Duchovno výpis článků

Meditování prospívá zdraví

Meditování prospívá zdraví

11.2.2003 00:00  |  Duchovno

Američtí badatelé zjistili, že meditování má příznivé biologické účinky na tělo. V jedné menší studii tvrdí, že prospívá činnosti mozku, snižuje úzkost a posiluje imunitní systém. Napsal o tom zpravodajský server BBC News. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 24.2.2011 18:57

Moderní pochybovači

Moderní pochybovači

24.1.2003 00:00  |  Duchovno

V současné době se proti náboženství utvořila značná organizovaná opozice. Ateisticky komunismus kdysi představoval oficiální víru poloviny světa; i poté, co na začátku devadesátých let začaly v komunistickém světě velké změny, ateismus stále představuje víru velké části světové populace.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 10.9.2007 19:07

Islám

Islám

14.1.2003 00:00  |  Duchovno

Islám znamená vzdát se neboli podřídit se vůli jednoho Boha, Alláha. Základní vyznání islámu je: "Není Boha kromě Alláha, a Muhammad je jeho prorok." V roce 610 n. I. přinesl anděl Gabriel proroku Muhammadovi první z mnoha zjevení od Alláha. Nakonec byla tato zjevení sebrána do svatého písma koránu, jenž je považován za doslovné slovo Boží. Korán konkrétně popisuje vnitřní přesvědčení a mravní požadavky kladené na věřící.... celý článek

Komentářů: 3670 | Poslední komentář: 28.8.2018 17:55

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

Jiddu Krishnamurti: Vnitřní revoluce

10.1.2003 00:00  |  Duchovno

Výbor z Krishnamurtiho díla jasně ukazuje skryté kořeny problémů člověka: zdeformované myšlení, které si samo nevědomě vytváří různé strachy, frustrace a konflikty. K řešení všech problémů je nutné porozumění, tj. poznání pravdy a poznání vlastní psychiky. K poznání sebe sama je nutná stálá bdělá pozornost, stálé uvědomování si všech svých duševních hnutí. A tímto uvědoměním je pak možné dojít až k vlastní radikální transformaci, opravdové vnitřní revoluci. Ukázky: ... celý článek

Komentářů: 13 | Poslední komentář: 16.6.2016 08:26

Křesťanství

Křesťanství

23.12.2002 00:00  |  Duchovno

Křesťanství je založeno na životě Ježíše Krista a představuje největší náboženství na světě, s více než 1,5 miliardou věřících. Ježíš byl Žid, který se narodil kolem roku 7 př. n. 1. a který hlásal, že království Boží přijde v budoucnosti, ale že se už také projevuje v přítomnosti. ... celý článek

Komentářů: 70 | Poslední komentář: 16.10.2017 11:13

Numinózní zážitky

Numinózní zážitky

20.12.2002 00:00  |  Duchovno

V úžasu nad setkáním s tajemným či svatým mohou lidé prožívat okamžiky, kdy nekonečno pohltí vše obyčejné a běžné. Pokud člověk toto prožije, sotva se vrátí do všedního života nezměněn. Rudolf Otto nazval toto setkání numinózním zážitkem. V těchto okamžicích jsme zaskočeni něčím mocným, tajemným, přesto na okamžik zčásti srozumitelným; něčím nekonečným, přesto na moment zdánlivě podrženým; něčím naprosto odlišným od nás, avšak něčím, čeho se jevíme součástí.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 27.1.2007 12:20

Židovství

Židovství

19.12.2002 00:00  |  Duchovno

Pro židovství je klíčové přesvědčení, že Bůh si vyvolil Izrael za svůj národ tím, že s nimi uzavřel zvláštní smluvní vztah. Jahve (stvořitel a jediný Bůh) vysvobodil Izrael ze zajetí v Egyptě a pak na Sinaji uzavřel s Izraelity úmluvu. Podmínky této úmluvy jsou zachyceny v Tóře (prvních pěti knihách Starého zákona), která zaznamenává historii smluvního vztahu, Boží působení po mnoho generací židovské historie a etického chování, které Bůh od svého národa očekává.... celý článek

Komentářů: 1412 | Poslední komentář: 3.2.2018 22:32

Buddhismus

Buddhismus

12.12.2002 00:00  |  Duchovno

Opozice proti pesimismu hinduistického nekonečného kola existence, proti přísnému asketismu a nedostatku individuality umožnila rozvoj a popularitu buddhismu. Buddhismus byl založen v šestém století před Kristem v Indii Gautamou Buddhou a dnes má po celém světě více než 300 milionů stoupenců. Někteří odhadují, že buddhismus má více než 400 sekt, z nichž mnohé se velmi liší ve víře i v praxi. ... celý článek

Komentářů: 4376 | Poslední komentář: 23.9.2018 19:49

Hinduismus

Hinduismus

4.12.2002 00:00  |  Duchovno

Žádný projev víry se nezdá tajemnější, a někdy i neprůhlednější, než hinduismus. Hinduismus je považován za nejstarší světové náboženství a může se datovat až do předhistorické doby. Někteří jej nazývají "muzeem náboženských přesvědčení" nebo "encyklopedií náboženství", neboť obsahuje širokou škálu praktik a názorů, z nichž mnohé si vzájemně protiřečí.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 26.6.2016 17:19

Tradiční hledání víry

Tradiční hledání víry

26.11.2002 00:00  |  Duchovno

Zdá se, že už v době předhistorické lidé věřili v nějakou sílu nebo síly mimo ty, které mohli vidět a na které si mohli sáhnout. Neandrtálec zřejmě věřil v posmrtný život, když do hrobů zemřelých umisťoval obětní potraviny a pazourek k lovu. Také cromagnonský člověk zanechal důkazy o své víře v nadpřirozeno, jak vidíme v praktikování rituálů plodnosti, v kouzlech na požehnání lovu a v obranných zaklínadlech na ochranu před zemřelými. ... celý článek

Komentářů: 0

Na smetišti jasnovidců 4 - odpovědnost

Na smetišti jasnovidců 4 - odpovědnost

6.11.2002 00:00  |  Duchovno

Nikdo není dokonalý a chybovat je lidské. Uznávám, mé kritiky jsou velice ostré. A leckdy je mi vytýkáno, že člověk nemá hodnotit druhé. Ale podívejte se na to z jiného pohledu - používám záměrně extrémní příklady. Koho by dnes zajímalo, že pan Kraus krade, to dneska dělá kde kdo, ne? Pořád tvrdím, že naše možnosti a schopnosti jsou mnohem dál, než tušíme. Bohužel to platí i pro ty záporné stránky. ... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Změna úhlu pohledu

Změna úhlu pohledu

30.10.2002 00:00  |  Duchovno

Schopnost změnit úhel pohledu může být jedním z nejmocnějších a nejefektivnějších nástrojů, který nám pomůže vypořádat se s denními problémy. Dalajlama to vysvětlil:... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 16.3.2018 14:33

Zázračné vyléčení z rakoviny

Zázračné vyléčení z rakoviny

14.10.2002 00:00  |  Duchovno

Indka Monika Besraová, která se uzdravila z nádorové nemoci, když se modlila k Matce Tereze, potvrdila v rozhovoru pro italský katolický týdeník Famiglia Cristiana, že šlo o zázrak. Díky tomuto zázraku také příslušné církevní orgány nedávno ve Vatikánu zahájily proces blahoslavení Matky Terezy.... celý článek

Komentářů: 45 | Poslední komentář: 14.8.2017 14:12

V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.

V boji mezi tebou a světem dělej sekundanta světu.

24.9.2002 00:00  |  Duchovno

Svět je souhrnem zkušeností člověka: těch, které vnímá jako příjemné, těch, které jsou mu lhostejné, i těch, které mu působí bolest. Bojovat proti světu znamená bojovat proti zákonitosti těchto zkušeností, které naznačují, že štěstí je právě tak dočasné jako bolest a že obojí je nevyhnutelné, dokud člověk hledá své blaho v pomíjivých jevech a podobá se tedy světu. ... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 25.9.2016 12:22

Proč nás postihly povodně

Proč nás postihly povodně

20.9.2002 00:00  |  Duchovno

Rozhovor o tom, že povodně nepostihly naši zemi náhodou, o varování prasklého zvonu, o negativní energii, která stoupá našimi těly, o duchovní cestě našeho národa a také praktické rady, jak si pomoci. ... celý článek

Komentářů: 34 | Poslední komentář: 26.6.2009 13:59

Připoutanost - zdroj našeho utrpení

Připoutanost - zdroj našeho utrpení

9.8.2002 00:00  |  Duchovno

Utrpení má mnoho podob. Naše připoutanost k vnějším věcem je neomezená. Uvádím tu sedm nejobvyklejších druhů připoutanosti a důvodů, proč můžete jít cestou utrpení.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 23.4.2011 00:53

Čtyři komory srdce

Čtyři komory srdce

2.8.2002 00:00  |  Duchovno

Mnoho původních kultur věří, že srdce je mostem mezi Otcem nebem a Matkou zemí. Tyto kultury popisují srdce, složené ze čtyř komor, které pokládají za zdroj našeho emočního a duchovního zdraví. Každé komoře podle nich patří jedna z následujících vlastností: plnost, otevřenost, jasnost a síla. Podle uvedené tradice je důležité denně prověřovat stav čtyř komor svého srdce otázkou: "Je dnes mé srdce dostatečně plné, otevřené, jasné a silné?"... celý článek

Komentářů: 0

Klec šla hledat ptáka.

Klec šla hledat ptáka.

23.7.2002 00:00  |  Duchovno

Člověk možnost svobody, či lépe předurčenost ke svobodě, nosí v sobě. Jenomže okolo tohoto svobodného já, okolo vlastní svobody nastavěl jednu mříž za druhou. Vše na něm - jeho zvyky, jeho způsoby myšlení, jeho oddávání se úspěchu a požitku, jeho strach ze zklamání a z násilí - to vše se stalo mřížemi jeho svobody. Ano, se svou klecí se ztotožnil natolik, že ji považuje za svou vlastní bytost, ba dokonce za svobodu, takže své nekonečné já už není schopen vnímat.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 15.10.2012 09:49

Osvoboďte se od své mysli

Osvoboďte se od své mysli

26.6.2002 00:00  |  Duchovno

Pravděpodobně jste už potkali "bláznivé" lidi, kteří chodí po ulicích a mluví sami k sobě. Jejich chování se příliš neliší od toho, co děláte vy a ostatní "normální" lidé. Jediný rozdíl je v tom, že vy to neděláte nahlas. Náš vnitřní hlas komentuje, spekuluje, posuzuje, porovnává, kritizuje, stěžuje si atd.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 28.11.2011 21:17

Změna jako přirozený sklon všech věcí a situací

Změna jako přirozený sklon všech věcí a situací

18.6.2002 00:00  |  Duchovno

Čínští filosofové viděli realitu, jejíž konečnou podstatu nazývali tao, jako proces nepřetržitého toku a změny. Všechny jevy, které pozorujeme, se účastní tohoto kosmického procesu, a jsou tedy vnitřně dynamické. Hlavní vlastností tao je periodická povaha jeho neustálého pohybu. Veškerý vývoj v přírodě jak ve hmotném světě, tak i v psychologických a sociologických sférách vykazuje periodické chování. Číňané dali této myšlence opakujícího se chování konečný tvar tím, že zavedli polární protiklady jin a jang, dva póly, které stanoví limity pro cykly změn: "Jang dosáhne svého vrcholu a ustupuje jinu. Jin dosáhne svého vrcholu a ustupuje jangu." ... celý článek

Komentářů: 0