Duchovno výpis článků

Vědomý business

Vědomý business

24.11.2011 00:01  |  Duchovno

Dobře víme, že nepracujeme jenom proto, abychom vydělávali peníze. Víme, že je možné zažívat velkou radost z toho, že děláme smysluplnou práci, na niž jsme hrdí, oduševnělou práci, která nás motivuje a rozvíjí naše dovednosti, práci, která je v souladu s naším životním posláním. To je práce, kterou si užíváme pro ni samotnou, práce, která nám poskytuje značné materiální i duchovní uspokojení.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 24.11.2011 13:00

Cesta šamana

Cesta šamana

18.11.2011 00:01  |  Duchovno

Šaman je termín, jehož antropologové užívají pro zvláštní druh lidí - medicinmany, kmenové kouzelníky nebo léčitele využívající mimořádných stavů vědomí k léčení sebe i druhých, k předvídání budoucnosti, otvírání cest pro mimosmyslové vnímání a ke komunikaci se zvířaty, přírodními živly a bytostmi ze zásvětí.... celý článek

Komentářů: 62 | Poslední komentář: 8.3.2015 18:12

Divný život Ivana Osokina

Divný život Ivana Osokina

7.10.2011 00:01  |  Duchovno

Teprve když poznáme, že náš život nás nikam nevede, začíná mít život smysl. (P. D. Ouspensky)... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 3.1.2012 22:44

Jak meditovat

Jak meditovat

19.9.2011 00:00  |  Duchovno

Meditace je stav bez myšlení. Stav čistého vědomí bez obsahu. ... celý článek

Komentářů: 15 | Poslední komentář: 16.3.2015 09:09

Nuda

Nuda

11.7.2011 00:00  |  Duchovno

Čím jste inteligentnější, tím dřív se začnete nudit; to platí. Ti nejinteligentnější, nejcitlivější a nejtvořivější lidé bývají zároveň i nejotrávenější, protože jedna zkušenost zcela stačí. ... celý článek

Je náš život sen, nebo skutečnost?

Je náš život sen, nebo skutečnost?

28.6.2011 00:00  |  Duchovno

Otázka, která nejspíš u mnoha lidí vyvolá údiv. Jak by bylo vůbec možné pochybovat o reálnosti tohoto života? ... celý článek

Komentářů: 35 | Poslední komentář: 13.6.2017 09:32

Jak mohu víc milovat?

Jak mohu víc milovat?

15.6.2011 00:00  |  Duchovno

Láska sama o sobě úplně stačí. Není třeba ji zdokonalovat. Je dokonalá tak, jak je; není možné ji nějak zdokonalit. Už to samotné přání je důkazem nepochopení lásky a její podstaty. Můžete získat dokonalý kruh? Všechny kruhy jsou dokonalé; kdyby nebyly dokonalé, nebyly by to kruhy.... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 5.8.2011 09:47

Nemoc je nářek duše

Nemoc je nářek duše

7.6.2011 00:00  |  Duchovno

„ Chceme-li nalézt základní příčinu našich nemocí, zjistíme, že jsou to následky odtržení se od zákona. “ Paracelsus ... celý článek

Komentářů: 89 | Poslední komentář: 15.11.2017 15:12

Čtyři roviny existence a jejich integrace

Čtyři roviny existence a jejich integrace

28.4.2011 00:00  |  Duchovno

Lidský život se skládá ze čtyř rovin bytí -- duchovní, mentální, emoční a fyzické. Všechny čtyři roviny bytí jsou si blízce příbuzné a ovlivňují jedna druhou. Když vyléčíme jednu, podpoříme tím zároveň uzdravení všech ostatních.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 3.9.2011 04:31

Jak pohlížet na osobnost

Jak pohlížet na osobnost

13.4.2011 00:00  |  Duchovno

Co považujeme za své běžné „já“? Zpravidla především své tělo, své myšlenky a své prožitky. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 17.6.2011 15:37

Prožitky blízké smrti: NDE - near death experience

Prožitky blízké smrti: NDE - near death experience

6.4.2011 00:00  |  Duchovno

Kosmologie všech starověkých a předindustriálních kultur popisují biologickou smrt spíše jako určitý přechod než nezvratný konec lidské existence. ... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 24.9.2011 13:30

Krize způsobené duchovním probuzením

Krize způsobené duchovním probuzením

18.3.2011 00:00  |  Duchovno

Otevření kanálu mezi vědomými a nadvědomými rovinami, mezi egem a transpersonálním Já a následná záplava světla, energie a ra?dosti často přinášejí nádherné uvolnění. ... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 29.1.2012 09:00

Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm

Tibetská mantra vnitřní cesty: Óm mani padmé húm

16.3.2011 00:00  |  Duchovno

Óm maní padmé húm je jedno z nejkrásnějších vyjádření nejvyššího prožitku. Znamená to „zvuk ticha, diamant v lotosu“. I ticho má svůj zvuk, svou hudbu..., ačkoli se nedá slyšet běžným sluchem ani spatřit běžným zrakem. ... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 26.9.2011 11:40

Konverze

Konverze

21.12.2010 00:00  |  Duchovno

Konverze označuje přechod od jednoho systému názorů ke druhému. V náboženské oblasti to znamená, že člověk může přecházet z jedné víry do druhé: z ateisty se stane teista; z věřícího nevěřící. Konverze může být náhlým nebo postupným procesem. ... celý článek

Komentářů: 14 | Poslední komentář: 10.12.2011 09:09

Universum hudby

Universum hudby

20.12.2010 00:00  |  Duchovno

Tak jsem dychtil mnohými způsoby po spáse, hledal jsem zapomnění a vysvobození, tak velmi jsem žíznil po Bohu, po poznání a klidu, ale nacházel jsem to vše pouze v hudbě. Nemusí to být Beethoven nebo Bach: že je hudba vůbec na světě, že člověk může být tu a tam až do hloubi srdce zasažen tóny a zaplaven harmonií, to pro mne znamenalo stále větší útěchu a opodstatněnost celého života. Hermann Hesse... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 29.5.2012 20:09

Vnitřní mládí: otázka postoje

Vnitřní mládí: otázka postoje

2.12.2010 00:00  |  Duchovno

Někteří mladší lidé jsou duchovně strnulí. A jsou naopak staří lidé, kteří jsou plni nadějí, nadšení, vnitřního života a elánu. Existuje totiž mládí vnitřní. Toto vnitřní mládí je postojem člověka. Projevuje se ve vnitřní pružnosti, čilosti, vitalitě, bdělosti a otevřenosti. K mládí patří i schopnost se pro něco nadchnout. ... celý článek

Komentářů: 0

Zákon protikladů

Zákon protikladů

23.11.2010 00:00  |  Duchovno

Absolutní jednota, bezvýhradná láska, dokonalý pokoj, všezahrnující celek ? to je Bůh. Člověk této jednoty nemůže dosáhnout, ale touží po ní. Cíli své touhy se přiblíží a setkává se s božským v sobě stejně jako ve svém protějšku, otevře-li se celým svým vnímáním bezvýhradné lásce a dovede- li zakoušet pokoj.... celý článek

Komentářů: 0

Mystika

Mystika

12.11.2010 00:00  |  Duchovno

Mystickou zkušeností se nazývá taková zkušenost, při níž člověk nazírá nejvyšší skutečnost těžko vyjádřitelnou běžnými slovy. Je pro ni charakteristický pocit jednoty všech věcí v jedné podstatě (substanci) a v jednom životě. ... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 21.4.2015 13:02

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

Opustit to, co je staré, aby vzniklo nové

22.10.2010 00:00  |  Duchovno

Život je vždy oboje - minulost i budoucnost. Musím přijmout, že mnohé už je za mnou a nedá se už zopakovat. Mládí je totam. Nemohu už podnikat stejné horské túry jako zamlada. Cítím, že už zkrátka nemám na to, co před pěti lety. Je to rozloučení s minulostí, které může i bolet. Musím oželet, že mnohé už je pryč.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 15.2.2015 18:44

Životní cíl

Životní cíl

24.9.2010 00:00  |  Duchovno

Kolik životních cílů jsme již ve svém životě měli - cíle v zaměstnání, soukromé cíle v lásce, v rodině a mnohé další? Některé své cíle dokážeme uskutečnit, a přece se může stát, že v nás vznikne pocit, že jsme nepokročili dále, nýbrž že přešlapujeme na místě.Pak si dáme nové cíle - a poklus v kruhu začíná opět od začátku.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 5.5.2013 21:42