Duchovno výpis článků

Korán a byliny, metoda iráckého léčitele

Korán a byliny, metoda iráckého léčitele

7.9.2006 00:00  |  Duchovno

Traumatizován válkou a násilnostmi v Bagdádu vstupuje mladý hoch k Nussajífu Džasímu Múminovi, léčiteli v centru irácké metropole. Pevně přitom svírá matčinu ruku, napsala agentura AFP. U chlapce se rozvinula fobie: přepadá jej chorobná hrůza, když slyší vrtulník nebo když jen spatří americké vojáky.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 12.8.2008 01:05

To nezničitelné v člověku

To nezničitelné v člověku

6.9.2006 00:00  |  Duchovno

Teoreticky existuje dokonalá možnost štěstí: věřit v to nezničitelné v sobě a neusilovat o ně. Franc Kafka... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 10.12.2006 13:51

Už žádný čas

Už žádný čas

25.8.2006 00:00  |  Duchovno

Mistře, jaké to bude v boží říši? Tam už nebude čas. Nový Zákon
Kdy si přejeme, aby se zastavil čas? Jistě, v těch nejkrásnějších chvílích. Nicméně o prožitcích krajního zpomalení nejčastěji mluví lidé, kteří pohlédli do očí smrti.... celý článek

Komentářů: 61 | Poslední komentář: 24.5.2016 09:32

Sen o ráji

Sen o ráji

11.8.2006 00:00  |  Duchovno

Kdo příležitostně nesnil o ráji jako o místě věčného štěstí, kde by mohl svůj život prožívat pokojně, bez starosti a nouze, bez závazků, bez obav a nebezpečí?... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 21.10.2017 07:35

Úrovně pozornosti bojovníka

Úrovně pozornosti bojovníka

2.8.2006 00:00  |  Duchovno

První úrovní pozornosti je to, s čím většina lidí vystačí celý život. Je to animální uvědomění, které se vyvíjí procesem zkušeností ve schopnost jednat v každodenním životě ve všech jeho aspektech.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 13.10.2009 23:10

Cesta bojovníka

Cesta bojovníka

12.7.2006 00:00  |  Duchovno

První, co musí udělat každý, kdo chce být bojovníkem, je uspořádat svůj život tak, aby se stal přístupným síle. To především znamená zbavit se všech nesmyslných činností, dát svému životu pevný cíl, osvojit si disciplínu bez doktríny a spoustu nových zvyků, které jeho život učiní silným a neotřesitelným, aby mohl dospět k životnímu zlomu, k jakémusi čarodějnému satori -- do bodu, v němž zastaví svět a nechá jej zkolabovat.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 17.6.2011 15:33

Nepřátelé na cestě poznání

Nepřátelé na cestě poznání

30.6.2006 00:00  |  Duchovno

Kdokoliv se vydá na stezku poznání, musí počítat se čtyřmi přirozenými nepřáteli muže poznání, kteří bedlivě poznání střeží a neúprosně oddělují slabé od silných. Je to strach, jasná mysl, moc a stáří. ... celý článek

Komentářů: 0

Bdělá přítomnost

Bdělá přítomnost

16.6.2006 00:00  |  Duchovno

Stav klidu je ve skutečnosti podstatou mysli, zatímco pohyb je její energií. To jsou dva od sebe neoddělitelné aspekty téhož - stejně tak se nedá odlišit slunce od svých paprsků nebo jezero od vln. Pokládáme-li stav klidu za něco kladného a žádoucího a pohyb myšlenek za cosi záporného, čeho se chceme zbavit, pak tím jen podporujeme své dualistické představy o přijímání a odmítání. Takto bychom ale náš běžný mentální stav nikdy nepřekonali. Absolutně nejdůležitější věcí je tedy udržet si nerozptýlenou bdělou přítomnost a uvědomit si jakoukoli myšlenku, která vznikne, ať už je dobrá či špatná, důležitá nebo nedůležitá, a tento stav „pohybu" pak dále pozorovat.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 19.10.2014 10:59

Sedm zásad lotosového sedu

Sedm zásad lotosového sedu

7.6.2006 00:00  |  Duchovno

Nyní bude popsána ideální pozice pro meditační sezení. Jen velmi málo lidí ze Západu ji však zvládá bez přípravy, takže nebuďte zklamáni, pokud se vám nebude dařit. V žádném případě se nepokoušejte zaujmout tuto polohu násilím. Buďte k sobě laskaví a trpěliví a postupujte zvolna a po malých krůčcích, aby si tělo mohlo postupně zvyknout a přizpůsobit se.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 11.8.2006 02:32

Hospic - důstojné umírání

Hospic - důstojné umírání

22.5.2006 00:00  |  Duchovno

Hospic věnuje péči pacientům v preterminálním a terminálním stadiu jejich onemocnění, tj. v závěrečné fázi života, umírání. Většinu klientely tvoří onkologicky nemocní pacienti.... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 30.1.2015 19:54

Nedávej ničemu přednost

Nedávej ničemu přednost

17.5.2006 00:00  |  Duchovno

Velká cesta je snadná, pokud ničemu nedáváš přednost.
Když není lásky ani nenávisti, vše se stává jasným a nezastřeným.
Ale učiň sebemenší rozlišení a nebesa budou oddělena od země nekonečnou vzdáleností.
Toužíš-li spatřit pravdu, nestav se pro ani proti.
Stavět milé proti nemilému, to je nemoc mysli. ... celý článek

Komentářů: 10 | Poslední komentář: 28.7.2016 07:20

Mahámudrá - práznota

Mahámudrá - práznota

5.5.2006 00:00  |  Duchovno

Pojem mahámudrá znamená v tradici súter prázdnotu a pouze pochopením této prázdnoty vzniká možnost osvobodit se od koloběhu existencí. Dokud ji však nepoznáme, bude bez ustání pokračovat koloběh zrození a smrtí, bolesti a zklamání. Nahlédnutí do prázdnoty je proto nazýváno "branou osvobození". Poznáním prázdnoty získáme veškeré dobré vlastnosti buddhů a arhatů, její nerozpoznání je podstatou veškeré nesvobody a utrpení.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 28.4.2007 15:03

Nohama na zemi

Nohama na zemi

26.4.2006 00:00  |  Duchovno

Po hlubokých transpersonálních procesech dosažených tělesnými terapiemi, řízenou představivostí ve změněných stavech vědomí, hypnotickými stavy a podobnými procesy je vhodné provádět též uzemňovací praktiky, které člověka plně vracejí zpět do uvědomění těla a orientace v běžné realitě. Pokud někdo prochází mystickými stavy, často mu lidé vyčítají, že má "hlavu v oblacích". To je jasným znamením, že je třeba naučit se lépe uzemnit v pozemské úrovni reality.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 27.4.2006 16:24

Zaručeno je pouze Nic

Zaručeno je pouze Nic

19.4.2006 00:00  |  Duchovno

Opak ničeho je něco. Život je naplněn věcmi. A každá věc je obklopena hraniční linií spojenou s počátky a konci, definicemi a předsudky. Avšak pouze Nic může obsáhnout veškeré bytí, nekonečnou možnost, a proto i přítomnost Boží. Z tohoto důvodu ten, kdo nic neočekává, nemá sice žádnou záruku, za to je však otevřen všem možnostem.... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 30.4.2010 10:02

Meditace omlazuje

Meditace omlazuje

14.4.2006 00:00  |  Duchovno

Dr. Wallace zjistil, že meditace činí jeho subjekty biologicky mladšími než kolik jim je let, a to o značný podíl: krátkodobě meditující byli o pět let mladší, než byl jejich chronologický věk, dlouhodobě meditující o plných dvanáct let. Jinými slovy žena v šedesáti letech, která praktikovala TM (transcendentální meditaci) alespoň po pět let, by z biologického hlediska měla v průměru tělo osmačtyřicetileté. Nezahrnuje to kosmetické změny kůže a vlasů, přestože mnozí ze subjektů měli překvapivě mladistvý vzhled.... celý článek

Komentářů: 0

Kundalini

Kundalini

11.4.2006 00:00  |  Duchovno

Russel Park vysvětluje kundaliní ve vztahu k systému čaker takto: Kundaliní je považována za osobní projev aktivní energie Šakti, který tradiční jógické systémy označují termínem prána -- neboli universální životní síla. Gopi Krishna popisuje pránu jako inteligentní sílu, která vyvolává všechny chemické pochody a reakce biologického organismu. Rama říká "Kundaliní poskytuje statickou podporu celému tělu a všem jeho pránickým nebo energetickým silám."... celý článek

Komentářů: 12 | Poslední komentář: 28.3.2008 18:12

Kundaliní: probuzení k radikální duchovnosti

Kundaliní: probuzení k radikální duchovnosti

28.3.2006 00:00  |  Duchovno

Stává se, že když se lidé modlí, meditují nebo v hlubokém rozjímání hledají "Boha", jsou nakonec konfrontováni se zkušeností, kterou staré indické posvátné texty označují termínem sat-čit-ánanda.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 22.9.2011 16:33

Umýt nádobí

Umýt nádobí

21.3.2006 00:00  |  Duchovno

Velkou náboženskou pravdou není tvrzení, že můžeme najít Boha v každodenním životě, nýbrž že když najdeme Boha, vrací nás to do každodenního života. Zapomenutí na sebe, to, že ze sebe uděláme nic, nám přináší život, který je víc než myšlení a teologie, víc než neustálá sebereflexe, která z nás dělá voyeury svého vlastního života.... celý článek

Komentářů: 31 | Poslední komentář: 13.11.2012 13:16

Strach je plodem myšlení.

Strach je plodem myšlení.

14.3.2006 00:00  |  Duchovno

Myslím na to, že jsem ztratil zaměstnání nebo že bych je mohl ztratit a myšlení vytváří strach. Myšlení se tak promítá v čase, protože myšlení je čas. Myslím na nemoc, kterou jsem prodělal; nemám rád bolest a bojím se, že se může opět vrátit. Zažil jsem bolest; strach z bolesti vzniká tak, že přemýšlím o tom, že bych ji již nechtěl zažít znovu.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 6.8.2016 06:55

Jak číst energetické pole

Jak číst energetické pole

21.2.2006 00:00  |  Duchovno

Člověk s intuitivními schopnostmi je schopen číst dramatické zážitky z dětství, ale může zaznamenat také pověry, osobní zvyky, vzorce chování, morální přesvědčení a zálibu v určitém druhu hudby nebo literatury. Jindy mohou být energetické vjemy symbolické povahy.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 3.1.2009 18:57