Duchovno výpis článků

Víra a náboženství

Víra a náboženství

29.2.2008 00:00  |  Duchovno

Stále se setkávám s tím, že si lidé pletou „víru" a „náboženská přesvědčení". Systémy náboženských přesvědčení jsou šatníkem víry, odrážejí vkus a styl jednotlivých epoch a kultur, jimiž víra prochází. Náboženství je hlubinnou strukturou společnosti a její kultury; náboženství staví a integruje lidský svět - víra překračuje hradby. Náboženství je domov, do kterého se člověk rodí, - víra je však věcí volby, rozhodnutí, svobodné odpovědi na povolání - a vydání se na cestu.... celý článek

Komentářů: 57 | Poslední komentář: 13.3.2018 08:22

Dotkni se ran, vydrž pochybnosti

Dotkni se ran, vydrž pochybnosti

19.2.2008 00:00  |  Duchovno

Je mnoho způsobů, jak zavírat oči před utrpením a zlem ve světě. I náboženství a teologie poskytují desítky cest, jak zlo "odvysvětlit", jak se zbavit tohoto kříže naší víry. Počínaje Jobovými přáteli v jedné z nejhlubších knih Starého zákona si zbožní lidé mnoha staletí vymýšlejí množství teorií o tom, jak uniknout před tíživým, pohoršujícím tajemstvím zla a bolesti.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 3.7.2010 01:18

Samota je vaší podstatou

Samota je vaší podstatou

15.2.2008 00:00  |  Duchovno

Nejprve si musíte uvědomit, že ať chcete, nebo nechcete, jste sami. Samota je vaší pravou podstatou. Můžete se pokusit na to zapomenout, můžete se pokusit nebýt sám - s někým se spřátelit, mít milence, vmísit se do davu... Cokoli však uděláte, zůstane pouze na povrchu. Hluboko uvnitř je vaše samota nedosažitelná, nedotknutelná.... celý článek

Komentářů: 49 | Poslední komentář: 23.11.2017 13:20

Komunikace srdce s vnějším světem

Komunikace srdce s vnějším světem

10.1.2008 00:00  |  Duchovno

Biologická pole, jak tvrdí Renee Leviová, se "skládají z kmitů, které jsou uspořádané a nikoli nahodilé, mají schopnost selektivně reagovat, vzájemně na sebe působit a vnitřně se ovlivňovat s dalšími poli."20 "Naše tělo a mozek," upozorňuje Joseph Chilton Pearce, "tvoří spletitou síť koherentních frekvencí, vytvořenou pro překlad jiných frekvencí a vnořenou ve zřetězené hierarchii univerzálních frekvencí."... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 12.6.2012 09:21

Tantra: sex, drogy a náboženství

Tantra: sex, drogy a náboženství

27.12.2007 00:00  |  Duchovno

Tantra představuje neobvyklý typ náboženství. Víceméně daly k jeho vzniku podnět otupující rituály bráhmanismu. Jeho základem jsou pojednání, jimž se také říká tantry a jejichž autorství se připisuje Šivovi. Většina textů má formu rozhovorů, v nichž Párvatí klade otázky, zatímco Šiva ve svých odpovědích poskytuje výklad tantrické filosofie. Šiva tvrdí, že tantra je náboženstvím nového věku, což ovšem v indické terminologii znamená pravý opak toho, co se dnes pod tímto pojmem rozumí na západě (nový věk - "New Age").... celý článek

Komentářů: 0

Setkání se smrtí

Setkání se smrtí

11.12.2007 00:00  |  Duchovno

Stojí tu napsaná pouze tato jediná věta: "Drásá nám srdce, že jsi od nás tak záhy odešel." Oznámení je černě orámováno. Tomuto muži bylo na den přesně čtyřicet let a tři měsíce.... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 25.5.2009 11:16

Vánoce - SPECIÁL

Vánoce - SPECIÁL

3.12.2007 00:00  |  Duchovno

Vše co bylo na téma vánoce, vánoční dárky, štědrovečerní večeře a čas adventní publikováno na serveru doktorka.cz... celý článek

Komentářů: 0

Inteligence - otevřenost bytí

Inteligence - otevřenost bytí

15.10.2007 00:00  |  Duchovno

Inteligence je prostě jen otevřenost bytí - jedná se o schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy - to je inteligence. Inteligence je otevřenost bytí.... celý článek

Komentářů: 38 | Poslední komentář: 17.6.2011 16:32

Strach ze smrti - stvrzení žití

Strach ze smrti - stvrzení žití

3.10.2007 00:00  |  Duchovno

Jak je to se ztrátou života - se strachem ze smrti? Je to strach pouze lidí starých a nemocných? Anebo má strach ze smrti každý? Prostupuje fakt, že jsme spojeni se smrtí, celým naším životem? Narůstá intenzita a vědomí strachu ze smrti tím více, oč blíže se nacházíme k mezím života ve stáří a v nemoci?... celý článek

Komentářů: 21 | Poslední komentář: 24.9.2012 18:16

Dávání viny druhým

Dávání viny druhým

20.9.2007 00:00  |  Duchovno

Nejsme-li schopni odpustit druhým, o kterých se domníváme, že nám v minulosti ublížili, musíme se zamyslet nad svým rozhodnutím dávat jim vinu za naše utrpení.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 2.11.2014 22:17

Završení

Završení

14.8.2007 00:00  |  Duchovno

Existuje jednoduchá rovnice, známá odedávna zejména v zemích Východu, ale také i na Západě, která velice instruktivně a jasně ilustruje vztah člověka k Bohu a Boha k člověku. Zní: "Bůh plus touha rovná se člověk."... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 18.9.2007 13:42

Projekce viny

Projekce viny

3.8.2007 00:00  |  Duchovno

Tento problém má nedozírný dosah. Lidstvo si přivyklo hledat výmluvu pro vše, co by nemělo být, ve vnějším prostředí. Přehled viníků, které jednotlivec činí odpovědnými za svůj osud, zahrnuje rodinné příslušníky stejně jako vládu, časové faktory podobně jako společenské uspořádání. Takováto projekce viny byla dokonce povýšena na vědeckou úroveň, kde je pod hlavičkou psychologie a sociologie tento kolektivní omyl schvalován.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 11.9.2009 08:45

Temná noc duše!

Temná noc duše!

25.7.2007 00:00  |  Duchovno

Mystikové a jógini považují tento stav za největší zkoušku života.... celý článek

Komentářů: 30 | Poslední komentář: 3.6.2016 20:36

Lakšmí - hinduistická bohyně

Lakšmí - hinduistická bohyně

17.7.2007 00:00  |  Duchovno

Bohyně hojnosti, bohatství a štěstí, zvláště rodinného a manželského, uctívaná po celém hinduistickém světě.... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 7.5.2016 12:29

Úloha žen v hinduistických obřadech

Úloha žen v hinduistických obřadech

12.7.2007 00:00  |  Duchovno

Pozorujeme-li hinduismus v Indii zvnějšku, zdá se nám, že provádění obřadů je výhradně v rukou mužů, a to především kasty k tomu historicky předurčené bráhmanů.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 8.4.2008 01:49

Zákon rezonance

Zákon rezonance

10.7.2007 00:00  |  Duchovno

Pojem rezonance je všeobecně znám z fyziky (latinsky re-sonare - souznít). Ladička se rozezvučí při zaznění tónu, odpovídajícího pouze jejímu kmitočtu. Pokud tomu tak není, tón pro ladičku neexistuje, jelikož ho nemůžeme vnímat.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 25.11.2011 18:04

Život je nejistý

Život je nejistý

27.6.2007 00:00  |  Duchovno

Každý člověk si utváří určitou psychologickou jistotu, aniž by si uvědomoval skutečnost, že jistota je jeho vězením. Lidé jsou obklopeni všelijakými druhy nejistoty, a tak přirozeně touží po tom, aby si vytvořili ochranu. Jak si více a více uvědomujete rizika, kterými procházíte, tato ochrana se více a více rozrůstá. Vaše vězeňská cela se zmenšuje. Začínáte žít tak dobře chráněni, že život sám začíná být nemožný.... celý článek

Komentářů: 35 | Poslední komentář: 12.9.2010 21:09

Dokumentární film: Fenomen Bruno Gröning - Po stopách zázračného léčitele

Dokumentární film: Fenomen Bruno Gröning - Po stopách zázračného léčitele

30.5.2007 00:00  |  Duchovno

Dokumentární film o Bruno Gröningovi,který v padesátých letech vzbudil pozornost veřejnosti mnoha vyléčeními ,bude promítán vždy v sobotu od 13.00 do 19.30, ve dnech 2.6., 23.6., 7.7.2007 v sále budovy Kancelář veřejného ochránce práv ‚ Údolní 39,60200 Brno.... celý článek

Komentářů: 28 | Poslední komentář: 2.3.2016 21:01

Zenový příběh o lásce

Zenový příběh o lásce

29.5.2007 00:00  |  Duchovno

Velký zenový mistr Rinzai seděl a rozjímal. Do místnosti se přiřítil muž - musel být velmi rozčílený - a práskl dveřmi. Nebyl vůbec v dobré náladě. Zul si boty a mrštil jimi do kouta. Rinzai řekl: "Stůj. Nechoď dál. Nejdřív se vrať a požádej dveře i boty za odpuštění."... celý článek

Komentářů: 0

Zpěváci manter připomenou význam zpívání pro lidské zdraví

Zpěváci manter připomenou význam zpívání pro lidské zdraví

11.5.2007 00:00  |  Duchovno

Význam zpěvu a zvuku, jeho vibrací v těle a vliv na lidské zdraví připomene koncert zpěváků manter, kteří vystupují pod uměleckými jmény Deva Premal a Miten. "Nemusí to být rovnou mantry, stačí i naše lidovky, ale měli bychom denně alespoň chvíli zpívat. Zvukové vibrace harmonizují naše tělo," řekl dnes na tiskové konferenci před prvním koncertem zmíněného dua v Praze hudebník a publicista Vlastimil Marek.... celý článek

Komentářů: 0