Duchovno výpis článků

Mantra pro štěstí

Mantra pro štěstí

1.2.2001 00:00  |  Duchovno

Mantra je slabika, slovo nebo více slov, objevených ve stavu hluboké meditace velkými mudrci. Nejde o jazyk, kterým mluví lidské bytosti. Ty zvuky, které vycházejí z mysli ve stavu supervědomí, vedou člověka výše a výše, dokud nedosáhne dokonalého ticha. Čím je intenzívnější vědomí, tím významovější je použitá mantra. Jejím prostřednictvím si člověk uvědomuje vyšší dimenzi vědomí. Zneužívání této ušlechtilé tradice v podobě prodávání manter na trhu je absurdní.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.5.2013 23:07

Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

30.1.2001 00:00  |  Duchovno

Nukleární fyzik dr. Robert Beck cestoval po světě a měřil frekvence mozkových vln různých léčitelů. Zjistil, že pro všechny léčitele platil v čase, kdy léčili - nezávisle na způsobu léčení -, stejný model frekvence mozkových vln o hodnotě 7,8-8 Hz. Dr. Beck testoval charizmatické křesťanské "léčitele vírou", havajské "kahunas", léčitele používající metody wicca, santerie, radestezie a radioniky, dále také léčitele využívající pro léčení vyšší smyslové vnímání nebo citlivost pro okultní a parapsychologické jevy (média). Výsledky byly překvapivě shodné.... celý článek

Komentářů: 0

Paradox džinismu

Paradox džinismu

11.1.2001 00:00  |  Duchovno

Džinismus pochází téměř nepochybně z údolí Indu. Stěžejní představou džinistického učení je nauka o reinkarnaci živoucí části (džíua) lidské bytosti. Ta je nakažena činností (karmou), jež ji zatemňuje a obtěžkává. Cílem jógy džinistů je vyčistit temnotu a vymýtit čin. Jak toho dosáhnou?... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 25.6.2010 08:04

Život, jenž stravuje sám sebe

Život, jenž stravuje sám sebe

7.1.2001 00:00  |  Duchovno

Lidé loveckých společenství, kteří zabíjeli a pojídali zvířata a nepovažovali je - jako to děláme nyní my - za nižší formu života, věřili, že zvíře je rovnocenný tvor. Zvířete si vážili a uctívali ho, ale přesto ho zabíjeli. Základní mytologické téma loveckých kultur zní, že zvíře je ochotnou obětí. Ochotně se nechává zabít. Takový prvek nalézáme ve všech mýtech po celém světě.... celý článek

Komentářů: 0

Vyzařující spiritualita

Vyzařující spiritualita

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Druh spirituality, jenž je potravou pro okouzlení, není ten, který je živ pouhou vírou. Je to ten druh, který objevuje posvátno za každým rohem.... celý článek

Komentářů: 0

Modlitby pro chvilky vánočního klidu

Modlitby pro chvilky vánočního klidu

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Z krásné malé knížky Květy lásky, která vyšla ve spolupráci nakladatelství DharmaGaia a East Hauz jsme pro vás vybrali tři modlitby, které se hodí pro chvíle vánoční pohody a novoročního rozjímání.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:52

Duševní spřízněnost

Duševní spřízněnost

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Mág nalézá vzájemné sympatie mezi věcmi, založené na podobnostech, ignorovaných vědeckým okem. Výraz sympatie poukazuje na intimní vztah mezi věcmi, který lze lépe vyjádřit ne jako přírodní zákon, ale spíš jako přírodní náklonnost, spřízněnost vlastností, které působí dojmem, že příroda je spíš sítí utkanou z věcí vzájemně propojených než amfiteátrem oddělených existencí.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 27.8.2015 18:34

Zimní slunovrat - Vánoce

Zimní slunovrat - Vánoce

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Tento svátek je spolu s Velikonocemi nejvíc násilně spjat s katolickou tradicí. V dnešní době ho známe jako Vánoce, přestože má zcela jasný pohanský základ. Co se vlastně oslavuje?... celý článek

Komentářů: 46 | Poslední komentář: 16.12.2011 10:26

Osm univerzálních léčivých principů

Osm univerzálních léčivých principů

20.12.2000 00:00  |  Duchovno

Ve většině kultur existuje osm zásad, které podporují zdraví a blaho. Když tyto zásady nedodržujeme, nacházíme se na stínové straně archetypu léčitele. Prostudujte si níže uvedený seznam a posuďte sami, v čem se o své zdraví a blaho staráte a kde se mu dostatečně nevěnujete.... celý článek

Komentářů: 0

Převtělování jako základní projev života

Převtělování jako základní projev života

12.12.2000 00:00  |  Duchovno

V Egyptě se střetáváme s celou škálou velmi pozoruhodných textů, které nebyly dosud skutečně vážně a kriticky hodnoceny z tohoto hlediska. Egypt však zdaleka není jediným místem na zemi, kde se takové texty vyskytují. Jejich srovnáním docházíme k překvapivým závěrům. Ukazuje se totiž, že výklad v nich obsažený, který bychom jinak mohli považovat za mýtický a veskrze fantastický, se zcela shoduje, pokud jde o fakta, a liší se jen kulturní prostředí.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 15.12.2016 20:05

Existuje náhoda ?

Existuje náhoda ?

26.10.2000 00:00  |  Duchovno

Člověk nic netušíc jde ulicí a je náhle smrtelně zasažen padající římsou. Přišla tato náhoda z hlubin zákonitosti Všehomíra, které jsou pro nás nezbadatelné ? Či žijeme ve světě plném nesmyslných náhod, tedy ve světě uspořádaném jen do určitého stupně ? Existuje náhoda nebo je vše předurčeno? A co je příčinou nešťasté náhody ?... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 15.8.2016 09:00

Osud - je nevyhnutelný?

Osud - je nevyhnutelný?

17.10.2000 00:00  |  Duchovno

Jak dalece vládne osud slepě a jak dalece prozíravě? Jak dalece má to či ono smysl a jak dalece to nemá? Jak to s tím osudem vlastně je? Co je příčinou nešťastné náhody? Je možné, že se některé věci stávají bezdůvodně?... celý článek

Komentářů: 100 | Poslední komentář: 1.10.2016 08:30

Proč je skupinová meditace efektivnější?

Proč je skupinová meditace efektivnější?

12.10.2000 00:00  |  Duchovno

Příroda má vždy tendenci ušetřit energii. Funguje v kvantech, ve vlnách či vlnách vln. Pokud umístíte do místnosti dvacetery kyvadlové hodiny, jejichž kyvadla se budou kývat každé v jiném rytmu, za den či dva se všechna kyvadla synchronizují a budou kývat společně. Nebo jinak, pokud bych měl v ruce ladičku a ťukl na ni, stejné ladičky ve vašich rukou, ať by vás bylo sebevíc, by se samy od sebe, rezonancí, rozezněly.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 24.9.2006 22:03

Rozhovor s léčitelem Walmarem Deusem

Rozhovor s léčitelem Walmarem Deusem

3.10.2000 00:00  |  Duchovno

V přelomovém roce 2000 začíná v Praze veřejně působit člověk, který svůj život zasvětil tomu nejdůležitějšímu v lidské existenci - duchovnímu růstu - svému a dalších, kteří hledají. Poznal duchovní zákony a je připraven je předávat lidem. Během své léčebné praxe pochopil skutečné příčiny vzniku nemocí, jak je ještě nepopsal žádný léčebný systém, a tyto příčiny dokáže odstraňovat. Neexistuje pro něj nevyléčitelná nemoc a výsledky jeho práce jsou jednoznačné a z pohledu medicíny fenomenální.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 28.10.2008 22:50

Lékař, léčitel, nebo my sami?

Lékař, léčitel, nebo my sami?

26.9.2000 00:00  |  Duchovno

Rozvojem vědy a racionálního myšlení posledních staletí se od původní medicíny spjaté se Zemí a Bohem oddělila současná oficiální medicína. S velikou nadějí v možnosti vyspělé vědy a techniky založené na lidském rozumu vytlačila nevědecké postupy na okraj. S blížícím se dovršením druhého tisíciletí se však Země i lidé jako lastury znovu otvírají k přijetí neměnných vesmírných pravd.... celý článek

Komentářů: 168 | Poslední komentář: 5.1.2018 11:26

Esence z květů a drahých kamenů

Esence z květů a drahých kamenů

27.8.2000 00:00  |  Duchovno

Květové esence a esence z drahokamů mají léčivé účinky. Získat je i využít může každý z nás. Jejich působení se nekříží s žádnou formou tradiční ani netradiční medicíny a v celkovém procesu uzdravování působí velmi dynamicky: Pomáhají nám pochopit ponaučení, kterého se nám dostává prostřednictvím konkrétního onemocnění či obtíží.... celý článek

Komentářů: 0

Léčivé obrazy on-line

Léčivé obrazy on-line

21.8.2000 00:00  |  Duchovno

Paní Jaroslava Měšťanová je již dlouhá léta nejen malířkou, ale také astroložkou. Právě proto se setkává s životními příběhy mnohých lidí, jichž by se dnes asi stěží někdo dopočítal. Mnohé z těchto příběhů ovlivnili i její dráhu malířky. Snažila se naladit na to, co by lidi s nimiž se setkala oslovilo a posílilo.... celý článek

Komentářů: 20 | Poslední komentář: 1.1.2015 05:46

O potřebě individuální cesty za Poznáním

O potřebě individuální cesty za Poznáním

9.8.2000 00:00  |  Duchovno

Všichni opravdoví učitelé učí své žáky, aby je nenásledovali slepě, ale aby pochopili všeobecně platné zásady a poučení a způsob cesty aby si vybrali sami, a to ten jim samým nejlépe pochopitelný, nejmilejší, tedy nejsprávnější a nejúčinnější. Správné pochopení toho, co žák hledá a proč, je tu velmi důležité.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 6.4.2009 15:23

O stigmatech

O stigmatech

24.7.2000 00:00  |  Duchovno

Lidé, kteří se snaží o prohloubení svého poznání mystickou cestou nebo cestou jógické filozofie, zažívají postupně různé zkušenosti jako mezníky svého vnitřního vývoje. Poznávají například, že na různých místech lidského těla jsou vstupy a výstupy vesmírné síly. Taková místa jsou na dlaních rukou, na ploskách nohou, na čele i jinde.... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 27.3.2012 12:03

Snaha vymazat utrpení biologickými a vědeckými či pseudovědeckými prostředky

Snaha vymazat utrpení biologickými a vědeckými či pseudovědeckými prostředky

20.7.2000 00:00  |  Duchovno

Nejstarší z těchto prostředků je asi alkohol a nikotin. Postrachem dnešních rodičů jsou drogy. Pamatuji se na nadšení, které ve vlně zavládlo po prvních aplikacích Chlorpromazinu, prvního z tzv. psychofarmak. Konečně měli lékaři v rukou lék na utišení psychosomatického utrpení! Dnes se léků této skupiny spíše hrozím.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 28.6.2011 13:07