slovy. Je pro ni charakteristický pocit jednoty všech věcí v jedné podstatě (substanci) a v jednom životě. ... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 21.4.2015 13:02

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

22.10.2010 00:00  |  Duchovno

Život je vždy oboje - minulost i budoucnost. Musím přijmout, že mnohé už je za mnou a nedá se už zopakovat. Mládí je totam. Nemohu už podnikat stejné horské túry jako zamlada. Cítím, že už zkrátka nemám na to, co před pěti lety. Je to rozloučení s minulostí, které může i bolet. Musím oželet, že mnohé už je pryč.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 15.2.2015 18:44

Životní cíl

Životní cíl

24.9.2010 00:00  |  Duchovno

Kolik životních cílů jsme již ve svém životě měli - cíle v zaměstnání, soukromé cíle v lásce, v rodině a mnohé další? Některé své cíle dokážeme uskutečnit, a přece se může stát, že v nás vznikne pocit, že jsme nepokročili dále, nýbrž že přešlapujeme na místě.Pak si dáme nové cíle - a poklus v kruhu začíná opět od začátku.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 5.5.2013 21:42

Kritika přináší utrpení

Kritika přináší utrpení

13.8.2010 00:00  |  Duchovno

Jistě není třeba pochybovat o tom, že denně je nespočetné množství lidí vystaveno kritice jiných lidí, čímž je způsobováno velké utrpení. ... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 26.4.2014 16:44

Utrpení

Utrpení

18.6.2010 00:00  |  Duchovno

Utrpením Buddha začal své učení. Pojem utrpení zahrnuje vše, co je neuspokojivé a nespolehlivé. Když mluvil o důležitosti pochopení utrpení, říkal: "Existuje skutečnost, mniši, jejíž neprohlédnutí nás udržuje v nesvobodě, poutá nás k tomuto koloběhu znovunastávání. Tou skutečností je pravda utrpení."... celý článek

Komentářů: 0

Vše se děje k našemu prospěchu

Vše se děje k našemu prospěchu

11.6.2010 00:00  |  Duchovno

Opravdu se vše děje k našemu prospěchu? Krádeže, neštěstí, zranění, nemoci nebo smrt přece nemůžeme označit jako pro nás dobré, či dokonce to nejlepší, že?... celý článek

Komentářů: 65 | Poslední komentář: 17.1.2011 18:27

Relaxace podle Tomáše

Relaxace podle Tomáše

3.6.2010 00:00  |  Duchovno

JUDr. Eduar Tomáš (nar. 1908) byl jogín a mystik evropského významu. Velmi srdečně se vítal s tibetským dalajlámou. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 1.10.2010 10:03

Pravdu nám zakrývá mlha lží

Pravdu nám zakrývá mlha lží

15.4.2010 00:00  |  Duchovno

Jen si představte, že byste se zítra ráno probudili v Evropě čtrnáctého století s tím, že byste věděli to, co víte dnes, a věřili tomu, čemu dnes věříte. Představte si, co by si o vás lidé mysleli, jak by vás kritizovali. Dali by vás k soudu už za to, že se každý den koupete. ... celý článek

Komentářů: 58 | Poslední komentář: 14.5.2011 15:13

Únik do duchovna

Únik do duchovna

17.3.2010 00:00  |  Duchovno

Naše cesta individuace začíná výzvou, tj. hluboko pociťovaným procitnutím do reality našeho životního úkolu. Tato výzva vede k případnému vykročení přes práh a ochotě zapojit se do procesu probouzení, který nás konfrontuje s našimi strachy a nejistotami. Možná jsme ochotni jim čelit a odevzdat se stezce transformace. Možná však tento práh nepřekročíme doopravdy a místo toho se pustíme do úniku do duchovna.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 8.1.2013 16:07

Představy o Bohu

Představy o Bohu

19.2.2010 00:00  |  Duchovno

Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem. ... celý článek

Komentářů: 18 | Poslední komentář: 15.6.2010 08:44

Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?

Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?

11.2.2010 00:00  |  Duchovno

Připadá nám jistě přirozené, že toužíme po různých věcech, po určitých vztazích a po určitých kvalitách vztahů. Můžeme toužit po věcech materiálních, po kvalitě života, po určitém pohodlí a životní úrovni, můžeme toužit po věcech duchovní nebo duševní povahy, po radosti, harmonii, rozkoši, štěstí.... celý článek

Komentářů: 59 | Poslední komentář: 4.10.2017 18:55

Tanec jako duchovní cesta

Tanec jako duchovní cesta

25.1.2010 00:00  |  Duchovno

Břišní tanec byl po staletí součástí náboženského uctívání, třebaže v představách západních lidí duchovní růst a pokřivený obraz břišní tanečnice v kabaretu moc dobře neladí. Tanečnice ale tvrdí, že tento obraz nemá s jejich světem ve skutečnosti nic podobného, naopak taneční kostým, muzika a rituální pohyby mnoha ženám pomáhá nacházet spojení s božským. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 19.4.2010 19:19