Duchovno výpis článků

Život znamená plynout

Život znamená plynout

14.8.2003 00:00  |  Duchovno

To věděli již staří Řekové: panta rhei = vše plyne. Jestliže život skutečné znamená "plynout", pak je jasné že lpět na něčem znamená smrt, nebo ne? To, na čem lpíme, se již nemůže pohybovat, nemůže již plynout A co se již nemůže pohybovat, je podle našich pojmů mrtvé Představte si život jako řeku; řeka, která již neplyne, už není řekou.... celý článek

Komentářů: 0

Problémy jsou řešitelné

Problémy jsou řešitelné

31.7.2003 00:00  |  Duchovno

Určitě i vy znáte lidi, kteří se domnívají, že určité problémy i konflikty nelze řešit. Tito Lidé mají pravdu ze dvou důvodů: za prvé proto, že svět je to, co si každý člověk o něm myslí a za druhé, protože mnoho problému nelze skutečně vyřešit obvyklým myšlením.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 28.2.2008 15:40

Všechno je JEDNO

Všechno je JEDNO

11.7.2003 00:00  |  Duchovno

"Již nemohl tolik hlasů rozeznat, veselé od plačících, dětské od mužských, patřily všechny k sobě, nářek touhy a smích vědoucího, křik hněvu a sténání umírajícího - všechno bylo jedno, všechno bylo navzájem protkáno a spojeno, tisíceronásobně propleteno."
Hermann Hesse, Siddhárta... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 17.9.2008 08:39

Jedním z nejúčinnějších svodů zla je výzva k boji.

Jedním z nejúčinnějších svodů zla je výzva k boji.

28.5.2003 00:00  |  Duchovno

Zlo je vše, co člověka olupuje o bdělý klid, jehož je za potřebí, aby tajemství mohlo působit, nebo ještě stručněji: vše, co brání tajemství v působení. Bdělý klid je pozorností vůči volání tajemství, odpovědí na toto volání a tím působením tajemství. Co tento bdělý klid, tuto vnitřní rovnováhu porušuje? ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 23.7.2011 00:54

Lidské hříchy

Lidské hříchy

23.5.2003 00:00  |  Duchovno

Jsou dva hlavní lidské hříchy, ze kterých vyplývají všechny ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se nevracejí zpět. Možná ale je jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Pro netrpělivost byli vyhnáni, pro netrpělivost se nevracejí. Franc Kafka... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 17.6.2011 16:00

Největší lidské hříchy

Největší lidské hříchy

22.5.2003 00:00  |  Duchovno

Jsou dva hlavní lidské hříchy, ze kterých vyplývají všechny ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se nevracejí zpět. ... celý článek

Komentářů: 117 | Poslední komentář: 23.12.2016 13:09

Neklást odpor

Neklást odpor

8.4.2003 00:00  |  Duchovno

Duchovní učitel žil s malou skupinou žáků, kteří se mu často svěřovali se svými pochybnostmi, starostmi i problémy.
... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 18.1.2015 13:47

Pozor na promiskuitu aneb kosmické zákony a my

Pozor na promiskuitu aneb kosmické zákony a my

26.3.2003 00:00  |  Duchovno

Světem vládne Král Mamonu a Mistr Sex. Promiskuita a nevěra se stala, společně s honbou za penězi, běžnou součástí života, jen málokdo z nás se nad tím pozastaví a zamyslí se. Kde se poděl Kosmický řád, Spravedlnost, Láska. Pravda a Božská podstata?... celý článek

Komentářů: 27 | Poslední komentář: 30.4.2017 20:52

Ne-mysl

Ne-mysl

7.3.2003 00:00  |  Duchovno

Ne-mysl (princip WU-HSIN) neznamená prázdnou mysl vylučující všechny emoce. Není to jednoduše ani necitelnost a ticho mysli. Přestože tichost a klid jsou potřebné, podstatou principu ne-mysli je zejména ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 23.10.2007 20:26

Nebezpečí magnetismu

Nebezpečí magnetismu

21.2.2003 00:00  |  Duchovno

Je-li někdo nemocen, pravá příčina spočívá vždy v něm samém. Chyby minulosti nebo přítomnosti se mstí na těle, oslabují je nebo je činí náchylným vůči různým nebezpečím.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 14.7.2013 09:00

Taoismus

Taoismus

14.2.2003 00:00  |  Duchovno

Základní principy byly shrnuty a formulovány v jednotném filosofickém systému Tao. Za jeho zakladatele se považuje mudrc Lao-c' neboli Starý mistr, pravděpodobný autor Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti) - základní posvátné knihy taoismu.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Meditování prospívá zdraví

Meditování prospívá zdraví

11.2.2003 00:00  |  Duchovno

Američtí badatelé zjistili, že meditování má příznivé biologické účinky na tělo. V jedné menší studii tvrdí, že prospívá činnosti mozku, snižuje úzkost a posiluje imunitní systém. Napsal o tom zpravodajský server BBC News. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 24.2.2011 18:57

Moderní pochybovači

Moderní pochybovači

24.1.2003 00:00  |  Duchovno

V současné době se proti náboženství utvořila značná organizovaná opozice. Ateisticky komunismus kdysi představoval oficiální víru poloviny světa; i poté, co na začátku devadesátých let začaly v komunistickém světě velké změny, ateismus stále představuje víru velké části světové populace.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 10.9.2007 19:07

Islám

Islám

14.1.2003 00:00  |  Duchovno

Islám znamená vzdát se neboli podřídit se vůli jednoho Boha, Alláha. Základní vyznání islámu je: "Není Boha kromě Alláha, a Muhammad je jeho prorok." V roce 610 n. I. přinesl anděl Gabriel proroku Muhammadovi první z mnoha zjevení od Alláha. Nakonec byla tato zjevení sebrána do svatého písma koránu, jenž je považován za doslovné slovo Boží. Korán konkrétně popisuje vnitřní přesvědčení a mravní požadavky kladené na věřící.... celý článek

Komentářů: 3467 | Poslední komentář: 3.1.2018 09:30

Křesťanství

Křesťanství

23.12.2002 00:00  |  Duchovno

Křesťanství je založeno na životě Ježíše Krista a představuje největší náboženství na světě, s více než 1,5 miliardou věřících. Ježíš byl Žid, který se narodil kolem roku 7 př. n. 1. a který hlásal, že království Boží přijde v budoucnosti, ale že se už také projevuje v přítomnosti. ... celý článek

Komentářů: 70 | Poslední komentář: 16.10.2017 11:13

Numinózní zážitky

Numinózní zážitky

20.12.2002 00:00  |  Duchovno

V úžasu nad setkáním s tajemným či svatým mohou lidé prožívat okamžiky, kdy nekonečno pohltí vše obyčejné a běžné. Pokud člověk toto prožije, sotva se vrátí do všedního života nezměněn. Rudolf Otto nazval toto setkání numinózním zážitkem. V těchto okamžicích jsme zaskočeni něčím mocným, tajemným, přesto na okamžik zčásti srozumitelným; něčím nekonečným, přesto na moment zdánlivě podrženým; něčím naprosto odlišným od nás, avšak něčím, čeho se jevíme součástí.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 27.1.2007 12:20

Židovství

Židovství

19.12.2002 00:00  |  Duchovno

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.... celý článek

Komentářů: 1420 | Poslední komentář: 30.10.2016 17:01

Buddhismus

Buddhismus

12.12.2002 00:00  |  Duchovno

Opozice proti pesimismu hinduistického nekonečného kola existence, proti přísnému asketismu a nedostatku individuality umožnila rozvoj a popularitu buddhismu. Buddhismus byl založen v šestém století před Kristem v Indii Gautamou Buddhou a dnes má po celém světě více než 300 milionů stoupenců. Někteří odhadují, že buddhismus má více než 400 sekt, z nichž mnohé se velmi liší ve víře i v praxi. ... celý článek

Komentářů: 4170 | Poslední komentář: 3.7.2017 17:25

Hinduismus

Hinduismus

4.12.2002 00:00  |  Duchovno

Žádný projev víry se nezdá tajemnější, a někdy i neprůhlednější, než hinduismus. Hinduismus je považován za nejstarší světové náboženství a může se datovat až do předhistorické doby. Někteří jej nazývají "muzeem náboženských přesvědčení" nebo "encyklopedií náboženství", neboť obsahuje širokou škálu praktik a názorů, z nichž mnohé si vzájemně protiřečí.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 26.6.2016 17:19

Tradiční hledání víry

Tradiční hledání víry

26.11.2002 00:00  |  Duchovno

Zdá se, že už v době předhistorické lidé věřili v nějakou sílu nebo síly mimo ty, které mohli vidět a na které si mohli sáhnout. Neandrtálec zřejmě věřil v posmrtný život, když do hrobů zemřelých umisťoval obětní potraviny a pazourek k lovu. Také cromagnonský člověk zanechal důkazy o své víře v nadpřirozeno, jak vidíme v praktikování rituálů plodnosti, v kouzlech na požehnání lovu a v obranných zaklínadlech na ochranu před zemřelými. ... celý článek

Komentářů: 0