Duchovno výpis článků

Konfucianismus

Konfucianismus

29.1.2004 00:00  |  Duchovno

Koncem 6. a počátkem 5. století před Kristem vysoký státní úředník Kon-Fu-Tse (Konfucius) vystoupil proti šíření negativních vlivů v čínské společnosti jako pokrytectví, faleš, formálnost... celý článek

Komentářů: 0

Bohové a bohyně Indie

Bohové a bohyně Indie

7.1.2004 00:00  |  Duchovno

Podle písem existuje v hindském pantheotu 330 milionů božstev. Všichni bohové a bohyně jsou manifestací Brahman a oddaný si mezi nimi může volně vybírat. Brahman je věčné, nestvořené, beztvaré a nekonečné. Je zdrojem veškeré existence. Vše co existuje je emanací Brahman a nakonec se do Brahman opět vrací. Brahman je často popisován tak, že má tři hlavní představitele, Trimurtí: Brahmu, Višnua a Šivu. Jsou to bohové tvoření, údržby a ničení.... celý článek

Komentářů: 14 | Poslední komentář: 10.11.2014 09:36

Odpuštění

Odpuštění

23.12.2003 00:00  |  Duchovno

Mnozí Židé udržují před svým Novým rokem dojemnou tradici. Volají těm, kteří jsou jim drazí, a prosí: "Doufám, že mi odpustíš, jestli jsem ti v tomto roce nějak ublížil." Tradice zdůrazňuje, že to, jak se chovám ke svému bližnímu, je dokonce důležitější než můj vztah k Bohu.... celý článek

Komentářů: 15 | Poslední komentář: 11.2.2017 14:55

Pomluva

Pomluva

19.12.2003 00:00  |  Duchovno

Přestože pomluva může mít neblahé následky, většina z nás si s chutí zdrbne. Robin Dunbar, profesor psychologie na liverpoolské univerzitě, se tímto jevem zabýval a výsledky publikoval v roce 1997 v díle Grooming, Gossip, and the Evolution of Language (Poklonkování, pomlouvání a vývoj jazyka). Systematickým nasloucháním profesor Dunbar zjistil, že dvě třetiny každého rozhovoru věnují lidé klepům. V rozporu s všeobecným přesvědčením nezaznamenal významnější rozdíl mezi muži a ženami nebo různými profesemi.... celý článek

Komentářů: 67 | Poslední komentář: 31.10.2008 19:27

Léčitelé, lékaři, vědci a pacienti se neshodují v účincích víry

Léčitelé, lékaři, vědci a pacienti se neshodují v účincích víry

27.11.2003 00:00  |  Duchovno

Zatímco léčitelé staví vliv na nemocné na účincích víry, vědci, lékaři a sami pacienti se v názorech na léčivou moc víry neshodují. Spor není o placebo efekt, kdy člověku pomůže neúčinná náhražka, protože věří, že dostal účinný lék. Pochybnosti však budí pokus, při němž se za tisíc kardiaků z USA modlili lidé až v Jižní Koreji. U 11 procent prý nastalo zlepšení. Podobný pokus se konal při ovlivňování leukémie či AIDS.... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 21.1.2014 23:02

Tady a teď

Tady a teď

13.11.2003 00:00  |  Duchovno

Vy a já nejsme stejní. Nemůžete-li nalézt řešení pro svůj vlastní život, budete ochromeni a neschopni pohybu. Jakým způsobem si tedy tvoříte svůj vlastní život, život tady a teď?
Cívka filmu se odvíjí; zastavíte-li ji, obraz se stane statickým, nehybným.
Tvořivost a soustředění energie jsou elementy společné pro umění i zen. Jestliže se soustředíte ... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 24.9.2006 23:07

Správně vidíme jen srdcem

Správně vidíme jen srdcem

3.11.2003 00:00  |  Duchovno

"Správně vidíme jen srdcem, co je důležité je očím neviditelné," tajemně prozrazuje liška svému novému příteli na rozloučenou. Snad není nikoho, kdo by se nerozpomenul na Saint- Exupéryho okouzlujícího malého prince!... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 25.8.2011 21:36

Znáte příběh o třech kočkách?

Znáte příběh o třech kočkách?

29.10.2003 00:00  |  Duchovno

Jednou žil jistý samuraj, který měl ve svém domě krysu a nemohl se jí zbavit. Obstaral si velikou, statnou a robustní kočku. Ale krysa byla rychlejší a měla z kočky jen legraci. Tak si samuraj sehnal jinou kočku, vychytralejší a obratnější. Ale krysa byla ostražitá a ukázala se jen tehdy, když kočka spala. Poté jeden zenový mnich z blízkého kláštera půjčil samurajovi svou vlastní kočku, tu nejobyčejnější kočku, jakou si vůbec lze představit. Kočka celý den jen podřimovala a nevěnovala žádnou pozornost čemukoli, co se kolem ní dělo. Samuraj krčil rameny a ušklíbal se, že to není dobrá kočka, ale mnich trval na tom, aby si ji nechal. A tak kočka zůstala u samuraje a spala a spala. Brzy krysa začala být opět troufalá a dotěrná a pobíhala před kočkou, která o ni nejevila naprosto žádný zájem. Pak jednoho dne, jediným máchnutím tlapky chytla a doslova přibila krysu k zemi. Tělesná síla a technická dovednost nejsou ničím bez obezřetné mysli!... celý článek

Komentářů: 0

Meditace bez hranic!

Meditace bez hranic!

15.9.2003 00:00  |  Duchovno

Dělá Vám potíže účinně a cíleně meditovat, protože jste unaveni nebo Vás neustále něco ruší a kýžený účinek se nedostavuje?
Může Vám pomoci technologie, kterou vyvinuli nositelé Nobelových cen a která nabízí nepřeberné množství využití pro péči o zdraví a maximální kondici.... celý článek

Komentářů: 0

Život znamená plynout

Život znamená plynout

14.8.2003 00:00  |  Duchovno

To věděli již staří Řekové: panta rhei = vše plyne. Jestliže život skutečné znamená "plynout", pak je jasné že lpět na něčem znamená smrt, nebo ne? To, na čem lpíme, se již nemůže pohybovat, nemůže již plynout A co se již nemůže pohybovat, je podle našich pojmů mrtvé Představte si život jako řeku; řeka, která již neplyne, už není řekou.... celý článek

Komentářů: 0

Problémy jsou řešitelné

Problémy jsou řešitelné

31.7.2003 00:00  |  Duchovno

Určitě i vy znáte lidi, kteří se domnívají, že určité problémy i konflikty nelze řešit. Tito Lidé mají pravdu ze dvou důvodů: za prvé proto, že svět je to, co si každý člověk o něm myslí a za druhé, protože mnoho problému nelze skutečně vyřešit obvyklým myšlením.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 28.2.2008 15:40

Všechno je JEDNO

Všechno je JEDNO

11.7.2003 00:00  |  Duchovno

"Již nemohl tolik hlasů rozeznat, veselé od plačících, dětské od mužských, patřily všechny k sobě, nářek touhy a smích vědoucího, křik hněvu a sténání umírajícího - všechno bylo jedno, všechno bylo navzájem protkáno a spojeno, tisíceronásobně propleteno."
Hermann Hesse, Siddhárta... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 17.9.2008 08:39

Jedním z nejúčinnějších svodů zla je výzva k boji.

Jedním z nejúčinnějších svodů zla je výzva k boji.

28.5.2003 00:00  |  Duchovno

Zlo je vše, co člověka olupuje o bdělý klid, jehož je za potřebí, aby tajemství mohlo působit, nebo ještě stručněji: vše, co brání tajemství v působení. Bdělý klid je pozorností vůči volání tajemství, odpovědí na toto volání a tím působením tajemství. Co tento bdělý klid, tuto vnitřní rovnováhu porušuje? ... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 23.7.2011 00:54

Lidské hříchy

Lidské hříchy

23.5.2003 00:00  |  Duchovno

Jsou dva hlavní lidské hříchy, ze kterých vyplývají všechny ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se nevracejí zpět. Možná ale je jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Pro netrpělivost byli vyhnáni, pro netrpělivost se nevracejí. Franc Kafka... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 17.6.2011 16:00

Největší lidské hříchy

Největší lidské hříchy

22.5.2003 00:00  |  Duchovno

Jsou dva hlavní lidské hříchy, ze kterých vyplývají všechny ostatní: netrpělivost a lhostejnost. Pro netrpělivost byli vyhnáni z ráje, pro lhostejnost se nevracejí zpět. ... celý článek

Komentářů: 117 | Poslední komentář: 23.12.2016 13:09

Neklást odpor

Neklást odpor

8.4.2003 00:00  |  Duchovno

Duchovní učitel žil s malou skupinou žáků, kteří se mu často svěřovali se svými pochybnostmi, starostmi i problémy.
... celý článek

Komentářů: 8 | Poslední komentář: 18.1.2015 13:47

Pozor na promiskuitu aneb kosmické zákony a my

Pozor na promiskuitu aneb kosmické zákony a my

26.3.2003 00:00  |  Duchovno

Světem vládne Král Mamonu a Mistr Sex. Promiskuita a nevěra se stala, společně s honbou za penězi, běžnou součástí života, jen málokdo z nás se nad tím pozastaví a zamyslí se. Kde se poděl Kosmický řád, Spravedlnost, Láska. Pravda a Božská podstata?... celý článek

Komentářů: 27 | Poslední komentář: 30.4.2017 20:52

Ne-mysl

Ne-mysl

7.3.2003 00:00  |  Duchovno

Ne-mysl (princip WU-HSIN) neznamená prázdnou mysl vylučující všechny emoce. Není to jednoduše ani necitelnost a ticho mysli. Přestože tichost a klid jsou potřebné, podstatou principu ne-mysli je zejména ... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 23.10.2007 20:26

Nebezpečí magnetismu

Nebezpečí magnetismu

21.2.2003 00:00  |  Duchovno

Je-li někdo nemocen, pravá příčina spočívá vždy v něm samém. Chyby minulosti nebo přítomnosti se mstí na těle, oslabují je nebo je činí náchylným vůči různým nebezpečím.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 14.7.2013 09:00

Taoismus

Taoismus

14.2.2003 00:00  |  Duchovno

Základní principy byly shrnuty a formulovány v jednotném filosofickém systému Tao. Za jeho zakladatele se považuje mudrc Lao-c' neboli Starý mistr, pravděpodobný autor Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti) - základní posvátné knihy taoismu.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 18.2.2006 19:53