Duchovno výpis článků

Universum hudby

Universum hudby

20.12.2010 00:00  |  Duchovno

Tak jsem dychtil mnohými způsoby po spáse, hledal jsem zapomnění a vysvobození, tak velmi jsem žíznil po Bohu, po poznání a klidu, ale nacházel jsem to vše pouze v hudbě. Nemusí to být Beethoven nebo Bach: že je hudba vůbec na světě, že člověk může být tu a tam až do hloubi srdce zasažen tóny a zaplaven harmonií, to pro mne znamenalo stále větší útěchu a opodstatněnost celého života. Hermann Hesse... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 29.5.2012 20:09

Vnitřní mládí: otázka postoje

Vnitřní mládí: otázka postoje

2.12.2010 00:00  |  Duchovno

Někteří mladší lidé jsou duchovně strnulí. A jsou naopak staří lidé, kteří jsou plni nadějí, nadšení, vnitřního života a elánu. Existuje totiž mládí vnitřní. Toto vnitřní mládí je postojem člověka. Projevuje se ve vnitřní pružnosti, čilosti, vitalitě, bdělosti a otevřenosti. K mládí patří i schopnost se pro něco nadchnout. ... celý článek

Komentářů: 0

Zákon protikladů

Zákon protikladů

23.11.2010 00:00  |  Duchovno

Absolutní jednota, bezvýhradná láska, dokonalý pokoj, všezahrnující celek ? to je Bůh. Člověk této jednoty nemůže dosáhnout, ale touží po ní. Cíli své touhy se přiblíží a setkává se s božským v sobě stejně jako ve svém protějšku, otevře-li se celým svým vnímáním bezvýhradné lásce a dovede- li zakoušet pokoj.... celý článek

Komentářů: 0

Mystika

Mystika

12.11.2010 00:00  |  Duchovno

Mystickou zkušeností se nazývá taková zkušenost, při níž člověk nazírá nejvyšší skutečnost těžko vyjádřitelnou běžnými slovy. Je pro ni charakteristický pocit jednoty všech věcí v jedné podstatě (substanci) a v jednom životě. ... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 21.4.2015 13:02

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

22.10.2010 00:00  |  Duchovno

Život je vždy oboje - minulost i budoucnost. Musím přijmout, že mnohé už je za mnou a nedá se už zopakovat. Mládí je totam. Nemohu už podnikat stejné horské túry jako zamlada. Cítím, že už zkrátka nemám na to, co před pěti lety. Je to rozloučení s minulostí, které může i bolet. Musím oželet, že mnohé už je pryč.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 15.2.2015 18:44

Životní cíl

Životní cíl

24.9.2010 00:00  |  Duchovno

Kolik životních cílů jsme již ve svém životě měli - cíle v zaměstnání, soukromé cíle v lásce, v rodině a mnohé další? Některé své cíle dokážeme uskutečnit, a přece se může stát, že v nás vznikne pocit, že jsme nepokročili dále, nýbrž že přešlapujeme na místě.Pak si dáme nové cíle - a poklus v kruhu začíná opět od začátku.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 5.5.2013 21:42

Kritika přináší utrpení

Kritika přináší utrpení

13.8.2010 00:00  |  Duchovno

Jistě není třeba pochybovat o tom, že denně je nespočetné množství lidí vystaveno kritice jiných lidí, čímž je způsobováno velké utrpení. ... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 26.4.2014 16:44

Utrpení

Utrpení

18.6.2010 00:00  |  Duchovno

Utrpením Buddha začal své učení. Pojem utrpení zahrnuje vše, co je neuspokojivé a nespolehlivé. Když mluvil o důležitosti pochopení utrpení, říkal: "Existuje skutečnost, mniši, jejíž neprohlédnutí nás udržuje v nesvobodě, poutá nás k tomuto koloběhu znovunastávání. Tou skutečností je pravda utrpení."... celý článek

Komentářů: 0

Vše se děje k našemu prospěchu

Vše se děje k našemu prospěchu

11.6.2010 00:00  |  Duchovno

Opravdu se vše děje k našemu prospěchu? Krádeže, neštěstí, zranění, nemoci nebo smrt přece nemůžeme označit jako pro nás dobré, či dokonce to nejlepší, že?... celý článek

Komentářů: 65 | Poslední komentář: 17.1.2011 18:27

Relaxace podle Tomáše

Relaxace podle Tomáše

3.6.2010 00:00  |  Duchovno

JUDr. Eduar Tomáš (nar. 1908) byl jogín a mystik evropského významu. Velmi srdečně se vítal s tibetským dalajlámou. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 1.10.2010 10:03

Pravdu nám zakrývá mlha lží

Pravdu nám zakrývá mlha lží

15.4.2010 00:00  |  Duchovno

Jen si představte, že byste se zítra ráno probudili v Evropě čtrnáctého století s tím, že byste věděli to, co víte dnes, a věřili tomu, čemu dnes věříte. Představte si, co by si o vás lidé mysleli, jak by vás kritizovali. Dali by vás k soudu už za to, že se každý den koupete. ... celý článek

Komentářů: 58 | Poslední komentář: 14.5.2011 15:13

Únik do duchovna

Únik do duchovna

17.3.2010 00:00  |  Duchovno

Naše cesta individuace začíná výzvou, tj. hluboko pociťovaným procitnutím do reality našeho životního úkolu. Tato výzva vede k případnému vykročení přes práh a ochotě zapojit se do procesu probouzení, který nás konfrontuje s našimi strachy a nejistotami. Možná jsme ochotni jim čelit a odevzdat se stezce transformace. Možná však tento práh nepřekročíme doopravdy a místo toho se pustíme do úniku do duchovna.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 8.1.2013 16:07

Představy o Bohu

Představy o Bohu

19.2.2010 00:00  |  Duchovno

Američan D.N. Walsch je autorem myšlenkově pozoruhodné série Hovorů s Bohem. ... celý článek

Komentářů: 18 | Poslední komentář: 15.6.2010 08:44

Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?

Můžeš se ve jménu dobra spojit s ďáblem?

11.2.2010 00:00  |  Duchovno

Připadá nám jistě přirozené, že toužíme po různých věcech, po určitých vztazích a po určitých kvalitách vztahů. Můžeme toužit po věcech materiálních, po kvalitě života, po určitém pohodlí a životní úrovni, můžeme toužit po věcech duchovní nebo duševní povahy, po radosti, harmonii, rozkoši, štěstí.... celý článek

Komentářů: 64 | Poslední komentář: 5.12.2011 17:30

Tanec jako duchovní cesta

Tanec jako duchovní cesta

25.1.2010 00:00  |  Duchovno

Břišní tanec byl po staletí součástí náboženského uctívání, třebaže v představách západních lidí duchovní růst a pokřivený obraz břišní tanečnice v kabaretu moc dobře neladí. Tanečnice ale tvrdí, že tento obraz nemá s jejich světem ve skutečnosti nic podobného, naopak taneční kostým, muzika a rituální pohyby mnoha ženám pomáhá nacházet spojení s božským. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 19.4.2010 19:19

Mystika pro každého?

Mystika pro každého?

13.1.2010 00:00  |  Duchovno

Existuje mystická zkušenost přístupná běžnému člověku? Mohou být mystiky i praktičtí lidé? Mysticismus je umění sjednotit se s Realitou. Mystik je člověk, který takového spojení ve větší či menší míře dosáhl. Jeden súfijský mystik mluví o útěku před plamenem oddělenosti. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 5.5.2013 21:39

Odvaha vykročit do Damašku – Odvaha ke konverzi

Odvaha vykročit do Damašku – Odvaha ke konverzi

30.12.2009 00:00  |  Duchovno

Ten biblický příběh jsme už někdy zaslechli a leží nám někde v povědomí: Velký nepřítel křesťanů Šavel se v záležitosti pronásledování této nové víry vydal na cestu do Damašku. Když byl na cestě, zazářilo kolem něj světlo, padl na zem a uslyšel Ježíšův hlas. Setkání na Šavla tak zapůsobilo, že se obrátil a stal se horlivým křesťanem. ... celý článek

Komentářů: 0

Rada babiček - Grandmothers Council

Rada babiček - Grandmothers Council

29.12.2009 00:00  |  Duchovno

Již několik let se schází Rada babiček (Grandmothers Council), kruh třinácti starších žen, převážně šamanek a léčitelek, původem z domorodých kultur z pěti kontinentů, z nichž některé jsou žijícími legendami svých národů. ... celý článek

Komentářů: 0

Pozorování bez kritiky

Pozorování bez kritiky

23.12.2009 00:00  |  Duchovno

Nesmíš vidět své bytí jako oddělené od BYTÍ a od zbytku, nýbrž musíš vidět oceán vzniklý z kapek a kapku vidět v oceánu. Tak budeš v plném souladu se vším živým. H. P. Blavatská: Hlas ticha... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 21.11.2010 12:58

Je meditace protikřesťanská?

Je meditace protikřesťanská?

23.12.2009 00:00  |  Duchovno

Nedávno jsem se dal do řeči s jednou mladou ženou. Předmět hovoru se stočil k duchovním otázkám, mimo jiné k meditaci. Řekla, že se kdysi učila meditovat a úspěšně v tom postupovala, dokud ji jednou při stopování nesvezl kus cesty katolický kněz. Duchovní ji přesvědčoval, že meditace je pro ni škodlivá a nebezpečná a křesťan by ji neměl praktikovat. Dívka dala na jeho radu a s meditací skončila. ... celý článek

Komentářů: 109 | Poslední komentář: 29.7.2014 09:26