Duchovno výpis článků

Paracelsus - lékař a alchymista

Paracelsus - lékař a alchymista

17.7.2000 00:00  |  Duchovno

Paracelsus působil v alchymii a medicíně, propagoval přírodní léčbu. Mnozí ho i dnes považují za zakladatele moderního evropského lékařství. Díky svým neortodoxním léčebným metodám se tento hermetický filozof stal velice populárním. Ovšem totéž mu vyneslo mnoho nepřátel. Netřeba zdůrazňovat, že pocházeli hlavně z oficiálních lékařských kruhů. Paracelsus věřil přírodní magii a dokonce praktikoval ranou formu homeopatie, když podával nemocným stiženým morem zředěné výtažky z jejich vlastních výměšků. Jeho přístup k léčení byl založen na předpokladu, že mysl a tělo se navzájem ovlivňují.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 7.10.2008 18:06

Naši starší bratři a sestry - Stromy

Naši starší bratři a sestry - Stromy

13.7.2000 00:00  |  Duchovno

Stromy jsou dýchající živé organismy s kůží, žilami, oběhovým systémem a nervy. Mohou pociťovat bolest, mohou se radovat. Mají velké paranormální schopnosti a uzdravující léčivou sílu. Dokážou komunikovat s lidmi, působit ozdravně na jejich duši i tělo, mohou ovlivňovat charakter člověka, poskytovat mu útěchu atd.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 17.12.2009 10:11

Jak proběhl esoterický festival Miluj svůj život

Jak proběhl esoterický festival Miluj svůj život

11.7.2000 00:00  |  Duchovno

Na festival přijelo poměrně mnoho lidí. Již první den se zaregistrovalo přes tisíc návštěvníků. Program byl velmi nabitý, a člověk nevěděl, kam má jít dřív.
Redakce Doktorky.cz navštívila přednášku Walmara Deuse, který mluvil o symetrii lidského těla a o tom, že když se poruší ( například úrazem) můžeme mít v budoucnosti zdravotní problémy - a to i takové, které bychom nikdy do souvislosti s úrazy nedávali. Krátkozrakost, srdeční problémy či dokonce rakovina může vzniknout následkem dávno zapomenutého úrazu.... celý článek

Kouzlo slova

Kouzlo slova

11.7.2000 00:00  |  Duchovno

Žijeme ve světě slov. Jejich pomocí se hodně mluví, diskutuje, vysvětluje a chápe. Slovy se snažíme definovat svět a dostat ho do pohybu. Řeč je naším upřednostňovaným prostředkem komunikace. Už jako děti se učíme jmenovat věci. To, co nemá název, co člověk neumí pojmenovat, v jistém smyslu vůbec neexistuje.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 6.10.2015 12:40

Bolesti hlavy - duchovní příčiny

Bolesti hlavy - duchovní příčiny

4.7.2000 00:00  |  Duchovno

Bolesti hlavy jsou známy teprve několik století, v dřívějších kulturních epochách se o nich nevědělo. Zvláště v civilizovaných krajinách jich přibývá, až 20% zdravé populace udává, že jimi trpí. Podle statistiky jde o převahu žen a horních vrstev společnosti. Nepřekvapí nás to, zkusíme-li si na chvíli symbolikou hlavy lámat hlavu. Hlava představuje velmi jasnou polaritu k tělu. Reprezentuje náš hořejšek, zatímco tělo spodek.... celý článek

Komentářů: 95 | Poslední komentář: 27.11.2014 17:34

Co je to prána?

Co je to prána?

22.6.2000 00:00  |  Duchovno

Prána je univerzální podstatou veškeré energie. Je to životní síla, která proniká vším. Může být statická i dynamická. Je ve všem. V člověku jako v mravenci, v rostlině jako v kameni. Je ve světle, v elektřině, v magnetismu, v pohybu elektronů - jako je melodií v hudbě nebo září v lidských očích.... celý článek

Komentářů: 119 | Poslední komentář: 1.9.2017 15:17

Změna je život

Změna je život

15.6.2000 00:00  |  Duchovno

Lidé se snaží učinit si život co nejpohodlnější a vyvarovat se nepříjemností. Mnozí se obracejí např. na astrology, dávají si vyložit tarot nebo hledají spásu v předpovědích staročínské Knihy Proměn (I - TING). Špatní astrologové, nezodpovědní vykladači tarotu i hlupáci, kteří I - TINGU moc nerozumí, jim ochotně vycházejí vstříc a varují je před tím nebo oním obdobím, před tou či onou činností, před tím nebo oním rozhodnutím, před tím nebo oním člověkem - a to někteří dokonce v dobré víře, že jim pomáhají. Dávají však kamení místo chleba, a to i tehdy, když je jejich prekognice vypočtena správně.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 18.6.2016 19:33

Hledání pokladu

Hledání pokladu

10.6.2000 00:00  |  Duchovno

Jeden člověk chtěl být hodně šťastný. Myslel si, že když bude bohatý, vše bude snadné. Četl mnoho knih, návodů a rad, chodil na různé semináře. Dozvěděl se spoustu informací o tom, jak být úspěšný a zbohatnout. Poklad, kdopak by ho nechtěl. Podle vzácných nauk může poklad najít jen osvícený. A tak se při svém hledání dostal k Mistrovi, u kterého se učil 10 let. Po tolika letech studia se stal moudřejším a osvícenějším, uměl meditovat, uměl se postit, byl vyrovnanější, ale stále nebyl spokojený a i když se učil odříkání a pokoře, po vysněném pokladu nepřestal toužit.... celý článek

Komentářů: 0

Hledání neviditelné energie Čchi

Hledání neviditelné energie Čchi

1.6.2000 00:00  |  Duchovno

Vzhledem k tomu, že se na Čchi nedá ukázat, je pro průměrného člověka těžké tomuto fenoménu skutečně porozumět. Čchi je obvykle neviditelné a nemůže být vysvětleno běžnými pojmy - tím získává mysteriózní a nevysvětlitelnou sílu. I na Západě se tato záhadná látka může jevit jako nevědecká, jako pouhý výplod naší představivosti. Čchi však vyzařuje z lidského těla - západní výraz o dobrých či špatných vibracích je nevědomým uznáním fenoménu Čchi.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 6.12.2006 12:51

Bratrstvo Růžového kříže - největší evropští mágové

Bratrstvo Růžového kříže - největší evropští mágové

30.5.2000 00:00  |  Duchovno

Rosenkreuz řídil bratrstvo přísnou, ale spravedlivou rukou. Sám byl považován za nejschopnějšího léčitele po Kristovi, což dokládá zástup pěti tisíc nešťastníků, jimž pomohl od utrpení a bolesti, ale i jeho schopnost udržet sebe sama ve skvělé kondici až do vysokého věku.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 5.1.2009 14:02

Klinická smrt

Klinická smrt

18.5.2000 00:00  |  Duchovno

Klinická smrt nastává vyhasnutím mozkové aktivity, to znamená, že v tomto stavu nezaznamenává elektroencefalograf žádné elektrické impulsy. Činnost oběhového a dýchacího systému je rovněž nulová. Člověk je lékařskou vědou prohlášen za mrtvého, ale on přesto ještě žije a může se dokonce navrátit zpět do svého těla.... celý článek

Komentářů: 137 | Poslední komentář: 27.12.2017 03:19

Relaxace

Relaxace

12.5.2000 00:00  |  Duchovno

Ten, kdo ovládl umění relaxace, zůstane uvolněn za všech okolností, ať již řídí vůz městem v době dopravní špičky, ať již poslouchá koncert nebo ať se účastní obchodního jednání, všude je pánem sama sebe, uvolněný a nikoliv napjatý či křečovitě stažený.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 25.12.2017 21:23

Kouzlo barev

Kouzlo barev

18.4.2000 00:00  |  Duchovno

Léčba barvou je jedním z nejstarších způsobů léčení a sahá až do šerého dávnověku. Vědci po celá staletí uznávali hluboký vliv barev na tělesné, mentální a duševní zdraví. Každá barevná složka světla má svou vlastní vlnovou délku a specifické energetické vlastnosti, jež jsou schopny ovlivnit celou škálu lidských emocí. Například modrá uklidňuje, žlutá povzbuzuje, červená dokáže vyvolat v člověku pozitivní čin a zelená stabilizuje a pomáhá vylepšit jeho sebeúctu.... celý článek

Komentářů: 0

O drahokamech

O drahokamech

17.4.2000 00:00  |  Duchovno

Zabýváme-li se drahými kameny, necháme-li na sebe působit jejich krásu, lesk a čisté barvy, budeme jimi určitě nejen fascinováni tak jako už odedávna spousty jiných lidí, ale začneme i tušit něco z jejich tajemných vlivů.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 7.3.2006 16:11

Probouzení léčivé energie

Probouzení léčivé energie

5.4.2000 00:00  |  Duchovno

Všichni máme planoucí fyzickou a duchovní energii ve větším množství, než si uvědomujeme. Tuto energii můžeme probudit a používat ji při meditaci a v každodenním životě. Vždyť energie a světlo jsou totéž. Abychom pomohli svému zdraví, duševnímu i tělesnému; můžeme zapálit a zvětšit svou vnitřní energii, světlo a moudrost.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 9.3.2008 21:31

Čarodějnictví dneška

Čarodějnictví dneška

2.4.2000 00:00  |  Duchovno

Čarodějnictví není pouze legendou, bylo a je skutečné. Nebylo vymýceno, je živé a vzkvétá.Od té doby, co byly poslední zákony proti čarodějnictví zrušeny (teprve v 50. letech 20. století), čarodějnice mohou vystupovat veřejně a předvádět se takové, jaké jsou.... celý článek

Komentářů: 208 | Poslední komentář: 1.7.2017 14:30

Intuice

Intuice

1.4.2000 00:00  |  Duchovno

Intuice je přímé poznání nebo uvědomění si něčeho bez vědomě zaměřené pozornosti nebo uvažování, cokoli pochopené bez pomoci vědomé úvahy. Intuice se často projevuje jako předvídání budoucnosti, rovněž na základě samovolného zpracování informací, které jsme získali jak vědomě, tak mimovědomě.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 24.10.2009 11:46

Nutnost spirituality v našem životě

Nutnost spirituality v našem životě

29.3.2000 00:00  |  Duchovno

Má-li mít náš život skutečný smysl, musí obsahovat spirituální prvek. Bez něho život skutečný smysl nemá. Bohužel někdy musí přijít neštěstí, abychom si to uvědomili.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 28.6.2009 16:53

Kulty, sekty - vymývání mozků

Kulty, sekty - vymývání mozků

28.3.2000 00:00  |  Duchovno

Existuje mnoho osidel pro tradiční křesťany stejně jako pro stoupence New Age.
Jedna taková léčka je nastražená oběma; a to je fenomén kultů.... celý článek

Komentářů: 36 | Poslední komentář: 25.11.2016 20:46

Tibetská kniha mrtvých

Tibetská kniha mrtvých

27.3.2000 00:00  |  Duchovno

"Tibetská kniha mrtvých" hovoří o mezibytí, kterým po smrti procházejí všechny bytosti, a cituje rozcházející se názory různých autorů, pokud jde o délku jeho trvání. Někteří udávají 7 dní, jiní až 49 dní, jako je tomu v Tibetské knize mrtvých.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 10.3.2016 15:00