Duchovno výpis článků

Naše nebezpečné podmiňování od útlého dětství

Naše nebezpečné podmiňování od útlého dětství

9.5.2002 00:00  |  Duchovno

Podmiňováním máme na mysli vytváření pevných vazeb mezi určitým typem činností či myšlenek a jistým druhem následků. Jestliže má určitá činnost nebo myšlenka obvykle za následek ocenění (formou pochvaly, materiální odměny či pocitu sebeuspokojení), pak se stane nedílnou součástí našeho chování, bez ohledu na to, zda je sama o sobě skutečně hodnotná. A naopak, činnosti či myšlenky, po nichž následuje potrestání (ať už se jedná o nějaký přísný trest, nesouhlas okolí, nebo nespokojenost se sebou samým), mají tendenci z našeho chování vymizet, opět nehledě na to, zda jsou samy o sobě hodnotné či nikoli.... celý článek

Komentářů: 0

Buddhův odchod - Životu nelze uniknout

Buddhův odchod - Životu nelze uniknout

30.4.2002 00:00  |  Duchovno

Cesta, po níž kráčíme z bezpečného domova dětství ke svému budoucímu osudu, od nás obvykle nevyžaduje, abychom se vzdali všech životních radostí a vyměnili je za asketické odříkání. Po této cestě se mohou vydat ti, jejichž posláním se stal náboženský život. V Buddhově příběhu se však skrývá mnoho témat, jež oslovují každého z nás. Otec prince Siddhárthy, stejně jako tolik jiných otců, vkládá do syna všechny své naděje a sny a doufá, že syn jednou zdědí jeho trůn. Stejně tak může jiný otec snít o tom, že jeho syn po něm převezme podnik nebo si zvolí stejné povolání. ... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 20.3.2010 19:39

Odvaha být zdravý

Odvaha být zdravý

28.4.2002 00:00  |  Duchovno

Myšlenka, že to, jak člověk žije, nějak ovlivňuje to, jakou nemoc dostane, naznačuje, že se do jisté úrovně podílíme na vzniku své nemoci. Jenže - a to je velmi důležité - nesmíme sklouznout do prostého obviňování sebe nebo kohokoliv jiného za to, že jsme onemocněli. Lidé si zřídkakdy vědomě svou nemoc vybírají. Nemoc se vyvíjí jako důsledek jistého typu chování a postojů, o nichž si neuvědomujeme, že jsou biologicky toxické, dokud se takovými nestanou. ... celý článek

Komentářů: 0

Univerzální princip jednoty

Univerzální princip jednoty

8.3.2002 00:00  |  Duchovno

Zapomeňte dnes na hodinu na své myšlenky izolovanosti. Během té hodiny se dívejte na každého, koho potkáte, jako na člověka, který je s vámi v neviditelném spojení. Zjistíte, že jakmile začnete myslit tímto způsobem, přestanete se na druhé zlobit a nenávidět je, neboť by to bylo, jako byste nenáviděli sami sebe. To, co sdílíte se všemi ostatními, je lidství, a čím méně se izolujte od druhých, tím měně jste náchylní k nemocem, které způsobuje osamělost.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Setrvávání ve starých rolích

Setrvávání ve starých rolích

19.2.2002 00:00  |  Duchovno

Život znamená změnu. Smyslem lidského života by měl být především neustálý vývoj. Přesto často můžeme vidět, jak lidé kolem nás uvíznou ve staré roli a nechtějí či neumějí se pohnout dál. Mnohdy právě toto ... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 17.9.2017 14:03

Léčivé bubny

Léčivé bubny

6.2.2002 00:00  |  Duchovno

Lidé kmene Minianka chápou hudbu jako most mezi viditelným a neviditelným světem. Lidský hlas a zvuky produkované hudebními nástroji vznikají jak důsledek přání neviditelné podstaty lidí a pronikají do světě neviditelné podstaty posluchačů, ale i duchů a předků. Hudba tak může být a je potenciální možností a silou udržovat nebo obnovovat harmonii člověka s vesmírem. To je také smyslem minianské kultury.... celý článek

Komentářů: 0

O dávání dárků

O dávání dárků

19.12.2001 00:00  |  Duchovno

Jsou tu vánoce a s nimi i čas dávání a také dostávání dárků. S tím dáváním máme ale někdy problém - ne že bychom byli lakomí, ale občas prostě nevíme, co by toho dotyčného potěšilo.... celý článek

Komentářů: 42 | Poslední komentář: 19.3.2017 15:30

Tibetské mísy

Tibetské mísy

5.11.2001 00:00  |  Duchovno

Jak se tibetské mísy dostaly do Evropy a do Čech? Odkud se vzaly? Proč právě teď? Proč má jejich zvuk na nás tak hlubinný efekt? Jak na ně hrát? Jak je vybírat? Eva Rudy Jansenová o tom napsala útlou knížečku, kterou jsem dopnil vlastními zkušenostmi a informacemi, které jsem získal od přátel Jorna Raecka a Mitche Nura.... celý článek

Komentářů: 25 | Poslední komentář: 5.2.2013 14:17

Otevřena astrologická poradna na serveru Doktorka.cz

Otevřena astrologická poradna na serveru Doktorka.cz

26.10.2001 00:00  |  Duchovno

Vážení čtenáři. Dnešním dnem se pro vás otevírá nová poradna, ve které můžete směřovat své dotazy na astroložku. Vaše otázky se mohou týkat vaší osobnosti, vašich možností a schopností, hledání správného zaměření, řešení vašich problémů.... celý článek

Komentářů: 31 | Poslední komentář: 25.2.2009 18:04

Jeho Svatost 14. dalajlama

Jeho Svatost 14. dalajlama

11.10.2001 00:00  |  Duchovno

Stručný životopis... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 25.6.2009 22:36

Spontánní dětské vzpomínky na minulé životy

Spontánní dětské vzpomínky na minulé životy

14.9.2001 00:00  |  Duchovno

Existuje mnoho případů malých dětí, které si vzpomínají na své předchozí životy v jiném těle, na jiném místě a s jinými lidmi. ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 6.8.2009 10:52

Úterý 11.9. 2001

Úterý 11.9. 2001

13.9.2001 00:00  |  Duchovno

Milí čtenáři. Myslím, že na událost, která se stala v tento den, nelze nereagovat: každý člověk, který viděl to, co se stalo, se nějakým způsobem změnil - ucítil nějakou emoci, začal přemýšlet, usuzovat, možná se k něčemu rozhodl, možná se jeho vidění světa a názor na realitu proměnily. I já jsem tímhle procesem prošla. Ptala jsem se ... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Existuje mnoho forem spirituality

Existuje mnoho forem spirituality

15.8.2001 00:00  |  Duchovno

Jednou z nich je spiritualita transcendence - tázání se po vznešených vizích, univerzálních morálních principech a osvobození od mnoha omezení lidského života. Ovšem i strom, zvíře, potok nebo lesní hájek, to vše může být v ohnisku spirituální pozornosti.... celý článek

Komentářů: 0

Svátky - rytmické milníky na cestě životem

Svátky - rytmické milníky na cestě životem

19.7.2001 00:00  |  Duchovno

Na rozdíl od beztvarého času zná příroda čas uspořádaný, cyklický, který dává možnost oddechu a spočinutí ve sváteční oslavě. S pohybem planety Země probíhají i změny ročních období, rytmy dnů i střídání dne s nocí. Život Země podléhá koloběhu rozkvétání a uvadání. Všechno dění v přírodě nese stopu posvátného pořádku. Život je proplétán rytmem přes pravidelná zastave­ní.... celý článek

Komentářů: 0

Duchovní základy čínské masáže

Duchovní základy čínské masáže

11.7.2001 00:00  |  Duchovno

Čínská masáž, přesněji spíše masáž a manipulace, je pevně zakořeněna v čínské kultuře. Abychom ji byli schopni efektivně provádět, musíme nejen poznat její kořeny, ale také se s nimi ztotožnit. ... celý článek

Komentářů: 0

Budha - Učitel Světa

Budha - Učitel Světa

29.6.2001 00:00  |  Duchovno

Budha byl tibetsko-barmský princ, jenž žil před dvěma a půl tisíci lety. Nejprve byl nazýván Gautama z klanu Sakya. Později byl zván Sakyamuni Buddha, Učitel Světa. Jeho osobní duchovní cesta byla plná bolesti a strádání.... celý článek

Komentářů: 30 | Poslední komentář: 16.7.2018 16:48

Milarepa - nejslavnější svatý muž a jogín v Tibetu

Milarepa - nejslavnější svatý muž a jogín v Tibetu

27.6.2001 00:00  |  Duchovno

Milarepův osud začínal rodinnou zradou - jeho vlastní strýc vykořisťoval jeho ovdovělou matku a sestry. V nevědomém zoufalství se Milare uchýlil k černé magii a namísto zničení strýce uvedl celou rodinu do zmatku a ještě hlubšího zoufalství. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 3.4.2008 17:16

Dalajlama: Každý má svou cestu

Dalajlama: Každý má svou cestu

26.6.2001 00:00  |  Duchovno

Není příliš důležité, je-li člověk věřící nebo nikoli. Mnohem důležitější je, aby to byl dobrý člověk.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 13.10.2013 21:03

Polynéská HUNA pro dnešek

Polynéská HUNA pro dnešek

6.6.2001 00:00  |  Duchovno

Huna je polynéská filosofie léčitelství a terapie, po staletí praktikovaná v Tichomořské oblasti. Je založena na konceptu ALOHA - nenásilném vnímání, vyjadřování a sdílení míru. Ale současně je to propracovaný systém, který může významně obohatit i dnešního Evropana. ... celý článek

Komentářů: 0

Neodmítat nic jako nemožné

Neodmítat nic jako nemožné

17.5.2001 00:00  |  Duchovno

Je-li světu předávána nová filosofie, setkává se u různých lidí s různým přijetím.
Někdo nedočkavě chňape po každé nové filosofii jenom proto, aby se ujistil, nakolik odpovídá jeho vlastním názorům. Pro takového člověka filosofie samotná příliš neznamená. Hlavní pro něj bývá obhajoba jeho vlastních názorů. Pakliže dílo v tomto ohledu splní jeho očekávání, stává se jeho vášnivým stoupencem a přilne k němu s nepochopitelnou silou; pokud nesplní, pravděpodobně knihu znechuceně a zklamaně odloží s pocitem, že mu její autor ublížil. ... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 2.11.2014 22:19