Duchovno výpis článků

Šaman - první odborník na posvátno

Šaman - první odborník na posvátno

14.5.2001 00:00  |  Duchovno

První lidské komunity, o nichž máme zprávu, potřebovaly již, jak se zdá, služby prostředníka mezi zářným světem mýtu a všední skutečností. Šaman tuto úlohu splňuje. Je prototypem umělce, kněze, dramatika, lékaře, všeho v jednom. Postupně začalo vysvítat uvědomění: šaman představuje základní tvořivou odpověď člověka na přítomnost mytické dimenze.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 11.2.2015 13:40

Šamanský přístup k bylinám

Šamanský přístup k bylinám

14.5.2001 00:00  |  Duchovno

Pokud obdržíte přípravky z obchodu či od někoho jiného, nebo nakoupíte-li byliny na výrobu přípravků, věnujte jim zvláštní pozornost. Rostliny mohly být sklizeny mechanicky nebo nemoudře, mohly být ozářeny, stříkány, kontaminovány, špatně skladovány, léčivo mohlo být vyrobeno hromadně, nebo se s ním zacházelo jiným nevhodným způsobem. Jak plané, tak organicky pěstované byliny nejsou vůči těmto vlivům imunní. Následující rady se vztahují ke kupovaným bylinám a baleným bylinným přípravkům:... celý článek

Komentářů: 0

Příroda nebo asfalt?

Příroda nebo asfalt?

9.5.2001 00:00  |  Duchovno

"Vždyť ještě zhoubnější než naše bída je ta všeobecná nepoctivost, triumfující neřestná duchovní slabost, která prostoupila nové špičky společnosti a kterou na nás zvracejí televizní bedny," napsal loni Solženicyn o Rusku. Přesto cítím jistou analogii i u nás. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 14.11.2017 14:55

Sebepoznání s tarotem

Sebepoznání s tarotem

4.5.2001 00:00  |  Duchovno

Tarot je starobylá karetní hra, která je dnes zcela novým způsobem znovuobjevována. Kdo ji vůbec nezná, udělá si nejlepší představu o tom, jak vykládání Tarotu funguje, přirovná-li si ji k výkladu snů. V Tarotu taháme karty, na kterých dostáváme obrazy a symboly, s nimiž pak pracujeme podobným způsobem jako s obrazy a symboly ze svých snů.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 21.4.2016 17:28

Zákon analogie: Jak nahoře, tak dole

Zákon analogie: Jak nahoře, tak dole

26.4.2001 00:00  |  Duchovno

"To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci." Tato výpověď, která se většinou traduje ve zkráceném pojetí slovy "jak nahoře, tak dole", je klíčem k hermetické filozofii. Vychází z předpokladu, že všude ve vesmíru, nahoře i dole, "jak na zemi, tak na nebi", v makroskopickém i mikroskopickém prostředí, na všech úrovních jevových forem, platí stejné zákony.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 2.9.2009 21:05

Totemová zvířata nám můžou pomoci odhalit nové stránky naší osobnosti

Totemová zvířata nám můžou pomoci odhalit nové stránky naší osobnosti

20.4.2001 00:00  |  Duchovno

K poznání sebe sama i okolního neviditelného světa můžeme využít zpodobení svého totemového zvířete, eventuálně i jiné totemové obrazy.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 11.11.2010 13:50

Nizozemští chovatelé dobytka se obracejí o pomoc ke svatému

Nizozemští chovatelé dobytka se obracejí o pomoc ke svatému

3.4.2001 00:00  |  Duchovno

Nizozemští chovatelé dobytka se v obavách z dalšího šíření epidemie slintavky a kulhavky v zemi obracejí stále výrazněji ke svému patronovi svatému Antonínovi.
Podle agentury Reuters o tom svědčí prudce rostoucí počet prodaných soch tohoto světce, který zaznamenali nizozemští obchodníci.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:52

Co se můžete dozvědět z horoskopu svého dítěte?

Co se můžete dozvědět z horoskopu svého dítěte?

26.3.2001 00:00  |  Duchovno

Horoskop je symbolickým obrazem člověka. Vypovídá o potřebách, které musí být naplněny, aby se člověk stal celistvou osobností. Je zde naznačen optimální způsob, jak by člověk k tomuto naplnění mohl dospět.... celý článek

Komentářů: 0

Reinkarnace a karma

Reinkarnace a karma

28.2.2001 00:00  |  Duchovno

Ve filozofickém způsobu myšlení se reinkarnace vždy spojuje s karmou. Karma - slovo pochází z indického sanskrtu a znamená "čin". Karma = souhrn dobrých a zlých skutků, majících vliv na další inkarnaci) - je logickým závěrem z představy, že náš vesmír se řídí zákony také nemorálními jako na fyzikální úrovni, kde platí zákony tíže a elektromagnetizmu.... celý článek

Komentářů: 540 | Poslední komentář: 19.7.2018 13:04

Zpívání-komunikace, či ventil? Ještě mnohem víc!

Zpívání-komunikace, či ventil? Ještě mnohem víc!

22.2.2001 00:00  |  Duchovno

Zpívání je staré, jak lidstvo samo. Nedávno jsem četl studii týmu britských vědců, kteří tvrdí, že předkové člověka si byli schopni sdělovat své emoce zpěvem dřív, než se naučili mluvit.To je docela pravděpodobné, že?... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 31.10.2006 10:18

Mantra pro štěstí

Mantra pro štěstí

1.2.2001 00:00  |  Duchovno

Mantra je slabika, slovo nebo více slov, objevených ve stavu hluboké meditace velkými mudrci. Nejde o jazyk, kterým mluví lidské bytosti. Ty zvuky, které vycházejí z mysli ve stavu supervědomí, vedou člověka výše a výše, dokud nedosáhne dokonalého ticha. Čím je intenzívnější vědomí, tím významovější je použitá mantra. Jejím prostřednictvím si člověk uvědomuje vyšší dimenzi vědomí. Zneužívání této ušlechtilé tradice v podobě prodávání manter na trhu je absurdní.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.5.2013 23:07

Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

Zemské magnetické pole - zdroj energie pro léčitele i pacienty

30.1.2001 00:00  |  Duchovno

Nukleární fyzik dr. Robert Beck cestoval po světě a měřil frekvence mozkových vln různých léčitelů. Zjistil, že pro všechny léčitele platil v čase, kdy léčili - nezávisle na způsobu léčení -, stejný model frekvence mozkových vln o hodnotě 7,8-8 Hz. Dr. Beck testoval charizmatické křesťanské "léčitele vírou", havajské "kahunas", léčitele používající metody wicca, santerie, radestezie a radioniky, dále také léčitele využívající pro léčení vyšší smyslové vnímání nebo citlivost pro okultní a parapsychologické jevy (média). Výsledky byly překvapivě shodné.... celý článek

Komentářů: 0

Paradox džinismu

Paradox džinismu

11.1.2001 00:00  |  Duchovno

Džinismus pochází téměř nepochybně z údolí Indu. Stěžejní představou džinistického učení je nauka o reinkarnaci živoucí části (džíua) lidské bytosti. Ta je nakažena činností (karmou), jež ji zatemňuje a obtěžkává. Cílem jógy džinistů je vyčistit temnotu a vymýtit čin. Jak toho dosáhnou?... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 25.6.2010 08:04

Život, jenž stravuje sám sebe

Život, jenž stravuje sám sebe

7.1.2001 00:00  |  Duchovno

Lidé loveckých společenství, kteří zabíjeli a pojídali zvířata a nepovažovali je - jako to děláme nyní my - za nižší formu života, věřili, že zvíře je rovnocenný tvor. Zvířete si vážili a uctívali ho, ale přesto ho zabíjeli. Základní mytologické téma loveckých kultur zní, že zvíře je ochotnou obětí. Ochotně se nechává zabít. Takový prvek nalézáme ve všech mýtech po celém světě.... celý článek

Komentářů: 0

Duševní spřízněnost

Duševní spřízněnost

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Mág nalézá vzájemné sympatie mezi věcmi, založené na podobnostech, ignorovaných vědeckým okem. Výraz sympatie poukazuje na intimní vztah mezi věcmi, který lze lépe vyjádřit ne jako přírodní zákon, ale spíš jako přírodní náklonnost, spřízněnost vlastností, které působí dojmem, že příroda je spíš sítí utkanou z věcí vzájemně propojených než amfiteátrem oddělených existencí.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 27.8.2015 18:34

Modlitby pro chvilky vánočního klidu

Modlitby pro chvilky vánočního klidu

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Z krásné malé knížky Květy lásky, která vyšla ve spolupráci nakladatelství DharmaGaia a East Hauz jsme pro vás vybrali tři modlitby, které se hodí pro chvíle vánoční pohody a novoročního rozjímání.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:52

Vyzařující spiritualita

Vyzařující spiritualita

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Druh spirituality, jenž je potravou pro okouzlení, není ten, který je živ pouhou vírou. Je to ten druh, který objevuje posvátno za každým rohem.... celý článek

Komentářů: 0

Zimní slunovrat - Vánoce

Zimní slunovrat - Vánoce

23.12.2000 00:00  |  Duchovno

Tento svátek je spolu s Velikonocemi nejvíc násilně spjat s katolickou tradicí. V dnešní době ho známe jako Vánoce, přestože má zcela jasný pohanský základ. Co se vlastně oslavuje?... celý článek

Komentářů: 46 | Poslední komentář: 16.12.2011 10:26

Osm univerzálních léčivých principů

Osm univerzálních léčivých principů

20.12.2000 00:00  |  Duchovno

Ve většině kultur existuje osm zásad, které podporují zdraví a blaho. Když tyto zásady nedodržujeme, nacházíme se na stínové straně archetypu léčitele. Prostudujte si níže uvedený seznam a posuďte sami, v čem se o své zdraví a blaho staráte a kde se mu dostatečně nevěnujete.... celý článek

Komentářů: 0

Převtělování jako základní projev života

Převtělování jako základní projev života

12.12.2000 00:00  |  Duchovno

V Egyptě se střetáváme s celou škálou velmi pozoruhodných textů, které nebyly dosud skutečně vážně a kriticky hodnoceny z tohoto hlediska. Egypt však zdaleka není jediným místem na zemi, kde se takové texty vyskytují. Jejich srovnáním docházíme k překvapivým závěrům. Ukazuje se totiž, že výklad v nich obsažený, který bychom jinak mohli považovat za mýtický a veskrze fantastický, se zcela shoduje, pokud jde o fakta, a liší se jen kulturní prostředí.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 15.12.2016 20:05