Duchovno výpis článků

Ať žije panovník!

Ať žije panovník!

8.10.2008 00:00  |  Duchovno

...Vládce onemocněl. Jeho svita se polekala, potom zaradovala. Lékaři jej začali léčit. Každý den se marně snažili něco udělat, ale stále nic nepomáhalo!... celý článek

Komentářů: 28 | Poslední komentář: 10.5.2018 08:57

Základem naší hlouposti je negace

Základem naší hlouposti je negace

3.9.2008 00:00  |  Duchovno

Turgeněv napsal jeden krátký příběh: V jednom městečku žil velmi inteligentní člověk, génius. Ve stejném městě žil i hrozný hlupák, idiot. Jednoho dne přistoupil k inteligentnímu člověku tento hlupák a chtěl, aby mu řekl, jak se stát inteligentním. Inteligentní člověk se ho zeptal, zda chce být inteligentní nebo pouze vypadat jako inteligentní, protože stát se inteligentem je velmi dlouhý proces, ale inteligentně vypadat je velmi snadné. Idiot řekl, aby mu ukázal tu snadnější cestu, že stačí, když bude inteligentně vypadat.... celý článek

Komentářů: 34 | Poslední komentář: 6.12.2014 12:42

Mystérium indických chrámů a zvuku

Mystérium indických chrámů a zvuku

25.8.2008 00:00  |  Duchovno

Chrámy v Indii byly stavěny nejvíce podle tří nebo čtyřech vzorů, ostatní chrámy byly jejich kopie. Kopule chrámů byly založeny na modelu oblohy. V tom byl ukrytý význam. Sedím-li pod otevřeným nebem a opakuji "Óm", můj hlas se ztratí, protože síla individuálního hlasu bude pohlcena rozlehlostí oblohy. Nebudu slyšet ozvěnu svého zpěvu, všechny mé modlitby se rozplynou v nekonečnosti oblohy.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 27.1.2009 21:44

Touha po jistotě

Touha po jistotě

3.7.2008 00:00  |  Duchovno

"Touha po jistotě a klidu spočívá v duši každého člověka. Avšak jistota je vždy iluzí a klid není určením člověka."... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 8.9.2008 08:09

Tajemství císařova lékaře

Tajemství císařova lékaře

2.7.2008 00:00  |  Duchovno

Císař Rudolf lI. měl v oblibě nejen alchymisty, ale také lékaře, od nichž se dozvídal mnohé o lidském těle i duši. Zájem o nemoci z něj v pohledu mnoha lidí postupem času udělal chronického hypochondra. Nutno však popravdě dodat, že císař se nakonec hypochondrem skutečně stal. Zasloužili se o to především všelijací šarlatáni, kteří na Rudolfu II. objevovali neustále nové choroby, jen aby si co nejdéle uchovali tučné honoráře a pohodlné živobytí u štědrého dvora.... celý článek

Komentářů: 0

Nehledám, nalézám

Nehledám, nalézám

19.6.2008 00:00  |  Duchovno

"Hledat, to znamená vycházet ze starého stavu bytí, a chtít nalézt, to znamená vycházet z toho, co je v novém stavu bytí již známé. " Pablo Picasso... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 9.5.2017 16:20

ANDĚLÉ MEZI NÁMI

ANDĚLÉ MEZI NÁMI

2.6.2008 00:00  |  Duchovno

Nevymýšlíme si je! Andělé jsou mezi námi, dnes dokonce více než kdy jindy, a to nejen v reklamách a obchodech. Počet lidí, kteří vypovídají o setkáních s těmito nebeskými bytostmi, stále narůstá. Andělé jim při těchto setkáních předávají aktuální poselství, pomáhají k uzdravení či záchraně života.... celý článek

Komentářů: 47 | Poslední komentář: 2.6.2018 11:39

Jsou věřící spokojenější?

Jsou věřící spokojenější?

7.5.2008 00:00  |  Duchovno

Kdo věří v boha, povede prý spokojenější život, vyplývá z nejnovější vědecké studie. Věřící lidé podle ní lépe zvládají stresové momenty, jako je ztráta zaměstnání a rozvod. Ateisté ale snahy vést rovnítko mezi náboženstvím a štěstím považují za "nesmyslné", uvedla BBC.... celý článek

Komentářů: 99 | Poslední komentář: 29.5.2017 13:45

Návrat k pravé podstatě, s níž jste se narodili

Návrat k pravé podstatě, s níž jste se narodili

1.4.2008 00:00  |  Duchovno

V minulých dobách byli lidé na celém světě pohané - prostí uctívači přírody. Neexistoval pojem hříchu, neexistovala otázka viny. Život byl přijímán takový, jaký je. Neexistovalo žádné hodnocení, žádné výklady - do ničeho ještě nezasahoval rozum.... celý článek

Komentářů: 11 | Poslední komentář: 19.12.2008 22:45

Víra a náboženství

Víra a náboženství

29.2.2008 00:00  |  Duchovno

Stále se setkávám s tím, že si lidé pletou „víru" a „náboženská přesvědčení". Systémy náboženských přesvědčení jsou šatníkem víry, odrážejí vkus a styl jednotlivých epoch a kultur, jimiž víra prochází. Náboženství je hlubinnou strukturou společnosti a její kultury; náboženství staví a integruje lidský svět - víra překračuje hradby. Náboženství je domov, do kterého se člověk rodí, - víra je však věcí volby, rozhodnutí, svobodné odpovědi na povolání - a vydání se na cestu.... celý článek

Komentářů: 57 | Poslední komentář: 13.3.2018 08:22

Dotkni se ran, vydrž pochybnosti

Dotkni se ran, vydrž pochybnosti

19.2.2008 00:00  |  Duchovno

Je mnoho způsobů, jak zavírat oči před utrpením a zlem ve světě. I náboženství a teologie poskytují desítky cest, jak zlo "odvysvětlit", jak se zbavit tohoto kříže naší víry. Počínaje Jobovými přáteli v jedné z nejhlubších knih Starého zákona si zbožní lidé mnoha staletí vymýšlejí množství teorií o tom, jak uniknout před tíživým, pohoršujícím tajemstvím zla a bolesti.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 30.6.2018 08:28

Samota je vaší podstatou

Samota je vaší podstatou

15.2.2008 00:00  |  Duchovno

Nejprve si musíte uvědomit, že ať chcete, nebo nechcete, jste sami. Samota je vaší pravou podstatou. Můžete se pokusit na to zapomenout, můžete se pokusit nebýt sám - s někým se spřátelit, mít milence, vmísit se do davu... Cokoli však uděláte, zůstane pouze na povrchu. Hluboko uvnitř je vaše samota nedosažitelná, nedotknutelná.... celý článek

Komentářů: 49 | Poslední komentář: 23.11.2017 13:20

Komunikace srdce s vnějším světem

Komunikace srdce s vnějším světem

10.1.2008 00:00  |  Duchovno

Biologická pole, jak tvrdí Renee Leviová, se "skládají z kmitů, které jsou uspořádané a nikoli nahodilé, mají schopnost selektivně reagovat, vzájemně na sebe působit a vnitřně se ovlivňovat s dalšími poli."20 "Naše tělo a mozek," upozorňuje Joseph Chilton Pearce, "tvoří spletitou síť koherentních frekvencí, vytvořenou pro překlad jiných frekvencí a vnořenou ve zřetězené hierarchii univerzálních frekvencí."... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 12.6.2012 09:21

Tantra: sex, drogy a náboženství

Tantra: sex, drogy a náboženství

27.12.2007 00:00  |  Duchovno

Tantra představuje neobvyklý typ náboženství. Víceméně daly k jeho vzniku podnět otupující rituály bráhmanismu. Jeho základem jsou pojednání, jimž se také říká tantry a jejichž autorství se připisuje Šivovi. Většina textů má formu rozhovorů, v nichž Párvatí klade otázky, zatímco Šiva ve svých odpovědích poskytuje výklad tantrické filosofie. Šiva tvrdí, že tantra je náboženstvím nového věku, což ovšem v indické terminologii znamená pravý opak toho, co se dnes pod tímto pojmem rozumí na západě (nový věk - "New Age").... celý článek

Komentářů: 0

Setkání se smrtí

Setkání se smrtí

11.12.2007 00:00  |  Duchovno

Stojí tu napsaná pouze tato jediná věta: "Drásá nám srdce, že jsi od nás tak záhy odešel." Oznámení je černě orámováno. Tomuto muži bylo na den přesně čtyřicet let a tři měsíce.... celý článek

Komentářů: 17 | Poslední komentář: 25.5.2009 11:16

Vánoce - SPECIÁL

Vánoce - SPECIÁL

3.12.2007 00:00  |  Duchovno

Vše co bylo na téma vánoce, vánoční dárky, štědrovečerní večeře a čas adventní publikováno na serveru doktorka.cz... celý článek

Komentářů: 0

Inteligence - otevřenost bytí

Inteligence - otevřenost bytí

15.10.2007 00:00  |  Duchovno

Inteligence je prostě jen otevřenost bytí - jedná se o schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy - to je inteligence. Inteligence je otevřenost bytí.... celý článek

Komentářů: 38 | Poslední komentář: 17.6.2011 16:32

Strach ze smrti - stvrzení žití

Strach ze smrti - stvrzení žití

3.10.2007 00:00  |  Duchovno

Jak je to se ztrátou života - se strachem ze smrti? Je to strach pouze lidí starých a nemocných? Anebo má strach ze smrti každý? Prostupuje fakt, že jsme spojeni se smrtí, celým naším životem? Narůstá intenzita a vědomí strachu ze smrti tím více, oč blíže se nacházíme k mezím života ve stáří a v nemoci?... celý článek

Komentářů: 21 | Poslední komentář: 24.9.2012 18:16

Dávání viny druhým

Dávání viny druhým

20.9.2007 00:00  |  Duchovno

Nejsme-li schopni odpustit druhým, o kterých se domníváme, že nám v minulosti ublížili, musíme se zamyslet nad svým rozhodnutím dávat jim vinu za naše utrpení.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 2.11.2014 22:17

Završení

Završení

14.8.2007 00:00  |  Duchovno

Existuje jednoduchá rovnice, známá odedávna zejména v zemích Východu, ale také i na Západě, která velice instruktivně a jasně ilustruje vztah člověka k Bohu a Boha k člověku. Zní: "Bůh plus touha rovná se člověk."... celý článek

Komentářů: 7 | Poslední komentář: 18.9.2007 13:42