Duchovno výpis článků

Víra je  účinným a bezplatným lékem

Víra je účinným a bezplatným lékem

25.3.2005 00:00  |  Duchovno

Více než 1200 nezávislých výzkumů v minulých letech potvrdilo skutečnost, že víra může být účinným lékem. Vyplývá to z přehledů výsledků různých výzkumů, které ve svém nejnovějším čísle zveřejnil německý časopis Psychologie heute.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 12.12.2007 09:43

Etický kodex duchovního průvodce

Etický kodex duchovního průvodce

4.3.2005 00:00  |  Duchovno

V každém společenství jsou lidé, kteří se cítí být voláni, aby pomáhali jiným na jejich duchovní cestě, a kteří jsou známí jako ministranti, rabíni, pastorové, curanderas, šamani, kněží apod. Takové lidi nazýváme ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 30.1.2015 19:58

Světlo a zlo

Světlo a zlo

24.12.2004 00:00  |  Duchovno

"Nenech si namluvit od zla, že před ním můžeš mít tajnosti." Franz Kafka... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Tvořivost

Tvořivost

23.12.2004 00:00  |  Duchovno

Tvořivost je velice paradoxním stavem vědomí a bytí. Je to konání v nekonání - Lao-c´ tomu říká wej-wu-wej. Znamená to dovolit, aby se věci děly skrze vás. Není to dělání, je to umožňování. Znamená to stát se jakýmsi průchodem, kterým může protékat celek.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 14.8.2016 19:06

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

Plané rostliny mají vlastní inteligenci!

22.12.2004 00:00  |  Duchovno

O tom, že rostliny disponují základní formou myšlení, je přesvědčen akademik profesor Tony Truewas z univerzity ve skotském Edinburghu. Rostliny jsou podle něj schopny hodnotit situaci zhruba na úrovni zvířat. Stejně jako zvěř dokáží předvídat některé živelné katastrofy a mají dokonce paměť, umožňující zaznamenávat děje, které se odehrály v minulosti. ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53

Věda a náboženství

Věda a náboženství

12.11.2004 00:00  |  Duchovno

Věda je závislá na pochybnostech - proto veškeré vzdělávání spočívá ve zdokonalování se v pochybování. Věda je závislá na pochybnostech, bez nich by se nerozvíjela. Náboženství závisí na důvěře, bez důvěry by nemohlo být. To jsou dva diametrálně odlišné směry.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 28.9.2013 12:32

Když onemocníte

Když onemocníte

3.11.2004 00:00  |  Duchovno

I když onemocníte a ležíte v posteli, můžete z oněch chvil v posteli učinit chvíle krásy a radosti, chvíle relaxace a odpočinku, chvíle meditace, chvíle naslouchání hudbě nebo poezii.... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 11.4.2011 13:53

Nevědomost a nevinnost

Nevědomost a nevinnost

22.10.2004 00:00  |  Duchovno

Nevědomost a nevinnost jsou si určitým způsobem podobné, ale nejsou jedno a totéž. Nevědomost je stejně jako nevinnost stavem nevědění - ale je zde i veliký rozdíl, který celé lidstvo až dosud přehlíželo. Nevinnost je neznalá, ale nemá ani touhu poznávat. Je naprosto spokojená, naplněná. ... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 21.5.2008 10:38

Soustředění na přítomnost

Soustředění na přítomnost

17.6.2004 00:00  |  Duchovno

Pacienti, kteří se zázračně uzdravují, jsou obvykle soustředěni na přítomný okamžik. Nežijí ani v minulosti, ani v budoucnosti. Žijeme-li v přítomném okamžiku, stres a obavy se zmírňují. Obavy se týkají budoucnosti; hořkost a nenávist pochází z minulosti. Emoce prožívané v přítomnosti se omezují na primární pocity zlosti, smutku, lásky a radosti. To jsou emoce, které je nejsnazší vyjádřit. ... celý článek

Komentářů: 43 | Poslední komentář: 11.5.2015 16:18

Skutečný smysl džihádu

Skutečný smysl džihádu

11.6.2004 00:00  |  Duchovno

Neustálý boj za spravedlnost se projevuje jako džihád. Džihád je jedním z nejčastěji zneužívaných a nesprávně chápaných pojmů. Džihád znamená ... celý článek

Komentářů: 70 | Poslední komentář: 16.7.2017 08:23

Hnutí Haré Kršna

Hnutí Haré Kršna

11.3.2004 00:00  |  Duchovno

Hnutí Haré Kršna představuje dnes nejznámější podobu bengálského (gaudíjského) višnuismu. Je to směr, který uctívá indického boha Višnua, a to v jednom z jeho vtělení (avatarů) ... celý článek

Komentářů: 500 | Poslední komentář: 19.1.2018 19:17

Konfucianismus

Konfucianismus

29.1.2004 00:00  |  Duchovno

Koncem 6. a počátkem 5. století před Kristem vysoký státní úředník Kon-Fu-Tse (Konfucius) vystoupil proti šíření negativních vlivů v čínské společnosti jako pokrytectví, faleš, formálnost... celý článek

Komentářů: 0

Bohové a bohyně Indie

Bohové a bohyně Indie

7.1.2004 00:00  |  Duchovno

Podle písem existuje v hindském pantheotu 330 milionů božstev. Všichni bohové a bohyně jsou manifestací Brahman a oddaný si mezi nimi může volně vybírat. Brahman je věčné, nestvořené, beztvaré a nekonečné. Je zdrojem veškeré existence. Vše co existuje je emanací Brahman a nakonec se do Brahman opět vrací. Brahman je často popisován tak, že má tři hlavní představitele, Trimurtí: Brahmu, Višnua a Šivu. Jsou to bohové tvoření, údržby a ničení.... celý článek

Komentářů: 14 | Poslední komentář: 10.11.2014 09:36

Odpuštění

Odpuštění

23.12.2003 00:00  |  Duchovno

Mnozí Židé udržují před svým Novým rokem dojemnou tradici. Volají těm, kteří jsou jim drazí, a prosí: "Doufám, že mi odpustíš, jestli jsem ti v tomto roce nějak ublížil." Tradice zdůrazňuje, že to, jak se chovám ke svému bližnímu, je dokonce důležitější než můj vztah k Bohu.... celý článek

Komentářů: 15 | Poslední komentář: 11.2.2017 14:55

Pomluva

Pomluva

19.12.2003 00:00  |  Duchovno

Přestože pomluva může mít neblahé následky, většina z nás si s chutí zdrbne. Robin Dunbar, profesor psychologie na liverpoolské univerzitě, se tímto jevem zabýval a výsledky publikoval v roce 1997 v díle Grooming, Gossip, and the Evolution of Language (Poklonkování, pomlouvání a vývoj jazyka). Systematickým nasloucháním profesor Dunbar zjistil, že dvě třetiny každého rozhovoru věnují lidé klepům. V rozporu s všeobecným přesvědčením nezaznamenal významnější rozdíl mezi muži a ženami nebo různými profesemi.... celý článek

Komentářů: 67 | Poslední komentář: 31.10.2008 19:27

Léčitelé, lékaři, vědci a pacienti se neshodují v účincích víry

Léčitelé, lékaři, vědci a pacienti se neshodují v účincích víry

27.11.2003 00:00  |  Duchovno

Zatímco léčitelé staví vliv na nemocné na účincích víry, vědci, lékaři a sami pacienti se v názorech na léčivou moc víry neshodují. Spor není o placebo efekt, kdy člověku pomůže neúčinná náhražka, protože věří, že dostal účinný lék. Pochybnosti však budí pokus, při němž se za tisíc kardiaků z USA modlili lidé až v Jižní Koreji. U 11 procent prý nastalo zlepšení. Podobný pokus se konal při ovlivňování leukémie či AIDS.... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 21.1.2014 23:02

Tady a teď

Tady a teď

13.11.2003 00:00  |  Duchovno

Vy a já nejsme stejní. Nemůžete-li nalézt řešení pro svůj vlastní život, budete ochromeni a neschopni pohybu. Jakým způsobem si tedy tvoříte svůj vlastní život, život tady a teď?
Cívka filmu se odvíjí; zastavíte-li ji, obraz se stane statickým, nehybným.
Tvořivost a soustředění energie jsou elementy společné pro umění i zen. Jestliže se soustředíte ... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 24.9.2006 23:07

Správně vidíme jen srdcem

Správně vidíme jen srdcem

3.11.2003 00:00  |  Duchovno

"Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné," tajemně prozrazuje liška svému novému příteli na rozloučenou. Snad není nikoho, kdo by se nerozpomenul na Saint- Exupéryho okouzlujícího malého prince!... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 25.8.2011 21:36

Znáte příběh o třech kočkách?

Znáte příběh o třech kočkách?

29.10.2003 00:00  |  Duchovno

Jednou žil jistý samuraj, který měl ve svém domě krysu a nemohl se jí zbavit. Obstaral si velikou, statnou a robustní kočku. Ale krysa byla rychlejší a měla z kočky jen legraci. Tak si samuraj sehnal jinou kočku, vychytralejší a obratnější. Ale krysa byla ostražitá a ukázala se jen tehdy, když kočka spala. Poté jeden zenový mnich z blízkého kláštera půjčil samurajovi svou vlastní kočku, tu nejobyčejnější kočku, jakou si vůbec lze představit. Kočka celý den jen podřimovala a nevěnovala žádnou pozornost čemukoli, co se kolem ní dělo. Samuraj krčil rameny a ušklíbal se, že to není dobrá kočka, ale mnich trval na tom, aby si ji nechal. A tak kočka zůstala u samuraje a spala a spala. Brzy krysa začala být opět troufalá a dotěrná a pobíhala před kočkou, která o ni nejevila naprosto žádný zájem. Pak jednoho dne, jediným máchnutím tlapky chytla a doslova přibila krysu k zemi. Tělesná síla a technická dovednost nejsou ničím bez obezřetné mysli!... celý článek

Komentářů: 0

Meditace bez hranic!

Meditace bez hranic!

15.9.2003 00:00  |  Duchovno

Dělá Vám potíže účinně a cíleně meditovat, protože jste unaveni nebo Vás neustále něco ruší a kýžený účinek se nedostavuje?
Může Vám pomoci technologie, kterou vyvinuli nositelé Nobelových cen a která nabízí nepřeberné množství využití pro péči o zdraví a maximální kondici.... celý článek

Komentářů: 0