Duchovno výpis článků

Klinická smrt

Klinická smrt

18.5.2000 00:00  |  Duchovno

Klinická smrt nastává vyhasnutím mozkové aktivity, to znamená, že v tomto stavu nezaznamenává elektroencefalograf žádné elektrické impulsy. Činnost oběhového a dýchacího systému je rovněž nulová. Člověk je lékařskou vědou prohlášen za mrtvého, ale on přesto ještě žije a může se dokonce navrátit zpět do svého těla.... celý článek

Komentářů: 137 | Poslední komentář: 27.12.2017 03:19

Relaxace

Relaxace

12.5.2000 00:00  |  Duchovno

Ten, kdo ovládl umění relaxace, zůstane uvolněn za všech okolností, ať již řídí vůz městem v době dopravní špičky, ať již poslouchá koncert nebo ať se účastní obchodního jednání, všude je pánem sama sebe, uvolněný a nikoliv napjatý či křečovitě stažený.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 25.12.2017 21:23

Kouzlo barev

Kouzlo barev

18.4.2000 00:00  |  Duchovno

Léčba barvou je jedním z nejstarších způsobů léčení a sahá až do šerého dávnověku. Vědci po celá staletí uznávali hluboký vliv barev na tělesné, mentální a duševní zdraví. Každá barevná složka světla má svou vlastní vlnovou délku a specifické energetické vlastnosti, jež jsou schopny ovlivnit celou škálu lidských emocí. Například modrá uklidňuje, žlutá povzbuzuje, červená dokáže vyvolat v člověku pozitivní čin a zelená stabilizuje a pomáhá vylepšit jeho sebeúctu.... celý článek

Komentářů: 0

O drahokamech

O drahokamech

17.4.2000 00:00  |  Duchovno

Zabýváme-li se drahými kameny, necháme-li na sebe působit jejich krásu, lesk a čisté barvy, budeme jimi určitě nejen fascinováni tak jako už odedávna spousty jiných lidí, ale začneme i tušit něco z jejich tajemných vlivů.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 7.3.2006 16:11

Probouzení léčivé energie

Probouzení léčivé energie

5.4.2000 00:00  |  Duchovno

Všichni máme planoucí fyzickou a duchovní energii ve větším množství, než si uvědomujeme. Tuto energii můžeme probudit a používat ji při meditaci a v každodenním životě. Vždyť energie a světlo jsou totéž. Abychom pomohli svému zdraví, duševnímu i tělesnému; můžeme zapálit a zvětšit svou vnitřní energii, světlo a moudrost.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 9.3.2008 21:31

Čarodějnictví dneška

Čarodějnictví dneška

2.4.2000 00:00  |  Duchovno

Čarodějnictví není pouze legendou, bylo a je skutečné. Nebylo vymýceno, je živé a vzkvétá.Od té doby, co byly poslední zákony proti čarodějnictví zrušeny (teprve v 50. letech 20. století), čarodějnice mohou vystupovat veřejně a předvádět se takové, jaké jsou.... celý článek

Komentářů: 208 | Poslední komentář: 1.7.2017 14:30

Intuice

Intuice

1.4.2000 00:00  |  Duchovno

Intuice je přímé poznání nebo uvědomění si něčeho bez vědomě zaměřené pozornosti nebo uvažování, cokoli pochopené bez pomoci vědomé úvahy. Intuice se často projevuje jako předvídání budoucnosti, rovněž na základě samovolného zpracování informací, které jsme získali jak vědomě, tak mimovědomě.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 24.10.2009 11:46

Nutnost spirituality v našem životě

Nutnost spirituality v našem životě

29.3.2000 00:00  |  Duchovno

Má-li mít náš život skutečný smysl, musí obsahovat spirituální prvek. Bez něho život skutečný smysl nemá. Bohužel někdy musí přijít neštěstí, abychom si to uvědomili.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 28.6.2009 16:53

Kulty, sekty - vymývání mozků

Kulty, sekty - vymývání mozků

28.3.2000 00:00  |  Duchovno

Existuje mnoho osidel pro tradiční křesťany stejně jako pro stoupence New Age.
Jedna taková léčka je nastražená oběma; a to je fenomén kultů.... celý článek

Komentářů: 36 | Poslední komentář: 25.11.2016 20:46

Tibetská kniha mrtvých

Tibetská kniha mrtvých

27.3.2000 00:00  |  Duchovno

"Tibetská kniha mrtvých" hovoří o mezibytí, kterým po smrti procházejí všechny bytosti, a cituje rozcházející se názory různých autorů, pokud jde o délku jeho trvání. Někteří udávají 7 dní, jiní až 49 dní, jako je tomu v Tibetské knize mrtvých.... celý článek

Komentářů: 32 | Poslední komentář: 10.3.2016 15:00

Energetické vysávání jednoho člověka druhým - Arivismus

Energetické vysávání jednoho člověka druhým - Arivismus

23.3.2000 00:00  |  Duchovno

Někdo vám navrhuje spolupráci, ale myslí tím, že vykonáte hlavní díl práce a on si ponechá větší díl odměny. Nejde potom o spolupráci, ale o arivismus neboli energetické vysávání jednoho člověka druhým. Jeden fotograf nám navrhoval, že s námi udělá tandem, což mělo spočívat v tom, že bude Arianu a fotit a občas si s ní povyrazí. Raven mu bude mezitím vodit další urostlé modelky... celý článek

Komentářů: 36 | Poslední komentář: 9.6.2018 00:17

Karma a léčení

Karma a léčení

21.3.2000 00:00  |  Duchovno

Na počátku by člověk inklinoval k tomu, aby řekl:"Jestliže nějaká osoba trpí, je to její karma a člověk by do toho neměl zasahovat". Ale trochu hlubší vhled nám ukáže principy, které byly již dávno známy taoistům a které dr. Carl Jung nazval "synchronicitou". To nám říká, že bezprostřední situace, ono "teď", je rozhodujícím bodem ve veškeré činnosti jedince, ať již je to činnost mentální nebo fyzická.... celý článek

Komentářů: 24 | Poslední komentář: 11.4.2017 08:15

Jak se léčil lid

Jak se léčil lid

19.3.2000 00:00  |  Duchovno

Našim předkům nezbývalo mnoho času ke stonání. Stejně tak zastávali názor, že pokud onemocní děti, musí se z nemoci "vyběhat". Z toho důvodu se snažili nemocem co nejvíce předcházet.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 10.8.2008 09:55

Časoprostor a nauka Feng Šuej

Časoprostor a nauka Feng Šuej

17.3.2000 00:00  |  Duchovno

V poslední době se jednání podle vypočítaných konstelací jednotlivých dnů dostává na výsluní zájmu. Místem, odkud se věhlas tohoto taoistického způsobu přihlížení k příznivým a méně příznivým konstelacím dnů šíří do světa, je Hong Kong.
Neslýchaná prosperita tohoto kdysi malého a bezvýznamného přístavu, ležícího na skalnatých březích Jihočínského moře, je s taoistickými věštebnými praktikami nejvíce spjata, zejména s naukou Feng šuej.... celý článek

Komentářů: 29 | Poslední komentář: 4.1.2015 06:11

Zůstaňte v přítomnosti

Zůstaňte v přítomnosti

15.3.2000 00:00  |  Duchovno

Lidé, kteří se zaobírají minulostí - s pocitem viny, lítosti nebo rozpaků - ztrácejí čas něčím, co už se beznadějně vymyká jejich vlivu. Podobně lidé děsící se věcí budoucích - jestli se jim nic nestane, zda budou šťastní, oblíbení, úspěšní - se zaměřují na sféru, kterou mohou ovlivnit přinejlepším v podružných drobnostech.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 14.2.2009 11:35

Meditace vestoje

Meditace vestoje

14.3.2000 00:00  |  Duchovno

Meditaci vestoje se můžeme nejlépe naučit od stromů. Postavte se vedle jednoho nebo několika stromů a dívejte se upřeně jedním směrem.Představte si,jak vaše nohy zapouštějí kořeny do země. Vnímejte, jak se vaše tělo neustále lehce kolébá jako stromy v mírném vánku. Spojte se se svým dechem a vpijte se do obrazu, který vidíte před sebou, nebo mějte oči zavřené a vnímejte své okolí. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 29.3.2007 12:00

Lidská aura

Lidská aura

13.3.2000 00:00  |  Duchovno

Osobní zkušenost
Pokud rozvineme svou vnímavost a citlivost, začneme vidět celý svět úplně jinak. Začneme věnovat víc pozornosti těm aspektům, které jsme předtím považovali za okrajové. Zjistíme, že používáme nová slova při mluvení o těchto zážitcích.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 24.4.2011 22:37

Kameny žijí

Kameny žijí

2.3.2000 00:00  |  Duchovno

Prapůvod tělesné schránky člověka je v kameni: prach jsi a v prach se obrátíš. Se všemi živočichy máme na Zemi společný osud: narození, život a smrt, pohyb od narození k smrti. Jiný pohyb, a tím se odlišujeme od rostlin, je pohyb jakožto změna místa.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.1.2008 19:29

Je možné ve vyléčeném stavu zemřít?

Je možné ve vyléčeném stavu zemřít?

28.2.2000 00:00  |  Duchovno

Smrt a vyléčení nejsou protiklady. Zemřít jako vyléčený člověk znamená být schopen nahlížet na vlastní život jako na celek a přijmout disintegraci fyzického těla.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 9.12.2008 21:57

Nalezení rovnováhy - rozhovor s Dalajlámou

Nalezení rovnováhy - rozhovor s Dalajlámou

27.2.2000 00:00  |  Duchovno

Když si vytvoříme pružný přístup k životu, nejen že nám to pomůže vyrovnat se s každodenními problémy - ale takový přístup se stává i základem klíčového faktoru šťastného života: rovnováhy.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 5.4.2009 20:12