Duchovno výpis článků

Energetické vysávání jednoho člověka druhým - Arivismus

Energetické vysávání jednoho člověka druhým - Arivismus

23.3.2000 00:00  |  Duchovno

Někdo vám navrhuje spolupráci, ale myslí tím, že vykonáte hlavní díl práce a on si ponechá větší díl odměny. Nejde potom o spolupráci, ale o arivismus neboli energetické vysávání jednoho člověka druhým. Jeden fotograf nám navrhoval, že s námi udělá tandem, což mělo spočívat v tom, že bude Arianu a fotit a občas si s ní povyrazí. Raven mu bude mezitím vodit další urostlé modelky... celý článek

Komentářů: 34 | Poslední komentář: 7.2.2016 23:53

Karma a léčení

Karma a léčení

21.3.2000 00:00  |  Duchovno

Na počátku by člověk inklinoval k tomu, aby řekl:"Jestliže nějaká osoba trpí, je to její karma a člověk by do toho neměl zasahovat". Ale trochu hlubší vhled nám ukáže principy, které byly již dávno známy taoistům a které dr. Carl Jung nazval "synchronicitou". To nám říká, že bezprostřední situace, ono "teď", je rozhodujícím bodem ve veškeré činnosti jedince, ať již je to činnost mentální nebo fyzická.... celý článek

Komentářů: 24 | Poslední komentář: 11.4.2017 08:15

Jak se léčil lid

Jak se léčil lid

19.3.2000 00:00  |  Duchovno

Našim předkům nezbývalo mnoho času ke stonání. Stejně tak zastávali názor, že pokud onemocní děti, musí se z nemoci "vyběhat". Z toho důvodu se snažili nemocem co nejvíce předcházet.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 10.8.2008 09:55

Časoprostor a nauka Feng Šuej

Časoprostor a nauka Feng Šuej

17.3.2000 00:00  |  Duchovno

V poslední době se jednání podle vypočítaných konstelací jednotlivých dnů dostává na výsluní zájmu. Místem, odkud se věhlas tohoto taoistického způsobu přihlížení k příznivým a méně příznivým konstelacím dnů šíří do světa, je Hong Kong.
Neslýchaná prosperita tohoto kdysi malého a bezvýznamného přístavu, ležícího na skalnatých březích Jihočínského moře, je s taoistickými věštebnými praktikami nejvíce spjata, zejména s naukou Feng šuej.... celý článek

Komentářů: 29 | Poslední komentář: 4.1.2015 06:11

Zůstaňte v přítomnosti

Zůstaňte v přítomnosti

15.3.2000 00:00  |  Duchovno

Lidé, kteří se zaobírají minulostí - s pocitem viny, lítosti nebo rozpaků - ztrácejí čas něčím, co už se beznadějně vymyká jejich vlivu. Podobně lidé děsící se věcí budoucích - jestli se jim nic nestane, zda budou šťastní, oblíbení, úspěšní - se zaměřují na sféru, kterou mohou ovlivnit přinejlepším v podružných drobnostech.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 14.2.2009 11:35

Meditace vestoje

Meditace vestoje

14.3.2000 00:00  |  Duchovno

Meditaci vestoje se můžeme nejlépe naučit od stromů. Postavte se vedle jednoho nebo několika stromů a dívejte se upřeně jedním směrem.Představte si,jak vaše nohy zapouštějí kořeny do země. Vnímejte, jak se vaše tělo neustále lehce kolébá jako stromy v mírném vánku. Spojte se se svým dechem a vpijte se do obrazu, který vidíte před sebou, nebo mějte oči zavřené a vnímejte své okolí. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 29.3.2007 12:00

Lidská aura

Lidská aura

13.3.2000 00:00  |  Duchovno

Osobní zkušenost
Pokud rozvineme svou vnímavost a citlivost, začneme vidět celý svět úplně jinak. Začneme věnovat víc pozornosti těm aspektům, které jsme předtím považovali za okrajové. Zjistíme, že používáme nová slova při mluvení o těchto zážitcích.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 24.4.2011 22:37

Kameny žijí

Kameny žijí

2.3.2000 00:00  |  Duchovno

Prapůvod tělesné schránky člověka je v kameni: prach jsi a v prach se obrátíš. Se všemi živočichy máme na Zemi společný osud: narození, život a smrt, pohyb od narození k smrti. Jiný pohyb, a tím se odlišujeme od rostlin, je pohyb jakožto změna místa.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.1.2008 19:29

Je možné ve vyléčeném stavu zemřít?

Je možné ve vyléčeném stavu zemřít?

28.2.2000 00:00  |  Duchovno

Smrt a vyléčení nejsou protiklady. Zemřít jako vyléčený člověk znamená být schopen nahlížet na vlastní život jako na celek a přijmout disintegraci fyzického těla.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 9.12.2008 21:57

Nalezení rovnováhy - rozhovor s Dalajlámou

Nalezení rovnováhy - rozhovor s Dalajlámou

27.2.2000 00:00  |  Duchovno

Když si vytvoříme pružný přístup k životu, nejen že nám to pomůže vyrovnat se s každodenními problémy - ale takový přístup se stává i základem klíčového faktoru šťastného života: rovnováhy.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 5.4.2009 20:12

Světlo léčící fyzické nemoci

Světlo léčící fyzické nemoci

26.2.2000 00:00  |  Duchovno

V tibetském buddhismu je vizualizace nejoblíbenějším prostředníkem léčení emocionálních blokád i fyzických potíží.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 1.1.2010 12:03

Vědecký výzkum o reinkarnaci

Vědecký výzkum o reinkarnaci

26.2.2000 00:00  |  Duchovno

Známý americký soudobý psychiatr českého původu Stanislav Grof ve své knize "Dobrodružství sebeobjevování" (Gema, 1989) přiznává, že vzpomínky pacientů na minulé inkarnace pozoroval již dlouho předtím, než sám akceptoval jejich existenci a začal je brát vážně.... celý článek

Komentářů: 35 | Poslední komentář: 14.11.2016 17:46

Co je pro lidský život důležité?

Co je pro lidský život důležité?

25.2.2000 00:00  |  Duchovno

Strava, oblečení, přístřeší, péče a vzdělání jsou nezbytné pro udržení drahého lidského života. Jako členové lidské společnosti si potřebujeme vážit jeden druhého a respektovat základní potřeby a instituce, které prospívají druhým lidem.... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 28.8.2015 03:26

Proč trpíme

Proč trpíme

24.2.2000 00:00  |  Duchovno

Naše mysl vytváří zážitky štěstí i utrpení a schopnost najít mír spočívá v nás. Mysl je ve své pravé podstatě klidná a osvícená. Každý, kdo to pochopí, je již na cestě k moudrosti.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 6.12.2012 14:32

Torzní pole

Torzní pole

23.2.2000 00:00  |  Duchovno

Fyzika až donedávna zkoumala všechny děje jen v rámci gravitačních a elektromagnetických polí. V poslední době je však stále frekventovanější pojem "torzní pole", jehož výklad a studium je základem pro pochopení energo-informačních procesů v přírodě i ve vesmíru, základ k výkladu parapsychologických jevů a mnohých dalších skutečností, které jsme až dosud nebrali v úvahu.... celý článek

Komentářů: 19 | Poslední komentář: 14.11.2011 20:33

Mentální a spirituální přínos detoxikace

Mentální a spirituální přínos detoxikace

19.2.2000 00:00  |  Duchovno

Detoxikací neočišťujete jenom své tělo, ale současně i mysl a duši. Většina z nás má sklon přemýšlet o detoxikaci v čistě fyzikálním smyslu slova, je však třeba si uvědomit, že původně bylo hladovění a očista považováno za součást spirituálních praktik.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 28.10.2013 22:22

Styk šamanů s duchy rostlin

Styk šamanů s duchy rostlin

18.2.2000 00:00  |  Duchovno

Duchové rostlin nemají v pozitivisticky vytvářeném obrazu světa současné dominantní západně orientované megakultury žádné místo. Tam, kde je ontologie redukována na empirii a rozum, jsou tyto transempirické podstaty odkazovány v lepším případě do "iracionálna", a tak kategoricky onticky znehodnoceny.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 14.6.2012 13:36

Trpělivost

Trpělivost

12.2.2000 00:00  |  Duchovno

Trpělivost považuji za jeden ze základních etických postojů. Pokud rozvíjíte svou trpělivost, rozvíjí se automaticky i vaše vnímavost a vaše meditační cvičení se stane postupně bohatší a zralejší. Pokud se opravdu nesnažíte dostat někam jinam, než právě jste, trpělivost se dostaví sama. Je to připomenutí si, že věci se odvíjejí ve svém vlastním čase. Čas nejde urychlit.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 13.11.2006 19:59

Jak správně zacházet se symptomy

Jak správně zacházet se symptomy

29.1.2000 00:00  |  Duchovno

Symptomy jsou projevy tělesně-duševní nerovnováhy. A současně znamenají pomoc a cestu k znovunastolení rovnováhy.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 13.3.2008 18:08

Prána, životní energie

Prána, životní energie

28.1.2000 00:00  |  Duchovno

Energie, která aktivuje hmotné tělo, přichází skrze tělo éterické ve formě prány, životní energie. Tím se rozlišuje živá bytost od mrtvoly.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 28.3.2006 22:42