Duchovno výpis článků

Na smetišti jasnovidců 4 - odpovědnost

Na smetišti jasnovidců 4 - odpovědnost

6.11.2002 00:00  |  Duchovno

Nikdo není dokonalý a chybovat je lidské. Uznávám, mé kritiky jsou velice ostré. A leckdy je mi vytýkáno, že člověk nemá hodnotit druhé. Ale podívejte se na to z jiného pohledu - používám záměrně extrémní příklady. Koho by dnes zajímalo, že pan Kraus krade, to dneska dělá kde kdo, ne? Pořád tvrdím, že naše možnosti a schopnosti jsou mnohem dál, než tušíme. Bohužel to platí i pro ty záporné stránky. ... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Změna úhlu pohledu

Změna úhlu pohledu

30.10.2002 00:00  |  Duchovno

Schopnost změnit úhel pohledu může být jedním z nejmocnějších a nejefektivnějších nástrojů, který nám pomůže vypořádat se s denními problémy. Dalajlama to vysvětlil:... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.3.2018 14:33

Zázračné vyléčení z rakoviny

Zázračné vyléčení z rakoviny

14.10.2002 00:00  |  Duchovno

Indka Monika Besraová, která se uzdravila z nádorové nemoci, když se modlila k Matce Tereze, potvrdila v rozhovoru pro italský katolický týdeník Famiglia Cristiana, že šlo o zázrak. Díky tomuto zázraku také příslušné církevní orgány nedávno ve Vatikánu zahájily proces blahoslavení Matky Terezy.... celý článek

Komentářů: 45 | Poslední komentář: 14.8.2017 14:12

V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.

V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.

24.9.2002 00:00  |  Duchovno

Svět je souhrnem zkušeností člověka: těch, které vnímá jako příjemné, těch, které jsou mu lhostejné, i těch, které mu působí bolest. Bojovat proti světu znamená bojovat proti zákonitosti těchto zkušeností, které naznačují, že štěstí je právě tak dočasné jako bolest a že obojí je nevyhnutelné, dokud člověk hledá své blaho v pomíjivých jevech a podobá se tedy světu. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 25.9.2016 12:22

Proč nás postihly povodně

Proč nás postihly povodně

20.9.2002 00:00  |  Duchovno

Rozhovor o tom, že povodně nepostihly naši zemi náhodou, o varování prasklého zvonu, o negativní energii, která stoupá našimi těly, o duchovní cestě našeho národa a také praktické rady, jak si pomoci. ... celý článek

Komentářů: 34 | Poslední komentář: 26.6.2009 13:59

Připoutanost - zdroj našeho utrpení

Připoutanost - zdroj našeho utrpení

9.8.2002 00:00  |  Duchovno

Utrpení má mnoho podob. Naše připoutanost k vnějším věcem je neomezená. Uvádím tu sedm nejobvyklejších druhů připoutanosti a důvodů, proč můžete jít cestou utrpení.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 23.4.2011 00:53

Čtyři komory srdce

Čtyři komory srdce

2.8.2002 00:00  |  Duchovno

Mnoho původních kultur věří, že srdce je mostem mezi Otcem nebem a Matkou zemí. Tyto kultury popisují srdce, složené ze čtyř komor, které pokládají za zdroj našeho emočního a duchovního zdraví. Každé komoře podle nich patří jedna z následujících vlastností: plnost, otevřenost, jasnost a síla. Podle uvedené tradice je důležité denně prověřovat stav čtyř komor svého srdce otázkou: "Je dnes mé srdce dostatečně plné, otevřené, jasné a silné?"... celý článek

Komentářů: 0

Klec šla hledat ptáka.

Klec šla hledat ptáka.

23.7.2002 00:00  |  Duchovno

Člověk možnost svobody, či lépe předurčenost ke svobodě, nosí v sobě. Jenomže okolo tohoto svobodného já, okolo vlastní svobody nastavěl jednu mříž za druhou. Vše na něm - jeho zvyky, jeho způsoby myšlení, jeho oddávání se úspěchu a požitku, jeho strach ze zklamání a z násilí - to vše se stalo mřížemi jeho svobody. Ano, se svou klecí se ztotožnil natolik, že ji považuje za svou vlastní bytost, ba dokonce za svobodu, takže své nekonečné já už není schopen vnímat.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 15.10.2012 09:49

Osvoboďte se od své mysli

Osvoboďte se od své mysli

26.6.2002 00:00  |  Duchovno

Pravděpodobně jste už potkali "bláznivé" lidi, kteří chodí po ulicích a mluví sami k sobě. Jejich chování se příliš neliší od toho, co děláte vy a ostatní "normální" lidé. Jediný rozdíl je v tom, že vy to neděláte nahlas. Náš vnitřní hlas komentuje, spekuluje, posuzuje, porovnává, kritizuje, stěžuje si atd.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 28.11.2011 21:17

Změna jako přirozený sklon všech věcí a situací

Změna jako přirozený sklon všech věcí a situací

18.6.2002 00:00  |  Duchovno

Čínští filosofové viděli realitu, jejíž konečnou podstatu nazývali tao, jako proces nepřetržitého toku a změny. Všechny jevy, které pozorujeme, se účastní tohoto kosmického procesu, a jsou tedy vnitřně dynamické. Hlavní vlastností tao je periodická povaha jeho neustálého pohybu. Veškerý vývoj v přírodě jak ve hmotném světě, tak i v psychologických a sociologických sférách vykazuje periodické chování. Číňané dali této myšlence opakujícího se chování konečný tvar tím, že zavedli polární protiklady jin a jang, dva póly, které stanoví limity pro cykly změn: "Jang dosáhne svého vrcholu a ustupuje jinu. Jin dosáhne svého vrcholu a ustupuje jangu." ... celý článek

Komentářů: 0

Naše nebezpečné podmiňování od útlého dětství

Naše nebezpečné podmiňování od útlého dětství

9.5.2002 00:00  |  Duchovno

Podmiňováním máme na mysli vytváření pevných vazeb mezi určitým typem činností či myšlenek a jistým druhem následků. Jestliže má určitá činnost nebo myšlenka obvykle za následek ocenění (formou pochvaly, materiální odměny či pocitu sebeuspokojení), pak se stane nedílnou součástí našeho chování, bez ohledu na to, zda je sama o sobě skutečně hodnotná. A naopak, činnosti či myšlenky, po nichž následuje potrestání (ať už se jedná o nějaký přísný trest, nesouhlas okolí, nebo nespokojenost se sebou samým), mají tendenci z našeho chování vymizet, opět nehledě na to, zda jsou samy o sobě hodnotné či nikoli.... celý článek

Komentářů: 0

Buddhův odchod - Životu nelze uniknout

Buddhův odchod - Životu nelze uniknout

30.4.2002 00:00  |  Duchovno

Cesta, po níž kráčíme z bezpečného domova dětství ke svému budoucímu osudu, od nás obvykle nevyžaduje, abychom se vzdali všech životních radostí a vyměnili je za asketické odříkání. Po této cestě se mohou vydat ti, jejichž posláním se stal náboženský život. V Buddhově příběhu se však skrývá mnoho témat, jež oslovují každého z nás. Otec prince Siddhárthy, stejně jako tolik jiných otců, vkládá do syna všechny své naděje a sny a doufá, že syn jednou zdědí jeho trůn. Stejně tak může jiný otec snít o tom, že jeho syn po něm převezme podnik nebo si zvolí stejné povolání. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 20.3.2010 19:39

Odvaha být zdravý

Odvaha být zdravý

28.4.2002 00:00  |  Duchovno

Myšlenka, že to, jak člověk žije, nějak ovlivňuje to, jakou nemoc dostane, naznačuje, že se do jisté úrovně podílíme na vzniku své nemoci. Jenže - a to je velmi důležité - nesmíme sklouznout do prostého obviňování sebe nebo kohokoliv jiného za to, že jsme onemocněli. Lidé si zřídkakdy vědomě svou nemoc vybírají. Nemoc se vyvíjí jako důsledek jistého typu chování a postojů, o nichž si neuvědomujeme, že jsou biologicky toxické, dokud se takovými nestanou. ... celý článek

Komentářů: 0

Univerzální princip jednoty

Univerzální princip jednoty

8.3.2002 00:00  |  Duchovno

Zapomeňte dnes na hodinu na své myšlenky izolovanosti. Během té hodiny se dívejte na každého, koho potkáte, jako na člověka, který je s vámi v neviditelném spojení. Zjistíte, že jakmile začnete myslit tímto způsobem, přestanete se na druhé zlobit a nenávidět je, neboť by to bylo, jako byste nenáviděli sami sebe. To, co sdílíte se všemi ostatními, je lidství, a čím méně se izolujte od druhých, tím měně jste náchylní k nemocem, které způsobuje osamělost.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Setrvávání ve starých rolích

Setrvávání ve starých rolích

19.2.2002 00:00  |  Duchovno

Život znamená změnu. Smyslem lidského života by měl být především neustálý vývoj. Přesto často můžeme vidět, jak lidé kolem nás uvíznou ve staré roli a nechtějí či neumějí se pohnout dál. Mnohdy právě toto ... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 17.9.2017 14:03

Léčivé bubny

Léčivé bubny

6.2.2002 00:00  |  Duchovno

Lidé kmene Minianka chápou hudbu jako most mezi viditelným a neviditelným světem. Lidský hlas a zvuky produkované hudebními nástroji vznikají jak důsledek přání neviditelné podstaty lidí a pronikají do světě neviditelné podstaty posluchačů, ale i duchů a předků. Hudba tak může být a je potenciální možností a silou udržovat nebo obnovovat harmonii člověka s vesmírem. To je také smyslem minianské kultury.... celý článek

Komentářů: 0

O dávání dárků

O dávání dárků

19.12.2001 00:00  |  Duchovno

Jsou tu vánoce a s nimi i čas dávání a také dostávání dárků. S tím dáváním máme ale někdy problém - ne že bychom byli lakomí, ale občas prostě nevíme, co by toho dotyčného potěšilo.... celý článek

Komentářů: 42 | Poslední komentář: 19.3.2017 15:30

Tibetské mísy

Tibetské mísy

5.11.2001 00:00  |  Duchovno

Jak se tibetské mísy dostaly do Evropy a do Čech? Odkud se vzaly? Proč právě teď? Proč má jejich zvuk na nás tak hlubinný efekt? Jak na ně hrát? Jak je vybírat? Eva Rudy Jansenová o tom napsala útlou knížečku, kterou jsem dopnil vlastními zkušenostmi a informacemi, které jsem získal od přátel Jorna Raecka a Mitche Nura.... celý článek

Komentářů: 25 | Poslední komentář: 5.2.2013 14:17

Otevřena astrologická poradna na serveru Doktorka.cz

Otevřena astrologická poradna na serveru Doktorka.cz

26.10.2001 00:00  |  Duchovno

Vážení čtenáři. Dnešním dnem se pro vás otevírá nová poradna, ve které můžete směřovat své dotazy na astroložku. Vaše otázky se mohou týkat vaší osobnosti, vašich možností a schopností, hledání správného zaměření, řešení vašich problémů.... celý článek

Komentářů: 31 | Poslední komentář: 25.2.2009 18:04

Jeho Svatost 14. dalajlama

Jeho Svatost 14. dalajlama

11.10.2001 00:00  |  Duchovno

Stručný životopis... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 25.6.2009 22:36